SENEST SET
FAVORITTER

Nørregade 19, 9330 Dronninglund

Tidl. Dronninglund Sygehus

0,-
0,00 %
Pris i kr. - Udbud/licitation Afkast
SE HOS MÆGLER
Telefon +45 9813 XX XX Se nummer
E-mail xx@nordicals.dk Se e-mail
Mægler Bliv kontaktet
Jeg accepterer hermed, at mægler/udbyder af dette emne kan kontakte mig pr. e-mail og telefon og samtidig accepterer jeg at Ejendomstorvet.dk sender mig e-mails med lignende emner i området helt uforpligtende.
Jeg accepterer ovenstående betingelser
KONTAKT MÆGLER
GEM TIL SENERE
Luk
Sagsnummer: 8190140

Offentlig udbud - sælges for Region Nord

Ejendommen har senest været anvendt som asylcenter og tidligere været anvendt som sygehus.

Ejendommen er opført i røde sten med tegltag og hvide vinduer. Ejendommen er befæstet med P-arealer samt en del grønne arealer. Ejendommene er nabo til boliger samt plejehjem.

Såfremt man ikke finder anvendelse i de nuværende bygninger er der mulighed for helt eller delvis projektudvikling.

Der er 2 lejekontrakter (Falck og Aalborg Kommune). Der henvises til specifikation sidst i udbudsmaterialet.

Fremvisning:
Aftale omkring fremvisning kontaktes Steen Royberg, Nordicals. Ejendommen må IKKE besigtiges uden forudgående aftale.

UDBUDSVILKÅR

Ejendommen udbydes til salg for Region Nordjylland, hvilket indebærer, at køber opfordres til at fremkomme med bindende tilbud om køb af ejendommen på de angivne vilkår.

Købstilbud skal angives med et præcist kontant beløb uden forbehold. Tilbuddet skal fremsendes til:

Nordicals, Skibsbrogade 3, 3. sal, 9000 Aalborg

Sendes som anbefalet post eller afleveres personligt mod kvittering.

Budfrist er fredag den 21. august 2020, kl. 12.00.

Ejendommen sælges efter den 21. august 2020 på grundlag af de indkomne acceptable købstilbud. Tilbud modtages, indtil der er indgået endelig aftale om salg.

Region Nordjylland er ikke forpligtet til at sælge ejendommen, men kan forkaste samtlige tilbud eller vælge frit mellem de afgivne tilbud eller søge at opnå overbud.

Efter regionens endelige godkendelse af aftalen skal udfærdigelse af skøde iværksættes af købers advokat.

Køberen skal senest 10 dage efter, at der er meddelt foreløbig accept stille en bankgaranti (anfordringsgaranti) på hele købesummen overfor sælger til sikkerhed for betalingen heraf på forfaldsdagen. Gyldigheden af betalingsgarantien må ikke være tidsbegrænset.

Købesummen skal betales kontant ved betinget skødes underskrift/overtagelsesdagen, dog senest pr. 1. januar 2021.

Overtagelsesdagen - ultimo 2020, dog efter nærmere aftale med den kommende køber.

Ejendommen er ikke momsregistreret.

Det fremhæves, at ejendommen overtages, som den er og forefindes pr. overtagelsesdagen. Alt som indgår i handlen overdrages til køber, som der er og forefindes og som besigtiget og gennemgået af køber.~ Bortset fra vanhjemmel påtager sælger sig intet som helst ansvar for ejendommen, herunder vedr. jordbunds- og miljøforhold/forurening og grundens eller bygningernes/installationernes beskaffenhed i øvrigt, og køber accepterer derfor at frafalde ethvert mangelkrav mod sælger, uanset om dette måtte være begrundet i reglerne om erstatning eller reglerne om forholdsmæssigt afslag. Købers tilbud er fastsat under hensyntagen hertil. Køber er udtrykkeligt opfordret til, inden afgivelse af tilbud, nøje at gennemgå ejendommen med egne rådgivere.

ØVRIGE SALGSVILKÅR
Køberen lader udfærdige skøde ved advokat og betaler udgifterne hertil. Der skal udarbejdes både traditionelt papirskøde som digitalt skøde. Hver af parterne betaler halvdelen af omkostningerne til skødets værdiafgift og fast tinglysningsafgift.

Skøde og alle øvrige nødvendige/relevante dokumenter, alt underskrevet af køber, skal være sælger i hænde hurtigst muligt dog før overtagelsesdagen. Endvidere skal skødet være indleveret til tinglysning senest 30 dage efter overtagelsesdagen.

Med overtagelsesdagen, som skæringsdato udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. Refusionsopgørelsen skal foreligge senest 30 dage efter overtagelsesdagen.

Adgang til bilagsmaterialet, der ligger i datarum kan fås ved henvendelse til Nordicals. Send venligst en email til med ønske om adgang til bilag i datarum.

Økonomi

Årlig lejeindtægt. i alt kr.
216.566,-
Årlig lejeindt. pr. etage m² kr.
22,-
Årlige driftsudgifter kr.
970.145,-
Årlige driftsudgifter pr. m²
99,-
Pris i kr.
0,-
Afkast %
0,00 %
Kr./m²
0,-
+Mere

Lokalet

Etage areal
9839 m²
Sekundært areal
0 m²
Grund areal
35949 m²

Faciliteter

Tegltag

SAMME PRISLEJE

Søg på flere
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
FREMHÆVET
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   

SAGER FRA OVER 200 ERHVERVSMÆGLERE

Alle vores mæglere
NY APP - Optimér din søgning
Få straks notifikationer
Søg i dit nærområde med ét klik
Gem ejendomme og lokaler
NEJ TAK
JA TAK
DOWNLOAD
NEJ TAK