SENEST SET
FAVORITTER

Saltoftevænge 2-4, 4470 Svebølle

OFFENTLIGT UDBUD

15.900.000,-
Pris i kr.
SE HOS MÆGLER
Telefon +45 4635 XX XX Se nummer
E-mail xx@nordicals.dk Se e-mail
Mægler Bliv kontaktet
Jeg accepterer hermed, at mægler/udbyder af dette emne kan kontakte mig pr. e-mail og telefon og samtidig accepterer jeg at Ejendomstorvet.dk sender mig e-mails med lignende emner i området helt uforpligtende.
Jeg accepterer ovenstående betingelser
KONTAKT MÆGLER
GEM TIL SENERE
Sagsnummer: 11824011Type : Andre typer

Offentligt udbud for S/I FGU Nordvestsjælland

Offentligt udbud
For S/I FGU Nordvestsjælland udbydes ejendommen til salg på vilkår i henhold til lovbekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 396 af 03.03.2021.

S/I FGU Nordvestsjælland forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og forkaste samtlige tilbud uanset budstørrelse.

-----

Ejendommen
Ejendommen består af tre selvstændige matrikler, der er ejet, udnyttet og fremtræder som en samlet ejendom, beliggende i landlige omgivelser lige udenfor byzone med offentlige arealer til boldbaner m.v. og med gode stiforbindelser til byområdet.

S/I FGU Nordvestsjælland er i gang med en ændring af strukturen, og derfor udbydes skolen i Svebølle nu til salg.

Ejendommen anvendes til undervisningsformål, dog med ejendommen nr. 4A til boligformål i form af 5 udlejede ungdomsboliger i specielt bæredygtigt byggeri.

Administrationsbygningen er en præsentabel 1½ plans ejendom indrettet med administration på 1. salen med kontorer og mødelokaler, og i stueetagen med kantine og industrikøkken med tilhørende depotrum og personalefaciliteter.

Øvrige bygninger anvendes til undervisningsformål, herunder diverse værksteder, klasselokaler, personalerum, mødelokaler m.v. Herudover en del sekundære bygninger til brug for bl.a. udhuse o. lign.

Hele ejendommen vedligeholdes løbende og fremtræder generelt i pænt vedligeholdt stand.

Ejendommen Saltoftevænge 2 kan evt. frastykkes og sælges som separat byggegrund til boligformål, idet denne ejendom oprindeligt har været med særskilt beboelsesejendom.

Bemærk, at overtagelse ligger et par år fremme i tiden, og at købers anvendelse skal godkendes af myndighederne, da der oprindeligt er tale om en landbrugsejendom. Anvendelser indenfor samme typer vil være at foretrække - altså skole/uddannelse o.lign. samt eventuelt med mulighed for bo-/opholdssted på ejendommen samtidig - men skal naturligvis godkendes af relevante myndigheder.

Da skolen er i drift kan fremvisninger m.v. kun aftales individuelt - så kontakt Nordicals Sjælland P/S for nærmere aftale herom samt adgang til bilagsmaterialet.

-----

Overtagelse m.v.
Ejendommens overtagelsesdag forventes at være pr. 01.07.2027.

Sælger er dog berettiget til at ændre overtagelsesdagen til enten et tidligere eller senere tidspunkt, og dermed ændring af den endelige overtagelsesdag.

Sælger er dog berettiget til at forlange ændring af overtagelsesdagen til et tidligere eller senere tidspunkt, og dermed ændring af den endelige overtagelsesdag.

Fra dispositions-/overtagelsesdagen henligger ejendommen for købers ansvar og risiko i sin helhed.

Ejendommen overtages med de på overtagelsesdagen gældende lejekontrakter for de fem ungdomsboliger. Gældende lejekontrakter og faktiske lejeindtægter vil blive udleveret inden overdragelsen.

-----

Købesum
Købesummen udbydes med vejledende udbudspris og kontant købstilbud ønskes.

Vejledende udbudspris ekskl. moms udgør kr. 15.900.000.

Salget af ejendommen vil være omfattet af momspligt for så vidt angår en del af ejendommen, idet grunden beliggende Saltoftevænge 2, 4470 Svebølle (matr.nr. 2db Avnsøgård Hgd., Avnsø) vedrører et ubebygget areal, og værdien heraf er således momspligtig.

Købesummen er ekskl. moms jf. ovenfor og den momspligtige købesum tillægges moms, der betales af tilbudsgiver ud over den aftalte købesum (erlægges samtidig med købesummen).

Frister for betaling af købesummen og øvrige økonomiske forpligtelser m.v. er nærmere præciseret i købstilbudsblanketten, der indgår i bilagsmaterialet.

-----

Tilbudsfrist
Der afgives kontant og skriftligt købstilbud på ejendommen med tilhørende projektbeskrivelse inkl. oplysning om konkret anvendelse.

Fristen for indlevering af købstilbud er:

senest fredag den 15. november 2024, kl. 12:00

Indlevering af købstilbud skal ske skriftligt på en særlig købstilbudsblanket, der skal sendes via sikker e-mail med angivelse af "Købstilbud - Saltoftevænge 2, 4 & 4A, 4470 Svebølle" til:

Nordicals Sjælland P/S Att.: Søren Mosbæk
Ahlgade 51 Tlf.: 2033 7733
4300 Holbæk Mail: smk@nordicals.dk

Købstilbud skal indleveres på særlig købstilbudsblanket, der rekvireres ved henvendelse til Nordicals Sjælland P/S, hvorefter denne udleveres med det samlede bilagsmateriale.

Købstilbuddet er uigenkaldeligt og bindende for tilbudsgiver i 2 måneder fra tilbudsfristens udløb, jf. ovenfor.

Tilbudsgiver er i øvrigt bekendt og indforstået med, at S/I FGU Nordvestsjælland med henvisning til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 03.03.2021 (Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af Kommunens henholdsvis Regionens faste ejendomme) forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og til at forkaste samtlige tilbud. Se i øvrigt særskilt afsnit om politisk godkendelse.

Hvis skriftlig accept fra S/I FGU Nordvestsjælland ikke foreligger inden den førnævnte bindingsfrist, anses købstilbuddet for bortfaldet i sin helhed.

-----

Politisk godkendelse
S/I FGU Nordvestsjælland er som sælger berettiget til sagligt at vælge mellem samtlige de modtagne tilbud og eventuelt forkaste dem alle.

Bestyrelsen kan acceptere et købstilbud uanset, at det gældende tilbud ikke indeholder den højeste pris, såfremt der hermed varetages en saglig kommunal interesse, der er nærmere præciseret i udbudsvilkårene og evaluering af købstilbud.

Købstilbuddet forudsætter i øvrigt særskilt politisk behandling og godkendelse før en aftale kan betragtes som endelig.

-----

Ansvarsfraskrivelse
Ejendommen overdrages uden ansvar for S/ FGU Nordvestsjælland af nogen art bortset fra adkomstmangel.

Forslag til anvendelse

Kontor

Økonomi

Pris i kr.
15.900.000,-
Pris pr. m² kr.
4.329,-
Årlige driftsudgifter kr.
92.090,-
Årlige driftsudgifter pr. m² kr.
25,-

Lokalet

Etage areal
3673 m²
Sekundært areal
0 m²
Grund areal
78870 m²

Faciliteter

Depotrum
Kantine
Kontor

SAMME PRISLEJE

Søg på flere Søg på flere
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
FREMHÆVET
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   

SAGER FRA OVER 200 ERHVERVS­MÆGLERE

Alle vores mæglere