SENEST SET
FAVORITTER

Sintrupvej 65, 8220 Brabrand

Regulær og synlig erhvervsgrund

6.950.000,-
Pris i kr.
SE HOS MÆGLER
Telefon +45 8730 XX XX Se nummer
E-mail xx@edc.dk Se e-mail
Mægler Bliv kontaktet
Jeg accepterer hermed, at mægler/udbyder af dette emne kan kontakte mig pr. e-mail og telefon og samtidig accepterer jeg at Ejendomstorvet.dk sender mig e-mails med lignende emner i området helt uforpligtende.
Jeg accepterer ovenstående betingelser
KONTAKT MÆGLER
GEM TIL SENERE
Sagsnummer: 81300159Type : Grunde

 

•Jordarbejde på grunden er udført
•Kloak-/tilslutningsafgift er betalt
•Attraktivt område med let adgang til motorvejen
•Bebyggelsesprocent på 60
•Byggehøjde op til 10 meter
Erhvervsgrunden er beliggende på Sintrupvej 65, 8220 Brabrand. Grunden har facade til Edwin Rahrs Vej med ca. 10.000 biler i døgnet og indkørsel fra Sintrupvej. Grundarealet er højt beliggende i Brabrands industrikvarter tæt på det gigantiske logistikcenterområde ved det store motorvejskryds ved Årslev vest for Aarhus.
Fra grunden er der kun 3 minutter til motorvejsnettet og overordnet vejnet samt blot ca. 4 minutters gåafstand til busrute til Aarhus Centrum.
Der er udført jordarbejde på grunden, så den er parat til anvendelse som parkering/oplag m.v. Kloakafgift/tilslutnings afgift er betalt og andrager en værdi på ca. kr. 800.000 inkl. moms.
Området er klassificeret som byzone, og anvendes til erhvervsformål. I området findes bl.a. speditions – og transportvirksomhed, genbrugsstation, liberale erhverv samt industri og produktion.
Erhvervsgrunden er omfattet af lokalplan nr. 675. Efter lokalplanens § 7, stk. 1., må bebyggelsesprocenten ikke overstige 60%. Der er således mulighed for at bygge knap 6.000 m². Bygningens rumfang må ikke overstige 3 kubikmeter pr. m² grundareal. Rumfanget beregnes af hele den del af bygningen, der er over færdigt terræn. Ifølge lokalplanen må der ikke opføres med mere end 2 etager. Hvor terrænet tillader det, kan der dog udføres en ekstra parterreetage, hvor det omgivende terræn er lavest. Intet punkt af en bygning må overstige 10 meter over eksisterende terræn målt fra det højeste terrænniveau.
I lokalplanens delområde I, hvor grunden er beliggende, fremgår det, at der må etableres virksomheder indenfor virksomhedsklasse 1 og 2; kontorformål, liberale erhverv, servicevirksomheder, undervisning, pladskrævende detail, lager og engroshandelsvirksomhed, anden værksteds- og servicevirksomhed m.m svarende til klasse 2. Den enkelte butiks bruttoetageareal må ikke overstige 5.000 m2.
Det bemærkes, at sælger tidligere har fået dispensation til en højere virksomhedsklasse på matriklen, og det vurderes derfor sandsynligt at en fremtidig ejer ligeledes kan opnå dispensation til en højere virksomhedsklasse.
Udstykningen af grunden er umiddelbart også muligt, dog må ingen grund udstykkes mindre end 2.000 m2.
Grunden er beliggende i Brabrand Industrikvarter, som har udviklet sig til et attraktivt erhvervsområde karakteriseret ved fremragende infrastruktur med nem adgang til byens indfaldsveje via Ydre Ringvej samt med en beliggenhed meget tæt på det nye motorvejskryds Aarhus Vest.
Erhvervsområdet i Brabrand er endvidere kendetegnet ved mange store virksomheder indenfor logistik- og byggebranchen samt store kendte virksomheder.
Området er smukt afgrænset af Brabrand Engdal samt det nye boligområde Helenelyst.

Økonomi

Pris i kr.
6.950.000,-
Pris pr. m² kr.
699,-
Årlige driftsudgifter kr.
0,-

Lokalet

Etage areal
9939 m²
Sekundært areal
0 m²
Grund areal
9939 m²

Faciliteter

Parkering
Lager

SAMME PRISLEJE

Søg på flere Søg på flere
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
FREMHÆVET
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   

SAGER FRA OVER 200 ERHVERVS­MÆGLERE

Alle vores mæglere