SENEST SET
FAVORITTER

Vestre Boulevard 29b, 9600 Aars

Syn­ligt og at­trak­tiv pla­ce­ring

322.300,-
Årlig leje inkl. drift
SE HOS MÆGLER
Telefon +45 9631 XX XX Se nummer
E-mail xx@edc.dk Se e-mail
Mægler Bliv kontaktet
Jeg accepterer hermed, at mægler/udbyder af dette emne kan kontakte mig pr. e-mail og telefon og samtidig accepterer jeg at Ejendomstorvet.dk sender mig e-mails med lignende emner i området helt uforpligtende.
Jeg accepterer ovenstående betingelser
KONTAKT MÆGLER
GEM TIL SENERE
Luk
Sagsnummer: 91203231Type : Detailhandel/butik

Butiksle­je­mål be­lig­gen­de mel­lem Jysk og than­sen, der beg­ge har for­læn­get de­res le­je­kon­trakt

Der er ta­le om tid­li­ge­re Skou­sen le­je­mål be­lig­gen­de mel­lem Jysk og than­sen, der beg­ge har for­læn­get de­res le­je­kon­trakt.

Der er god fa­ca­de ud mod Ve­stre Bou­le­vard, der dag­ligt har man­ge for­bi­pas­se­ren­de. Der er så­le­des go­de eks­po­ne­rings­mu­lig­he­der ved le­je­må­let.

Le­je­må­let be­står af et re­gu­lært salgs­a­re­al på 400 kvm inkl. vind­fang ved ind­gang. Her er loft­høj­de på ca. 4,5 me­ter og oven­lysvin­du­er. Bag­til fore­fin­des vel­færds­fa­ci­li­te­ter samt la­ger med ind­gang via el-po­rt.

Ejen­dom­men op­var­mes med na­tur­gas via strå­le­var­me­re i salgslo­ka­let.

For­an le­je­må­let fore­fin­des go­de par­ke­rings­for­hold, ca. 45 plad­ser, der de­les med than­sen.

Af an­dre virk­som­he­der / bu­tik­ker i nær­om­rå­det kan næv­nes Jem&Fix, Land & Fri­tid, Byg­ma, bil­for­hand­le­re m.?fl.

-At­trak­tiv pla­ce­ring i ak­tivt han­dels­om­rå­de
-Go­de par­ke­rings­for­hold
-Re­gu­lært salgslo­ka­le

Aars er ho­ved­by­en i Ve­st­him­mer­lands Kom­mu­ne og har ca. 8.500 ind­byg­ge­re, med et stort opland på knap 41.000 ind­byg­ge­re. By­en in­de­hol­der stor de­tail­han­del sam­let i midt­by­en om-kring Him­mer­lands­ga­de. End­vi­de­re fore­fin­des blandt me­get an­det 3 gym­na­si­er, er­hvervs-
sko­le, man­ge lands­dæk­ken­de bu­tiks­kæ­der og et sær­de­les ak­tivt er­hvervs­liv.

Økonomi

Årlig leje
300.000,-
Årlig leje inkl. drift i alt kr.
322.300,-
Md. leje inkl. drift i alt kr.
26.858,-
Årlig leje inkl. drift pr. m²
645,-
Årlige driftsudgifter kr.
22.300,-
Årlige driftsudgifter pr. m²
45,-

Lokalet

Etage areal
500 m²
Sekundært areal
0 m²
Grund areal
0 m²

MARKEDSINDEX

NORDJYLLAND / Detailhandel/butik / - Sep2021

SAMME PRISLEJE

Søg på flere
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
FREMHÆVET
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   

SAGER FRA OVER 200 ERHVERVSMÆGLERE

Alle vores mæglere