Største tomgang for butikslokaler i 2 år

Ejendomstorvet -

Detailhandlen har længe klaret sig bedre end frygtet, men i årets første måneder er udbuddet af lokaler steget og ligger nu på det højeste i mere end to år, viser de nyeste tal fra Ejendomstorvet.dk. Større kæder har trimmet deres butiksnet, og nogle spisesteder er bukket under, lyder nogle af forklaringerne.

Gennem det seneste par år har detailhandel og spisesteder trodset først coronarestriktoner og nedlukninger, siden en cocktail med blandt andet rekordhøj inflation og rekordlav forbrugertillid. Men nu er tomgangen steget og ligger på det højeste niveau siden årsskiftet 2020/21. Det fremgår af det kvartårlige Ejendomstorvet Markedsindeks over udbudte erhvervslokaler, udgivet af erhvervsportalen Ejendomstorvet.dk i samarbejde med Dansk Ejendomsmæglerforening og EjendomDanmark, som repræsenterer udlejere og administratorer af ejendomme.

”Igennem halvandet år lå det samlede udbud af kvadratmeter nogenlunde stabilt omkring 2,7 procent af det totale butiksareal i landet. Men ved indgangen til 2. kvartal er det steget til 2,9 procent, og vi skal ni kvartaler tilbage – til 1. kvartal 2021 – for at finde et højere udbud, som dengang var på 3,0 procent. Antallet af udbudte lokaler på vores portal var i slutningen januar 1.620 – det ligger nu 17 procent højere, og vi har set en markant stigning i de små lejemål,” siger Jakob Wegener, administrerende direktør for Ejendomstorvet.dk.

Stigningen i små lokaler afspejler, at Ejendomstorvet.dk og de tilknyttede erhvervsmæglere har færre henvendelser end vanligt fra vordende iværksættere. Med de aktuelle udfordringer tør færre kaste sig ud i tilværelsen med egen butik eller eget spisested.

Ejendomstorvet.dk er ejet fælles af landets erhvervsmæglere ligesom “søsterportalen” Boligsiden.dk. På landsplan er næsten 9.400 erhvervslejemål og ejendomme udbudt via Ejendomstorvet.dk i øjeblikket, heraf 1.900 lokaler til butikker, spisesteder, cafeer og takeaway, fordelt over hele Danmark.

”Egentlig er det en overraskende lille stigning i tomgangen. Med høj inflation, høje energipriser, stigende rente og øgede lønudgifter er en del restauranter og spisesteder bukket under, og samtidig har flere større butikskæder, fx inden for tøj, trimmet deres net af butikker. Nu har de færre afdelinger i de allerstørste byer og kun en enkelt i mellemstore byer. Men vi ser stadig nye koncepter dukke op, og tomgangen er fortsat på et ret lavt niveau,” siger Frank Heskjær, chef for detailhandel hos EDC Erhverv Poul Erik Bech med 19 erhvervscentre over hele landet.

”Gennem flere kvartaler har vi set en stigning i udbuddet af ledige lokaler til detailhandel, og det giver god mening i lyset af den høje inflation, stigende renter og et fald i privatforbruget,” siger Ole Hækkerup, administrerende direktør for Dansk Ejendomsmæglerforening.

Danmark har i alt 20,2 mio. kvadratmeter butiksareal, og ved indgangen til 2. kvartal 2023 var 590.300 kvadratmeter udbudt til leje eller salg svarende til 2,9 procent. Modvind for detailhandlen 

 • Større kæder har trimmet nettet af butikker 
 • Færre danskere vover springet som selvstændige med butik eller spisested
 • Lukning af Aldi og Irma giver øget udbud af lokaler på kort sigt
 • Fortsat høj inflation udhuler købekraften
 • Stadig meget lav forbrugertillid
 • Højere rente gør finansiering dyrere – og svækker købekraft hos forbrugere
 • Høje energipriser har ramt fx spisesteder/takeaway, bagere og dagligvarebutikker
 • Risiko for økonomisk opbremsning og flere ledige
 • Mange små butikker og selvstændige skal tilbagebetale fx momslån

Medvind til detailhandlen

 • Biltema, Elgiganten og andre kæder vil åbne flere butikker
 • Nye koncepter dukker stadig op i gadebilledet
 • Sundhedsklinikker i vækst pga. flere ældre
 • Dagligvarekæder klarer sig generelt godt, flere vil åbne nye butikker
 • Fortsat høj beskæftigelse holder hånden under privatforbrug
 • Fysiske butikker vinder frem på bekostning af nethandel
 • Mange udlejere er blevet mere fleksible og slækker fx på lejekrav

Ejendomstorvet Markedsindeks Udbudsstatistikken kortlægger hvert kvartal udbuddet af danske erhvervsbygninger, fordelt på butikker, kontorer samt lager-/logistik-/produktionslokaler – opgjort som udbudte lokaler målt i forhold til den samlede bestand af bygninger (kvadratmeter). Statistikken omfatter en meget betragtelig del af erhvervslokalerne i Danmark og udgives af Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) i samarbejde med erhvervsportalen Ejendomstorvet.dk og EjendomDanmark (ED).

Dansk Ejendomsmæglerforening er brancheforening for virksomheder og personer, der formidler fast ejendom (boliger eller erhvervslokaler). Foreningen blev grundlagt i 1912 og har i dag omkring 90 procent af alle mæglere som medlemmer.

Ejendomstorvet.dk har Danmarks største udvalg af erhvervslokaler med aktuelt over 9.000 lokaler til udlejning og ejendomme til salg i alle kategorier. Dataene kommer fra knap 300 medlemmer/annoncører, herunder næsten alle landets erhvervsmæglere samt pensionskasser, ejendomsselskaber og administratorer. Ejendomstorvet.dk er organiseret som en forening uden krav om overskud og har omkring 200.000 besøgende hver måned. I 2022 var portalen med til at formidle over 3.300 transaktioner til en værdi af 10,6 mia. kr. fordelt på indgåede lejeaftaler og solgte ejendomme. 

EjendomDanmark er brancheorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom. Medlemmerne er blandt andet pensionskasser, ejendomsselskaber, ejendomsadministratorer, grundejerforeninger, forsikringsselskaber, pengeinstitutter og fonde.

Kontaktoplysninger

 • Jakob Wegener fra Ejendomstorvet.dk – 61 51 74 44
 • Ole Hækkerup fra Dansk Ejendomsmæglerforening – 29 42 40 45
 • Frank Heskjær fra EDC Erhverv Poul Erik Bech – 53 30 73 74

Supplerende datamateriale: 

https://www.ejendomstorvet.dk/pdf/getdoc?name=Ejendomstorvet_statistikken_2_kvartal_2023.pdf