+ Mere
Gilling Data (se opgørelsesmetode) er et værktøj, hvor du via nogle udvalgte parametre kan få en vurdering af, hvor den optimale placering af et erhvervslokale vil være. Alt data er leveret af Gilling ApS – automated decision intelligence, som har over 30 års erfaring med beslutningsgrundlag baseret på Big Data. Standardværktøjet er gratis for alle og viser dig 4 grundlæggende indsigter på kortet.

Sådan kommer du i gang:

Vælg først branche, her kan du vælge blandt mange forskellige brancher. Vælg herefter område (landsdel). Herefter vil korte vise handelsområder indenfor den valgte landsdel. Trykkes der på et specifikt område, fx København S, vil du få overblikket over boliger, personer og antal konkurrenter i den valgte branche. Farveskalaen indikerer, hvorvidt placeringen i de enkelte handelsområder ligger over, under eller lig med landsgennemsnittet. Tallene er beregnet som indekstal, som viser de procentvise ændringer i en talrække med udgangspunkt i et basistal, der sættes lig med 100 (hele landet), hvorefter de andre tal udtrykkes som procenter heraf.

Uddybende branchestatistik og placeringsrangering

Der findes 4 forskellige pakker indenfor områdedata/indsigt.
Alt efter hvor specifikt du ønsker din viden kan du vælge mellem følgende pakker:

Gratis pakke:

Udbudssager på Ejendomstorvet.dk
Boliger i området
Beboere i området
Antal konkurrenter i valgte branche

Til dig som ønsker overordnet viden i et specifikt handelsområde

Lille pakke:

+ placering af konkurrenter på kort + navn, adresse og CVR på konkurrerende virksomhed

Til dig som ønsker detaljeret viden om dine konkurrenter i et specifikt handelsområde

Mellem pakke:

+ placering af konkurrenter på kort
+ navn, adresse, CVR på konkurrerende virksomhed.
+ uddybende branchestatistik for forbrugerne i handelsområdet
+ uddybende tal for konkurrenter i handelsområdet
+ placeringsrangering af 3 valgfrie adresser, baseret ud fra 6 vigtigste placeringsparametre (kan vælges i hele Danmark)

Til dig som ønsker specifik viden om både konkurrenter og forbrugere, samt har 3 forskellige adresser, som du ønsker at få rangeret.

Stor pakke:

+ placering af konkurrenter på kort
+ navn, adresse, CVR på konkurrerende virksomhed.
+ uddybende branchestatistik for forbrugerne i handelsområdet
+ uddybende tal for konkurrenter i handelsområdet
+ placeringsrangering af 3+ valgfrie adresser, baseret ud fra 6 vigtigste placeringsparametre (kan vælges i hele Danmark)

Til dig som ønsker specifik viden om både konkurrenter og forbrugere, samt har 3+ forskellige adresser, som du ønsker at få rangeret.

Opgørelsesmetode

Gilling Data er et værktøj som beregner et indekstal, hvor man ud fra kan bedømme den mest optimale placering af et erhvervslokale.
Dataene er beregnet ud fra 6 forskellige parametre:

1. Antal øvrige butikker indenfor 500 meter
2. Trafikindeks ”estimeret indkøbstrafik” indenfor 100 meter
3. Antal beboere indenfor 1000 meter
4. Antal husstande indenfor 1000 meter
5. Antal ansatte i butikker indenfor 500 meter
6. Antal konkurrenter indenfor samme branche indenfor 1000 meter

Gilling udarbejder to gange årligt Dansk Detailbutiks Database i januar og september. Data er indsamlet og integreret fra CVR-registret, butikskædernes og butikscentrenes egne oplysninger, smiley-registret, samt oplysninger fra andre mindre kilder.

Ansvarsfraskrivelse

Indholdet af denne side har til formål at informere om Ejendomstorvets dataside "Gilling data".

Oplysninger på denne side af leveret af, Gilling ApS, CVR-nr. 13769184, Strandvejen 277 A, 1., 2920 Charlottenlund. I samarbejde med Ejendomstorvet.dk der drives af Foreningen erhvervsmæglerbasen f.m.b.a. (herefter benævnt Ejendomstorvet.dk) CVR-nr. 24255328, Kompagnistræde 20B, 2.sal, 1208 København K. info@ejendomstorvet.dk

Ejendomstorvet.dk samt Gilling ApS fraskriver sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab, direkte såvel som indirekte, i forbindelse med brug eller manglende mulighed for at bruge denne webside. Informationer på websiden er gengivet så nøjagtigt som muligt. Ejendomstorvet.dk og Gilling ApS fraskriver sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab, såvel direkte som indirekte, som følge af, at indholdet på websiden af fejlagtigt, ufuldstændigt, unøjagtigt, vises eller præsenteres på en forkert måde eller er utilgængeligt.

Oplysninger om detailbutikkers eksistens, placering og øvrige data udarbejdet af Gilling ApS, er baseret på en løbende opdatering to gange årligt. Der er udvist rimelig omhu for at sikre, at dataene er valide og opdateret via en række processer og sikkerhedscheck. Dette indebærer bl.a. validitetstjek af bestemte detailkæder og detailbutikker fra en række offentlig tilgængelige kilder. Imidlertid giver Ejendomstorvet/Gilling ingen garantier for eller oplysninger om nøjagtighed, betimelighed eller fuldstændighed m.v. af denne hjemmesides indhold.

Ved gennemførelse af køb, accepterer køber at modtage det tilgængelige datasæt, som er beregnet som midtpunktet i et halvår +/- 3 måneder. Således vil en påtegning af, at en eller flere butikker er oprettet, flyttet eller lukket på modtagelsestidspunktet ikke betyde, at man kan kræve det betalte beløb tilbage fra Ejendomstorvet.dk og Gilling ApS.

Ejendomstorvet.dk og Gilling ApS hæfter ikke for skader eller tab i forbindelse med adgang til, brug af eller tillid til indholdet på denne hjemmeside. Ejendomstorvet.dk og Gilling ApS kan nedlægge hjemmesiden uden forudgående varsel og forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer af websiden og dennes indhold samt at standse offentliggørelsen af websiden på internettet eller begrænse adgangen til websiden.

Ejendomstorvet.dk og Gilling ApS fraskriver sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab, direkte såvel som indirekte i forbindelse med, at tredjeparter uretmæssigt trænger ind på denne webside, herunder at tredjeparter ved uretmæssigt indtrængen på websiden tiltager sig oplysninger. Endvidere fraskriver Ejendomstorvet.dk og Gilling ApS sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab, direkte såvel som indirekte i forbindelse med, at denne webside eller serveren, som gør denne webside tilgængelig, indeholder virus eller andet skadeligt materiale.

Immaterielle rettigheder

Samtlige immaterielle rettigheder herunder ophavsret, varemærker samt alle øvrige rettigheder til websiden tilhører Ejendomstorvet.dk og Gilling ApS. Materiale tilgængeligt på denne side må ikke offentliggøres uden forudgående skriftligt samtykke fra Ejendomstorvet.dk og Gilling ApS.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist, som måtte udspringe af eller i tilknytning til disse brugerbetingelser, skal afgøres efter dansk ret med undtagelse af dansk rets internationale privatretlige regler, og såfremt tvisten ikke kan løses i mindelighed, skal tvisten anlægges ved Ejendomstorvet.dk og Gilling ApS' værneting.

Tilbage
Klik på et område for at se flere detaljer om det enkelte handelsområde.
Tilbage

Branche

Område

HELE LANDET

0
Boliger

0
Indbyggere

0
Brancher

0
Udbudte lokaler

HELE LANDET

Klik på et område for at se flere detaljer om det enkelte handelsområde.
Dit handelsområde indsigt: Gratis
OPGRADER INDSIGT
Overvejende gode butiksplaceringsmuligheder
Gennemsnitlige gode butiksplaceringsmuligheder
Færre end gennemsnitlige gode butiksplaceringsmuligheder
Ikke nok data for denne
branche i området
1200
udbudte butikslokaler på ejendomstorvet.dk i
Hele landet
0 Ejendomstorvet emner
0 Konkurrenter i branchen

Branche

Område

HELE LANDET
SE INFO
×
HELE LANDET

0
Boliger

0
Indbyggere

0
Brancher

0
Udbudte lokaler

Overvejende gode butiksplaceringsmuligheder
Gennemsnitlige gode butiksplaceringsmuligheder
Færre end gennemsnitlige gode butiksplaceringsmuligheder
Ikke nok data for denne branche i området
1200
udbudte butikslokaler på ejendomstorvet.dk i
Hele landet
0 Ejendomstorvet emner
0 Konkurrenter i branchen

HANDELSOMRÅDE INDSIGT

Find den mest optimale placering af dit erhvervslokale her!

Med Gilling Data kan du blive klogere på den mest optimale placering af dit næste erhvervslokale. Uanset om du ønsker grundlæggende, detaljeret eller specifik viden om dine konkurrenter, forbrugere eller handelsområder, kan du herunder vælge den pakke, som passer bedst til dig.

Vælg din pakke
+
GRATIS

Få grundlæggende viden i et specifikt handelsområde

0 KR
 • Udbudssager på ejendomstorvet.dk
 • Placering af konkurrenter i valgte handelsområde vist på kort
 • Boliger i området
 • Beboere i området
 • Antal konkurrenter i valgte branche

NUVÆRENDE PAKKE

+
LILLE

Få detaljeret viden om dine konkurrenter i et specifikt handelsområde

250 KR
 • Udbudssager på ejendomstorvet.dk
 • Placering af konkurrenter i valgte handelsområde vist på kort
 • Boliger i området
 • Beboere i området
 • Antal konkurrenter i valgte branche
 • Navn på konkurrerende virksomhed
 • Adresse på konkurrerende virksomhed
 • CVR på konkurrerende virksomhed

KØB PAKKE

KØB

+
MELLEM

Få specifik viden om konkurrenter og forbrugere. Placeringsrangering af 3 valgfrie adresser

1000 KR
 • Udbudssager på ejendomstorvet.dk
 • Placering af konkurrenter i valgte handelsområde vist på kort
 • Boliger i området
 • Beboere i området
 • Antal konkurrenter i valgte branche
 • Navn på konkurrerende virksomhed
 • Adresse på konkurrerende virksomhed
 • CVR på konkurrerende virksomhed
 • Uddybende branchestatstik for forbrugere i handelsområdet
  Læs mere
 • Følgende statistik er inkluderet:

  Antal butikker i alt

  Antal butikker i handelsområder i alt

  Antal butikker pr. husstand i Danmark

  Antal butikker pr. husstand i handelsområdet

  Antal butikker pr. kvinde i handelsområdet

  Antal butikker pr. mand i handelsområdet

  Luk
 • Uddybende tal for konkurrenter i handelsområdet
  Læs mere
 • Følgende tal er inkluderet:

  Antal ansatte

  Antal år på adresse [pn-nr. på adresse]

  Antal øvrige butikker indenfor 500m

  Trafikindeks "estimeret indkøbstrafik" indenfor 100m (over/under gns. for danske butikker)

  Antal beboere indenfor 1000m

  Antal husstande indenfor 1000m

  Antal ansatte i alle butikker indenfor 500m

  Antal konkurrenter i samme branche indenfor 1000m

  Antal huse/rækkekædehuse indenfor 1000m

  Antal lejligheder indenfor 1000m

  Øvrige boligformer indenfor 1000m

  Luk
 • Placeringsrangering: 3 Valgfrie emner/adresser rangeret efter bedste placering med uddybende statistik fra de 6 vigtigste placeringsparametre(kan vælges i hele Danmark)
  Læs mere
 • Indextal for hhv. handelsområde og adresse baseret på:

  Antal øvrige butikker indenfor 500m

  Trafikindeks "estimeret indkøbstrafik" indenfor 100m (over/under gns. for danske butikker)

  Antal beboere indenfor 1000m

  Antal husstande indenfor 1000m

  Antal ansatte i alle butikker indenfor 500m

  Antal konkurrenter i samme branche indenfor 1000m

  Luk

KØB PAKKE

KØB

+
STOR

Få specifik viden om konkurrenter og forbrugere. Placeringsrangering af 3+ valgfrie adresser

KONTAKT OS FOR PRIS
 • Udbudssager på ejendomstorvet.dk
 • Placering af konkurrenter i valgte handelsområde vist på kort
 • Boliger i området
 • Beboere i området
 • Antal konkurrenter i valgte branche
 • Navn på konkurrerende virksomhed
 • Adresse på konkurrerende virksomhed
 • CVR på konkurrerende virksomhed
 • Uddybende branchestatstik for forbrugere i handelsområdet
  Læs mere
 • Følgende statistik er inkluderet:

  Antal butikker i alt

  Antal butikker i handelsområder i alt

  Antal butikker pr. husstand i Danmark

  Antal butikker pr. husstand i handelsområdet

  Antal butikker pr. kvinde i handelsområdet

  Antal butikker pr. mand i handelsområdet

  Luk
 • Uddybende tal for konkurrenter i handelsområdet
  Læs mere
 • Følgende tal er inkluderet:

  Antal ansatte

  Antal år på adresse [pn-nr. på adresse]

  Antal øvrige butikker indenfor 500m

  Trafikindeks "estimeret indkøbstrafik" indenfor 100m (over/under gns. for danske butikker)

  Antal beboere indenfor 1000m

  Antal husstande indenfor 1000m

  Antal ansatte i alle butikker indenfor 500m

  Antal konkurrenter i samme branche indenfor 1000m

  Antal huse/rækkekædehuse indenfor 1000m

  Antal lejligheder indenfor 1000m

  Øvrige boligformer indenfor 1000m

  Luk
 • Placeringsrangering: 3 Valgfrie emner/adresser rangeret efter bedste placering med uddybende statistik fra de 6 vigtigste placeringsparametre(kan vælges i hele Danmark)
  Læs mere
 • Indextal for hhv. handelsområde og adresse baseret på:

  Antal øvrige butikker indenfor 500m

  Trafikindeks "estimeret indkøbstrafik" indenfor 100m (over/under gns. for danske butikker)

  Antal beboere indenfor 1000m

  Antal husstande indenfor 1000m

  Antal ansatte i alle butikker indenfor 500m

  Antal konkurrenter i samme branche indenfor 1000m

  Luk
 • Placeringsrangering: 3+ Valgfrie emner/adresser rangeret efter bedste placering med uddybende statistik fra de 6 vigtigste placeringsparametre(kan vælges i hele Danmark)
  Læs mere
 • Indextal for hhv. handelsområde og adresse baseret på:

  Antal øvrige butikker indenfor 500m

  Trafikindeks "estimeret indkøbstrafik" indenfor 100m (over/under gns. for danske butikker)

  Antal beboere indenfor 1000m

  Antal husstande indenfor 1000m

  Antal ansatte i alle butikker indenfor 500m

  Antal konkurrenter i samme branche indenfor 1000m

  Luk

KØB PAKKE

KØB

KORT

Udbudssager på ejendomstorvet.dk
Placering af konkurrenter i valgte handelsområde vist på kort (Beta)

INFORMATION

Boliger i området
Beboere i området
Antal konkurrenter i valgte branche
Navn på konkurrerende virksomhed
Adresse på konkurrerende virksomhed
CVR på konkurrerende virksomhed
Uddybende branchestatstik for forbrugere i handelsområdet
Læs mere
Følgende statistik er inkluderet:

Antal butikker i alt

Antal butikker i handelsområder i alt

Antal butikker pr. husstand i Danmark

Antal butikker pr. husstand i handelsområdet

Antal butikker pr. kvinde i handelsområdet

Antal butikker pr. mand i handelsområdet

Luk
Uddybende tal for konkurrenter i handelsområdet
Læs mere
Følgende tal er inkluderet:

Antal ansatte

Antal år på adresse [pn-nr. på adresse]

Antal øvrige butikker indenfor 500m

Trafikindeks "estimeret indkøbstrafik" indenfor 100m (over/under gns. for danske butikker)

Antal beboere indenfor 1000m

Antal husstande indenfor 1000m

Antal ansatte i alle butikker indenfor 500m

Antal konkurrenter i samme branche indenfor 1000m

Antal huse/rækkekædehuse indenfor 1000m

Antal lejligheder indenfor 1000m

Øvrige boligformer indenfor 1000m

Luk
Placeringsrangering: 3 Valgfrie emner/adresser rangeret efter bedste placering med uddybende statistik fra de 6 vigtigste placeringsparametre(kan vælges i hele Danmark)
Læs mere
Indextal for hhv. handelsområde og adresse baseret på:

Antal øvrige butikker indenfor 500m

Trafikindeks "estimeret indkøbstrafik" indenfor 100m (over/under gns. for danske butikker)

Antal beboere indenfor 1000m

Antal husstande indenfor 1000m

Antal ansatte i alle butikker indenfor 500m

Antal konkurrenter i samme branche indenfor 1000m

Luk
Placeringsrangering: 3+ Valgfrie emner/adresser rangeret efter bedste placering med uddybende statistik fra de 6 vigtigste placeringsparametre(kan vælges i hele Danmark)
Læs mere
Indextal for hhv. handelsområde og adresse baseret på:

Antal øvrige butikker indenfor 500m

Trafikindeks "estimeret indkøbstrafik" indenfor 100m (over/under gns. for danske butikker)

Antal beboere indenfor 1000m

Antal husstande indenfor 1000m

Antal ansatte i alle butikker indenfor 500m

Antal konkurrenter i samme branche indenfor 1000m

Luk
NY APP - Optimér din søgning
Få straks notifikationer
Søg i dit nærområde med ét klik
Gem ejendomme og lokaler
NEJ TAK
JA TAK
DOWNLOAD
NEJ TAK