Pressemeddelelse: Væksten i tomme butikker er standset

Ejendomstorvet.dk -

Efter fire kvartaler i træk med flere ledige butikslokaler er væksten i tomgangen stoppet og udviklingen måske vendt, viser tal fra erhvervsportalen Ejendomstorvet.dk. Markedet har fordøjet de mange lukkede butikker fra Kiwi og andre dagligvarekæder, vurderer en mægler.

For første gang i et år er andelen af butikslokaler til leje eller salg ikke steget, men derimod faldet en anelse på landsplan.
”Gennem fire kvartaler steg udbuddet af butikslokaler – fra 5,4 procent til 6,4 procent af de samlede arealer til detailhandel på lidt over 12,5 millioner kvadratmeter. Men de seneste kvartalstal viser et lille fald til 6,3 procent,” konstaterer Nicholas McFall, analytiker i Ejendomtorvet.dk.

Portalen er ejet af landets ejendomsmæglere ligesom ”søsterportalen” Boligsiden.dk. På landsplan er lidt over 1.700 butikslokaler samt lokaler til cafédrift eller lignende lige nu udbudt enten til leje eller til salg via Ejendomstorvet.dk.
”Vi registrerer egentlig ikke stigende efterspørgsmål på butikslokaler, men markedet har efterhånden fordøjet, at dagligvarekæderne lukkede næsten 200 butikker, de fleste ret store lejemål. Kiwi lukkede kæden helt, og siden lukkede Fakta og Aldi mange forretninger. Efterfølgende har nogle kæder så åbnet nye butikker. En anden forklaring er, at ledige butikslokaler en del steder overgår til fx beboelse eller klinikker, fordi nogle kommuner er blevet mere fleksible,” siger Frank Heskjær, detailhandelschef i EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Kiwi-kæden med 103 butikker kastede håndklædet i ringen i april 2017, og få uger efter varslede tyske Aldi lukning af 32 forretninger. Et lille år senere bebudede Coop, at 47 Fakta-butikker skulle lukkes.

Nordicals-mæglerkæden – det tidligere Nybolig Erhverv – ser flere tendenser bag tallene:
”I øjeblikket er den negative effekt af øget nethandel større end den positive effekt fra stigende privatforbrug, men på mange handelsgader i de større byer går det rigtig godt. Nogle steder er lejen kommet så højt op, at butikkernes indtjening kan have svært ved at bære det, så ledige butikslokaler på de attraktive strøggader kan være udtryk for, at udlejerne tester markedet,” siger analysechef Stig Plon Kjeldsen.

Det seneste kvartal er der blevet færre udbudte eller ledige butikslokaler i syv af de 11 landsdele, Danmarks Statistik anvender. På landsplan faldt udbuddet med 16.500 kvadratmeter – et areal svarende til mere end to fodboldbaner – og udgjorde knap 800.000 kvadratmeter eller 6,3 procent. Før finanskrisen lå tomgangen gennem flere år omkring 2 procent.
Kontaktoplysninger

Nicholas McFall fra Ejendomstorvet.dk – 28 14 75 88
Frank Heskjær fra EDC Erhverv Poul Erik Bech – 53 30 73 74
Stig Plon Kjeldsen fra Nordicals – 33 64 65 65