SENEST SET
FAVORITTER

Højvangen 9, 4470 Svebølle

Offentligt udbud - projektejendom

1.000.000,-
Pris i kr.
SE HOS MÆGLER
Telefon +45 58 50 XX XX Se nummer
E-mail xx@nordicals.dk Se e-mail
Mægler Bliv kontaktet
Jeg accepterer hermed, at mægler/udbyder af dette emne kan kontakte mig pr. e-mail og telefon og samtidig accepterer jeg at Ejendomstorvet.dk sender mig e-mails med lignende emner i området helt uforpligtende.
Jeg accepterer ovenstående betingelser
KONTAKT MÆGLER
GEM TIL SENERE
Luk
Sagsnummer: 1117063BType : Andre typer

 

For Kalundborg Kommune udbydes 2 projektejendomme samlet til salg i henhold til Indenrigsministeriets
bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme samt
almindelige regler for salg af Kalundborg Kommunes faste ejendomme.

Købstilbud
Ejendommen udbydes til en vejledende samlet pris på kr. 1.000.000,-. Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at
afgive et højere købstilbud end den angivne vejledende pris.
Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og til at forkaste samtlige tilbud,
herunder efterfølgende at optage forhandling med en eller flere af tilbudsgiverne.

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

Købstilbuddet kan ikke betinges af, eller på anden måde gøres afhængig af størrelsen på andre bud.
Ligeledes kan købstilbud ikke betinges af generelle rådgiverforbehold eller finansiering m.m. og budgiver
opfordres til forinden afgivelse af bud til at indhente økonomisk rådgivning. Såfremt der er forhold, som ikke
har kunne afklares inden afgivelse at købstilbud, skal dette fremgå af købstilbuddet, idet der udtrykkelig
gøres opmærksom på, at tilbuddet kun undtagelsesvis må være betinget af en efterfølgende
rådgivergodkendelse, og kun hvis der er konkrete omfattende undersøgelse, der ikke har kunnet afklares
indenfor budfristen. Kalundborg Kommune er berettiget til at afvise betingede købstilbud.

Tilbudsfrist:
Tilbud afleveres i lukket kuvert - mærket "Tilbud" - Højvangen 8 og Højvangen 9, 4470 Svebølle" til
Nordicals Sjælland P/S, Nygade 6, 1.tv., 4200 Slagelse, senest mandag, den 16. december 2019 kl. 12.00.
Tilbuddet skal være skriftligt og fortroligt, f.eks. sendt ved sikker e-mail, anbefalet post eller personlig levering. De
bydende har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.


BESKRIVELSE:
Højvangen 9, 4470 Svebølle:
Svebølle tidligere Rådhus er opført i gule sten og tagdækningen er røde tagsten.

Bygningen, der er opført i 1972, har et bebygget areal på 1.029 m², samt kælder 893 m², jvf. BBR. Bygningen
er indrettet som kontorbygning i 2 plan - høj kælderplan med flere anvendelige rum samt hævet stueplan
indrettet med mange kontorer samt flere mødelokaler, personalefaciliteter med bl.a. kantine, køkken,
garderobe/omklædning.

I ende gavlen er der opført en pavillon-kontorbygning med built-up tag i direkte forbindelse med
hovedbygningens nederste etage (kælderen). Kontorbygningens træværk er stærkt nedslidt herunder
vinduer, limtræsdrager og stern. Bygningen har alene anvendelse for arkiv og opbevaring.

Hovedbygningens kælder: Der er fuld kælder under størstedelen af ejendommen, men under den vestlige
længe er der alene krybekælder. Den fulde kælder er indrettet til kontor og mødefacilitet herudover kantine
og bad samt omklædning til herrer og damer.

Sammenlægning af vejareal til ejendommen Højvangen 9:
I forbindelse med nærværende handel, sker der sammenlægning af vejareal, jvf. vedlagte foreløbige
udstykningskort udarbejdet af Kalundborg Kommune, og den solgte ejendom vil blive angivet med
skelpæle for sælgers regning. Eventuelle arealafvigelser efter endelig sammenlægning,
berettiget ikke parterne til forholdsmæssig regulering af købesummen. Sælger betaler alle omkostninger til
landinspektør m.v. i forbindelse med sammenlægningen.

Højvangen 8, 4470 Svebølle:
Bygningen fremstår som en længebygning i limtræskonstruktion, indrettet til børneinstitution og er opført i
1972 i gule sten, med facadeelementer af træ og eternittag. Bygningen er indrettet med flere opholdsrum
med udgange til grundstykket, flere toiletter, åbent køkkenmiljø og administrativt kontorafsnit.

Grunden er indhegnet og udlagt som kuperet legeplads.

Overtagelsesdag:
1. februar 2020 og evt. efter nærmere aftale.

Det solgte henligger fra overtagelsesdatoen for købers regning og risiko i enhver henseende.

Ansvarsfraskrivelse:
Ejendommene overdrages i øvrigt til køber uden ansvar for sælger af nogen art bortset fra adkomstmangel.
Køber er forinden afgivelse af sit tilbud på ejendommene opfordret til at gennemgå og besigtige
ejendommene, søge økonomisk, juridisk og teknisk rådgivning samt til at drøfte de udleverede oplysninger
og attester om ejendommene med sine sagkyndige rådgivere.

Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af faktiske mangler ved det
solgte, det være sig i form af ophævelse af handlen, krav om erstatning eller forholdsmæssig afslag i
købesummen. Mangler der påvises efter købstilbuddets underskrift, er således sælger uvedkommende.
Der henvises i øvrigt til vedligeholdesesrapporter og miljøscreeninger for ejendommene samt har køber
modtaget kopi af Energimærker for ejendommene.

Køber erklærer at dennes købstilbud er afstemt efter ovennævnte.

Forslag til anvendelse

Projektejendom

Økonomi

Pris i kr.
1.000.000,-
Årlige driftsudgifter kr.
0,-
+Mere

Lokalet

Etage areal
2571 m²
Sekundært areal
0 m²
Grund areal
7443 m²

Faciliteter

Arkiv
Bad
Omklædning
Garderobe
Kantine
Kælder
Opholdsrum
Toiletter
Krybekælder
Kantine
Køkken
Bad
+Mere

Teknik

Eternittag
Tv

SAMME PRISLEJE

Søg på flere
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
FREMHÆVET
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   

SAGER FRA OVER 200 ERHVERVSMÆGLERE

Alle vores mæglere