Pressemeddelelse: Tomme butikslokaler bliver konverteret til andet erhverv

Ejendomstorvet.dk -

Tal fra Ejendomstovet.dk viser, at udbuddet af detaillokaler er steget med 30% de seneste 10 år. For at undgå yderligere stigninger og tomme butiksgader bliver de tomme lokaler konverteret til andet erhverv, siger erhvervsmæglere.

Internethandlen buldrer frem, og ifølge Danmarks Statistik er antallet af mennesker i alderen 16-74, som har handlet via internettet de seneste tre måneder steget fra 54% i 2009 til 74% i 2019. Denne udvikling afspejles også i tal fra erhvervsportalen Ejendomstorvet.dk, som viser en stigning i udbuddet af detaillokaler på 30% de seneste 10 år. Portalen er ejet af landets erhvervsmæglere ligesom ”søsterportalen” Boligsiden.dk.

”Detaillokaler er den lokaletype, som er længst fra at ramme samme lave udbudsniveau som før finanskrisen, hvis vi sammenligner med f.eks. kontor- og lagerlokaler”, siger analytiker Nicholas McFall fra Ejendomstorvet.dk.

For at undgå tomme gader bliver mange af de tomme butikslokaler konverteret til andet erhverv. Udviklingen kan ses i det estimerede antal totale kvm for detaillokaler gennem de sidste 10 år, som har den lavest stigning med 6,5%. Mens den er steget 7,4% for kontorlokaler og 7,3% for lagerlokaler, viser tal fra Ejendomstorvet.dk.

”Driftsomkostningerne og huslejen er igennem de seneste 5 år steget for butikkerne som følge af kontraktuelle reguleringer, men omsætningen er faldet mange steder, blandt andet som følge af øget internethandel. Denne udvikling kan desværre betyde, at flere butikker må lukke. De tomme lokaler overtages i mange tilfælde af cafeer eller personlig pleje, som tilbyder det, forbrugerne ikke kan købe på internettet”, siger Frank Heskjær, detailhandelschef i EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Nye typer butikker åbner også som resultat af denne udvikling, f.eks. når internetbutikkerne bliver store, vil de gerne en butik til at fremvise deres produkter – et showroom. Derudover kan de tomme butikslokaler også bruges til at markedsføre nye produkter eller en ny internetbutik midlertidigt – en pop-up butik.

”Der er ingen tvivl om, at detailmarkedet gennemgår ændringer i øjeblikket. Foruden interessen for cafeer og spisesteder oplever vi, at flere af de nye butikker skal fungere som showrooms og pop-up butikker, som supplement til virksomhedernes nethandel. Desuden oplever vi, at lejerne ønsker mere fleksibilitet og kortere bindingsperioder end vi hidtil har set, for at kunne være konkurrencedygtige og agile i markedet”, siger Jonas Malberg, Partner & Salgs- og udlejningschef hos home Erhverv i Aarhus.

Ifølge en rapport fra Danske Bank Research står internetbutikkerne for omkring 14 procent af detailhandlens salg, hvilket er tre gange så meget som for ti år siden. Dog er der ingen grund til at frygte en fuldstændig butiksdød.

”Flagskibs-placeringerne er stadig meget eftertragtede. Vi oplever fortsat en rigtig god efterspørgsel og opmærksomhed for lokaler på de mest besøgte lokationer.” Afslutter Jonas Malberg.

Kontakt
Nicholas McFall, Ejendomstorvet.dk – 28 14 75 88
Frank Heskjær, EDC – 53 30 73 74
Jonas Malberg, home Erhverv – 25 26 81 81

Supplerende materiale
Tabel BEBRIT07
Ejendomstorvet Markedsindeks – 3. kvartal 2019