Pressemeddelelse: Tryk på kedlerne i Sjællands fabrikker

Ejendomstorvet.dk -

PRESSEMEDDELELSE - 28. JUNI 2016

Industrivirksomhederne i Region Sjælland har allermest damp på kedlerne, viser en række nye tal fra Ejendomstorvet.dk, landets største portal med erhvervslokaler. Der er blevet halvt så mange tomme fabriksbygninger på Sjælland, og lejeniveauet er steget 33 procent.

”Sjælland er den region, hvor det ifølge vores data går bedst for industrien, og især i Vest- og Sydsjælland går det stærkt. I øjeblikket står under to procent af lagerhallerne og fabrikkerne tomme – det er en halvering siden 2011, da krisen var værst, og noget af det laveste i hele landet. Lejeniveauet for lager- og produktionsbygninger er steget markant det seneste år og ligger væsentligt højere end i 2011. Yderligere et sundhedstegn er, at antallet af udbudte bygninger er faldet med to tredjedele,” siger Simon Skou Andersen, adm. direktør for Ejendomstorvet.dk, landets største portal for erhvervslokaler med aktuelt næsten 10.400 lokaler til leje og ejendomme udbudt til salg.
Også Østsjælland – med blandt andet Køge og Roskilde – klarer sig godt med stigende leje og færre udbudte ejendomme, men kan ikke helt følge det høje tempo i Vest- og Sydsjælland.
En dugfrisk opgørelse fra Væksthus Sjælland viser, at regionens 17 kommuner har fået 3.300 nye fuldtidsjob siden udgangen af 2013.
”Tallene fra Ejendomstorvet.dk afspejler, hvad vi ser i vores daglige arbejde. Regionen er kommet af med en pæn portion tomme ejendomme. Det er en fordel, at mange fabrikker og lagerbygninger ligger tæt ved motorvejsnettet. Inden for det seneste par måneder har vi selv afsluttet tre større udlejninger i erhvervsområdet ved E39-afkørslen ved Slagelse,” siger Henrik Nikolajsen, partner i Nybolig Erhverv Jørgen Klode med afdelinger i Slagelse, Næstved og Roskilde.
Omkring 2006-2007 havde de daværende tre sjællandske amter – Roskilde, Vestjælland og Storstrøm – samlet set landets laveste tomgang for industriejendomme. Mindre end én procent af lagerbygningerne og fabrikkerne stod tomme – i Storstrøms Amt var det endda under en halv procent. Så satte finanskrisen ind, masser af fabrikker lukkede eller indskrænkede, og på få år blev tomgangen femdoblet – og blev groft sagt liggende på det høje niveau fra 2011 og to-tre år frem. Siden er der kommet liv og aktivitet i masser af tomme bygninger, og især de to seneste år er det gået stærkt.

I Region Sjælland under ét står kun omkring to procent af fabrikkerne tomme – på landsplan er tallet tre procent (mod halvanden procent før krisen og samtidig en forbedring fra niveauet på næsten fem procent, da krisen var allerværst).
Samme billede gælder for udviklingen i lejeniveauerne: På landsplan er lejen steget knap fire procent det seneste år og ligger fortsat to procent under niveauet fra 2011. I Vest- og Sydsjælland er lejen derimod forøget knap 33 procent de seneste 12 måneder og er næsten 34 procent højere end for fem år siden. Lejeniveauet i Østsjælland er steget godt 11 procent på et år og ligger nu otte procent højere end i kriseåret 2011.

”Højere husleje kan være irriterede for en iværksætter eller en virksomhed, der har brug for mere plads, men det er jo et sundhedstegn for industrien i regionen. På samme måde er det udtryk for bedre tider, at der simpelt hen ikke bliver udbudt så mange lejemål: Siden 2011 har der været et fald på næsten 50 procent i Østsjælland i antallet af udbudte ejendomme og på 65 procent i Vest- og Sydsjælland – det er meget kraftigere end på landsplan,” siger Simon Skou Andersen fra erhvervsportalen Ejendomstorvet.dk.
Tallene er baseret på knap 800 udbudte lokaler til produktion og lager, udbudt via erhvervsportalen Ejendomstorvet.dk med Danmarks største udvalg af ledige lejemål samt ejendomme til salg med adresse, foto og tekst om cirka 10.400 lokaler og ejendomme. Dataene kommer fra næsten alle landets erhvervsmæglere samt en række pensionskasser, ejendomsselskaber og ejendomsadministratorer. Ejendomstorvet.dk har mere end 90.000 besøg hver måned, og portalen omfatter lager- og industriejendomme, lokaler til butikker, cafeer og andre spisesteder samt kontorer og ledige lokaler i kontorhoteller.

Simon Skou Andersen fra Ejendomstorvet.dk kan kontaktes på mobil 42 41 06 02
Henrik Nikolajsen fra Nybolig Erhverv Jørgen Klode kan kontaktes på mobil 40 34 42 92

Fakta om lager- og produktionslokaler i Region Sjælland og Danmark
• I Region Sjælland findes ca. 13,4 millioner kvadratmeter lager- og produktionslokaler – det svarer til ca. 2.000 fodboldbaner og til 13 pct. af samtlige industrilokaler i landet
• Før finanskrisen (i 2006-2007) stod kun 0,4-0,8 pct. af industribygningerne tomme i de gamle Storstrøms, Vestsjællands og Roskilde amter – på landsplan var rekorden 1,3 pct. (i april 2007)
• I Vest- og Sydsjælland toppede tomgangen med 3,7 pct. i juli 2011 – de seneste tre kvartaler har niveauet været 1,8-1,9 pct.
• I Østsjælland stod 5,7 pct. af bygningerne tomme i april 2013 – det seneste år har det været omkring 3 pct.
• Region Sjælland under ét har i tre kvartaler haft en tomgang på godt 2 pct. – på landsplan er tallet 2,9 pct.
• I Vest- og Sydsjælland er lejeniveauet det seneste år steget 32,6 pct. – og ligger knap 34 pct. højere end i 2011
• I Østsjælland ligger lejen 11 pct. højere end for et år siden – og 8 pct. højere end i 2011
• På landsplan er lejeniveauet steget lige knap 4 pct. – men ligger stadig 2 pct. lavere end i 2011
• I Vest- og Sydsjælland bliver der udbudt 65 pct. færre ejendomme end i 2011 – i Østsjælland er faldet 48 pct. og for hele Danmark 36 pct.
• I Vest- og Sydsjælland koster det i gennemsnit 346 kr. om året at leje en kvadratmeter lager eller fabrikshal – i Østsjælland, lidt tættere på hovedstaden, er prisen 426 kr., og på landsplan 301 kr.
Uddybende datamateriale
Udbudsstatistik for juni 2016 fra Ejendomstorvet.dk:
http://www.Ejendomstorvet.dk/pdf/GetDoc?name=Ejendomstorvet-juni-2016-lager-produktion-udbudsstatistik
Ejendomstorvet-ED-statistikken (tomgang) for andet kvartal 2016:
http://www.Ejendomstorvet.dk/pdf/GetDoc?name=Ejendomstorvet-ED-statistikken-2.-kvartal-2016.pdf