SENEST SET
FAVORITTER

Esbønderupvej 36, 3230 Græsted

Udbud af erhvervsgrunde i Græsted

0,-
0,00 %
Pris i kr. - Udbud/licitation Afkast
SE HOS MÆGLER
Telefon +45 7023 XX XX Se nummer
E-mail xx@nordicals.dk Se e-mail
Mægler Bliv kontaktet
Jeg accepterer hermed, at mægler/udbyder af dette emne kan kontakte mig pr. e-mail og telefon og samtidig accepterer jeg at Ejendomstorvet.dk sender mig e-mails med lignende emner i området helt uforpligtende.
Jeg accepterer ovenstående betingelser
KONTAKT MÆGLER
GEM TIL SENERE
Luk
Sagsnummer: 12-7775

Området må kun anvendes til erhvervsformål med mulighed for én tilhørende helårsbolig.

Grundene ligger i blandet bolig- og erhvervsområde ved Lopholm i Græsted. Området må kun anvendes til erhvervsformål med mulighed for én tilhørende helårsbolig.

Grundene må ikke udstykkes i mindre end 1.500 m².

Miljøklasser 2-3.

Byggeri skal opføres som lavenergibyggeri, mindst svarende til Bygningsreglementets definition af Lavenergibyggeri 2015. Der er ikke registeret beskyttet natur inden for området. Nærmeste registrerede natur er en sø placeret ca. 100 m. syd for området. Søen vurderes ikke at blive påvirket ved udbygningen af erhvervsområde.

Oplagt for mindre og mellemstore virksomheder, f.eks. bilforhandler, lettere produktionsvirksomheder, lager- og transportvirksomheder. Lige for alle disse er en nem adgang til hovedvejene til og fra området.

Der henvises endvidere til gældende lokalplan nr. 330.01.

BUDVILKÅR

Arealet udbydes på pris alene med en vejledende pris på 250 kr. + moms pr. m².

Grunden udbydes efter reglerne i Lov om kommunernes styrelse § 68 og Bekendtgørelse nr. 396 af den 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Købstilbud skal afgives på dansk og med beløbsangivelsen i danske kroner ekskl. og inkl. moms (DKK)

Købstilbuddet med tilhørende kort projektbeskrivelse, dokumentation for budgivers likviditet og tidsplan skal sendes i både papirform og i elektronisk form på en USB-stik eller tilsvarende. Materialet skal sendes i en lukket kuvert/emballage som mærkes:

"Fortroligt" og "Udbud af Lopholm, 3230 Græsted" til: Nordicals Nordsjælland A/S, Helsingørsgade 21, 2., 3400 Hillerød

Kun tilbud der afgives på nærværende købsaftale i fuldt udfyldt stand og med vedlagt kort projektbeskrivelse og tidsplan, vil blive taget i betragtning.

Det påhviler tilbudsgiver at sikre sig, at tilbuddet er kommet rettidigt frem til Nordicals Nordsjælland A/S. Hvis der ønskes kvittering for modtagelsen kan dette ske ved, at tilbudsgiver skriver sin mailadresse på kuverten/emballagen.

Indkomne tilbud er i henhold til bekendtgørelsens § 4 fortrolige, indtil salg har fundet sted. Salg har fundet sted, når både køber og sælger har underskrevet købsaftalen.

Gribskov kommune forbeholder sig ret til, ud fra varetagelse af en saglig kommunal interesse, at vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.

Køber indestår for egen regning og risiko for udvikling af grunden, herunder bl.a. byggemodning, byggetilladelse mm.

Grundene er omfattet af byggepligt og med en byggefrist på senest 2 år efter overtagelsesdagen.

Økonomi

Årlig lejeindtægt. i alt kr.
0,-
Årlig lejeindt. pr. etage m² kr.
0,-
Årlige driftsudgifter kr.
15.000,-
Årlige driftsudgifter pr. m²
0,-
Pris i kr.
0,-
Afkast %
0,00 %
Kr./m²
0,-

Lokalet

Etage areal
0 m²
Sekundært areal
0 m²
Grund areal
20052 m²

Faciliteter

Lager

SAMME PRISLEJE

Søg på flere
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
FREMHÆVET
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   

SAGER FRA OVER 200 ERHVERVSMÆGLERE

Alle vores mæglere