SENEST SET
FAVORITTER

Løvetvej 24A, 8740 Brædstrup

Blan­det ejen­dom med stort værk­sted

2.500.000,-
Pris i kr.
SE HOS MÆGLER
Telefon +45 70 26 XX XX Se nummer
E-mail xx@edc.dk Se e-mail
Mægler Bliv kontaktet
Jeg accepterer hermed, at mægler/udbyder af dette emne kan kontakte mig pr. e-mail og telefon og samtidig accepterer jeg at Ejendomstorvet.dk sender mig e-mails med lignende emner i området helt uforpligtende.
Jeg accepterer ovenstående betingelser
KONTAKT MÆGLER
GEM TIL SENERE
Luk
Sagsnummer: 87301154Type : Andre typer

Blan­det ejen­dom med 679 kvm værk­sted/la­ger

Ejen­dom­men har i man­ge år væ­ret dre­vet som au­to­værk­sted, men in­de­hol­der man­ge an­dre mu­lig­he­der – her­un­der: la­ger, pro­duk­tion, værk­sted, trans­port m.m.

Er­hvervs­de­len er på ca. 679 kvm og in­de­hol­der: Ind­skriv­ning, kon­tor, froko­strum, toilet­ter, om­klæd­ning med bad, værk­sted, la­ger, olie­de­pot og pla­de­værk­sted. Værk­ste­det in­de­hol­der end­vi­de­re 4 lif­te og smø­re­grav og må­ler 4,2 me­ter i høj­den og har po­rt på 4 me­ter.

På ejen­dom­men fin­des end­vi­de­re en pri­vat bo­lig (nr. 24B) samt en ledig lej­lig­hed (nr. 24A) Pri­vat­bo­li­gen in­de­hol­der: En­tre, køk­ken med spi­se­plads, al­rum/ spi­sestue, neds­æn­ket op­holds­stue, ba­de­væ­rel­se og sove­væ­rel­se. Kæl­de­ren in­de­hol­der: 4 gode dis­po­nib­le rum. Der er til­hø­ren­de ga­ra­ge. Lej­lig­he­den er en 2-væ­rel­ses lej­lig­hed i god stand med ud­gang til ha­ven på ca. 70 kvm. Lejligheden står pt. tom, men har tidligere været ud­le­jet til en år­lig le­je på kr. 42.000.

Der er en god mar­kant ud­stil­lings­plads for­an byg­nin­gen til er­hvervs­de­len. Bag ejen­dom­men er en hyg­ge­lig ha­ve.

Grun­den er på sam­let 5.325 kvm.

Sam­let set er der ta­le om en at­trak­tiv mu­lig­hed for me­ka­ni­ke­ren el­ler lig­nen­de, der ger­ne vil etab­le­re sig som selv­stæn­dig, el­ler øn­sker at flyt­te sin nu­væ­ren­de virk­som­hed.

Ejen­dom­men sæl­ges for kon­kurs­bo med her­af føl­gen­de fuld an­svars­fra­skri­vel­se.

Kon­takt os i dag for en snak om di­ne mu­lig­he­der samt af­ta­le om en snar­lig frem­vis­ning.

Økonomi

Pris i kr.
2.500.000,-
Årlige driftsudgifter kr.
0,-
+Mere

Lokalet

Etage areal
883 m²
Sekundært areal
0 m²
Grund areal
5325 m²

Faciliteter

Bad
Toilet
Port
Bad
+Mere

SAMME PRISLEJE

Søg på flere
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
FREMHÆVET
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   

SAGER FRA OVER 200 ERHVERVSMÆGLERE

Alle vores mæglere