Ejendomstorvets udbudsstatistik

Forbedrede data viser markant færre ledige butikker

Det offentlige register for erhvervslokaler er blevet forbedret, og andelen af udbudte butikslokaler er markant lavere end hidtil skønnet, oplyser erhvervsportalen Ejendomstorvet.dk. Andelen af udbudte butikslokaler har ikke ændret sig meget i løbet af 2020 og ligger stadig på et historisk højt niveau.

Ved indgangen til 4. kvartal 2020 lå udbuddet af butikslokaler på 3,4 procent eller nogenlunde samme niveau som de foregående fire kvartaler trods coronakrisen. Det fremgår af den kvartårlige Ejendomstorvet Markedsindeks-statistik over udbudte erhvervslokaler, udgivet i samarbejde mellem erhvervsportalen Ejendomstorvet.dk, Dansk Ejendomsmæglerforening og EjendomDanmark, som repræsenterer udlejere og administratorer af ejendomme.

Statistikken er for første gang baseret på mere detaljerede tal fra det offentlige Bygnings- og Boligregister (BBR), som Udviklings- og Forenklingsstyrelsen under Skatteministeriet har forbedret. Hidtil har BBR-data ikke skelnet mellem forskellige typer af erhvervslokaler, og derfor har Ejendomstorvet.dk brugt andre datakilder og estimater, som var mindre præcise.

”Vi er glade for, at BBR-dataene er blevet mere detaljerede og viser, at der er markant flere butikslokaler, end stort set alle havde skønnet ud fra de tidligere data. Med det aktuelle udbud af lokaler betyder det, at udbudsprocenten reelt ligger omkring 3,4 procent og ikke over 6 procent, som hidtil var vurderingen. Dermed er niveauet forskudt nedad, men er stadig det højeste i de 17 år, vi har data for,” siger analytiker Nicholas McFall fra Ejendomstorvet.dk. 

Portalen er ejet af landets ejendomsmæglere ligesom ”søsterportalen” Boligsiden.dk. På landsplan er næsten 9.400 lokaler og erhvervsejendomme lige nu udbudt til leje eller salg via Ejendomstorvet.dk. Heraf er knap 1.700 lokaler til butikker, cafeer, spisesteder og takeaway-forretninger.

”Vi har været i tæt dialog med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, og det kvalitetsløft, som BBR har fået, styrker Ejendomstorvet.dk’s datamateriale. Det er til gavn for såvel hele ejendomsbranchen som banker og offentlige myndigheder, der bruger vores tal til at følge udviklingen på ejendomsmarkedet. Tidligere måtte vi støtte os til en række lokale opgørelser, stikprøver og estimater, fordi BBR ikke var tilstrækkeligt detaljeret,” forklarer Troels Theill Eriksen, cheføkonom i Dansk Ejendomsmæglerforening.
En af landets førende eksperter i detailhandel glæder sig over det nye, mere solide datagrundlag og ikke mindst det lavere niveau for udbudsprocenten.

”Med niveauskiftet har vi reelt lavere tomgang, end alle troede, og det kan være en fordel, når investorer i detailejendomme sammenligner med fx Norge og Sverige. Dele af detailhandlen står dog stadig over for strukturelle udfordringer, fx med øget nethandel. Til gengæld tyder de nyeste tal fra Danmarks Statistik på, at de udbetalte feriepenge har givet et omsætningsløft i efteråret. Dermed kan 2020 overordnet blive et fornuftigt år for detailhandlen, hvor nogle sætter rekord, mens andre har svært ved at indhente det tabte fra fx nedlukningen i foråret,” siger Per Nyborg, partner i Institut for Center-Planlægning, som rådgiver fx kommuner og butikskæder. 

Danmark har, ifølge de nye, forbedrede BBR-data, 18,3 millioner kvadratmeter lokaler til butikker og spisesteder, og ved indgangen til 4. kvartal var 622.800 kvadratmeter udbudt til leje eller til salg. På landsplan svarer det til en udbudsprocent på 3,4 – højest ligger København by med 4,4 procent og Sydjylland med 4,2 procent.

Vigtigste forbedringer af Ejendomstorvet.dk’s udbudsstatistik

  • De samlede arealer opgøres mere præcist i kraft af forbedrede data fra BBR, som nu skelner mellem forskellige typer af erhvervslokale
  • Udbuddet af de mindste lokaler opgøres mere præcist med ekstra manuel gennemgang
  • Dermed kan udbuddet i procent af de samlede lokaler (udbuds- eller tomgangsprocenten) opgøres mere præcist 
  • Separate tal fra landets fire største kommuner (København, Aarhus, Aalborg og Odense)
  • Det forbedrede datamateriale giver to niveauforskydninger fra tidligere:

Udbudsprocenten for butikslokaler er lavere end før (der var reelt større/flere butiksarealer end hidtil vurderet ud fra tidligere skøn og kilder)
Udbudsprocenten for lager-/produktionslokaler er højere end før (der var reelt færre kvadratmeter lokaler end hidtil skønnet)

  • Forbedringerne af datamaterialet er gældende fra og med 4. kvartal 2020

Supplerende datamateriale:

Ejendomstorvet Markedsindeks - 4. kvartal 2020

Ejendomstorvet Markedsindeks Udbudsstatistikken kortlægger hvert kvartal udbuddet af danske erhvervsbygninger, fordelt på butikker, kontorer samt lager-/produktionslokaler – opgjort som udbudte lokaler målt i forhold til den samlede bestand af bygninger (kvadratmeter). 
Statistikken omfatter en meget betragtelig del af erhvervslokalerne i Danmark og udgives af Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) i samarbejde med erhvervsportalen Ejendomstorvet.dk og EjendomDanmark (ED).

Dansk Ejendomsmæglerforening er brancheforening for virksomheder og personer, der formidler fast ejendom (boliger eller erhvervslokaler). Foreningen blev grundlagt i 1912 og har i dag omkring 90 procent af alle mæglere som medlemmer.

Ejendomstorvet.dk er ejet af de danske erhvervsmæglere og har Danmarks største udvalg af ledige lejemål samt ejendomme til salg med adresse, foto og tekst om aktuelt cirka 9.900 lokaler og ejendomme. 
Dataene kommer fra næsten alle landets erhvervsmæglere samt en række pensionskasser, ejendomsselskaber og ejendomsadministratorer. Ejendomstorvet.dk har mere end 150.000 besøgende hver måned, og i 2019 formidlede portalen over 4.000 transaktioner til en værdi af 12,4 mia. kr. fordelt på solgte ejendomme og indgåede lejeaftaler. Sideløbende blev antallet af udbydere og annoncører på Ejendomstorvet.dk udvidet markant.

EjendomDanmark organiserer ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom. Foreningen blev etableret i 1860, og medlemmerne står for cirka 85 procent af det professionelle ejendomsmarked.

Se ældre udgaver af Ejendomstorvet-ED Statistikken

Ejendomstorvet Markedsindeks - 3. kvartal 2020

Ejendomstorvet Markedsindeks – 2. kvartal 2020

Ejendomstorvet Markedsindeks – 1. kvartal 2020

Ejendomstorvet-ED Statistikken 4. kvartal 2019

Ejendomstorvet-ED Statistikken 3. kvartal 2019

Ejendomstorvet-ED Statistikken 2. kvartal 2019

Ejendomstorvet-ED Statistikken 1. kvartal 2019

Ejendomstorvet-ED Statistikken 4. kvartal 2018

Ejendomstorvet-ED Statistikken 3. kvartal 2018

Ejendomstorvet-ED Statistikken 2. kvartal 2018

Ejendomstorvet-ED statistikken 1. kvartal 2018

Ejendomstorvet-ED Statistikken 4. kvartal 2017 

Ejendomstorvet-ED statistikken 3. kvartal 2017

Ejendomstorvet-ED Statistikken 2.kvartal 2017

Ejendomstorvet-ED Statistikken 1. kvartal 2017

Ejendomstorvet-ED Statistikken 4. kvartal 2016
Ejendomstorvet-ED Statistikken 3. kvartal 2016
Ejendomstorvet-ED Statistikken 2. kvartal 2016
Ejendomstorvet-ED Statistikken 1. kvartal 2016

Ejendomstorvet-ED Statistikken 4. kvartal 2015
Ejendomstorvet-ED Statistikken 3. kvartal 2015
Ejendomstorvet-ED Statistikken 2. kvartal 2015
Ejendomstorvet-ED Statistikken 1. kvartal 2015

Ejendomstorvet-ED Statistikken 4. kvartal 2014
Ejendomstorvet-ED Statistikken 3. kvartal 2014
Ejendomstorvet-ED Statistikken 2. kvartal 2014
Ejendomstorvet-ED Statistikken 1. kvartal 2014

Ejendomstorvet-ED Statistikken 4. kvartal 2013
Ejendomstorvet-ED Statistikken 3. kvartal 2013
Ejendomstorvet-ED Statistikken 2. kvartal 2013
Ejendomstorvet-ED Statistikken 1. kvartal 2013

Ejendomstorvet-ED Statistikken 4. kvartal 2012
Ejendomstorvet-ED Statistikken 3. kvartal 2012
Ejendomstorvet-ED Statistikken 2. kvartal 2012
Ejendomstorvet-ED Statistikken 1. kvartal 2012

Se ældre udgaver af Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken
Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 4. kvartal 2011
Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 3. kvartal 2011
Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 2. kvartal 2011
Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 1. kvartal 2011

Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 4. kvartal 2010
Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 3. kvartal 2010
Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 2. kvartal 2010
Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 1. kvartal 2010

Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 4. kvartal 2009
Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 3. kvartal 2009
Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 2. kvartal 2009
Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 1. kvartal 2009

Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 4. kvartal 2008
Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 3. kvartal 2008
Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 2. kvartal 2008
Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 1. kvartal 2008

Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 4. kvartal 2007
Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 3. kvartal 2007
Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 2. kvartal 2007
Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 1. kvartal 2007