Pressemeddelelse: Sjælland har færrest tomme kontorer

Ejendomstorvet.dk -

Selv om finanskrisen er overstået, så døjer detailhandlen fortsat med masser af tomme butikker, viser tal fra Ejendomstorvet.dk, landets største portal med erhvervslokaler. Og vi har udsigt til endnu flere tomme butikslokaler, spår ekspert i detailhandel.

Der er kommet så meget damp under kedlerne i de sjællandske virksomheder, at Region Sjælland har færrest tomme kontorer i hele landet.

”Kun 3,6 procent af kontorlokalerne i regionen står tomme i øjeblikket, og det er kan ingen andre dele af landet præstere. Landsgennemsnittet er faktisk dobbelt så højt. Samtidig skal vi ni år tilbage, til 2008, for at finde færre tomme kontorer i regionen. Andelen af tomme kontorer toppede i starten af 2014, men siden er det gået stærkt; tomgangen er næsten blevet halveret siden da,” siger Simon Birch Skou, adm. direktør i Ejendomstorvet.dk.

Portalen er ”søster” til Boligsiden.dk og rummer i øjeblikket knap 10.000 erhvervslokaler og ejendomme. Heraf er små 2.300 kontorer, men i hele Region Sjælland er kun 129 kontorlokaler enten udbudt til leje eller sat til salg – 45 i Østsjælland og 84 i Vest- og Sydsjælland.

”Vi oplever, at det er meget let at få fyldt kontorlokaler. Det gælder især i de større byer i regionen, men også lidt mindre steder som Korsør, hvor det så meget tungt ud for bare to år siden. Markedet er blevet ret opdelt, så de ejendomme, der ser lidt trætte ud, kan være svære at omsætte eller leje ud. Virksomhederne er blevet kræsne under finanskrisen, da det var købers marked. I de tilfælde går vi til sælger eller udlejer og siger, at han må ofre noget på istandsættelse og indretning,” siger John Borrisholt, regionsdirektør i EDC Erhverv Poul Erik Bech med afdelinger i Køge, Næstved, Roskilde og Slagelse.

Før finanskrisen stod kun godt en procent af kontorkvadratmeterne i Region Sjælland tomme. Det steg kraf-tigt fra slutningen af 2007 og toppede syv år senere med lige knap syv procent ledige kontorarealer. Siden er sjællandske kontorer nærmest gået som varmt brød.

Østsjælland med blandt andet Køge og Roskilde har halset lidt efter Vest- og Sydsjælland, hvor en del min-dre kontorlejemål i flere byer ifølge John Borrisholt fra EDC Erhverv Poul Erik Bech er blevet omdannet til boliger, som har været lette at leje ud de senere år. Det seneste år er tomgangen i det gamle Roskilde Amt faldet fra 5,8 procent til 4,0 procent og har dermed næsten indhentet den vestlige og sydlige del af regio-nen, hvor kun 3,5 procent af kontorlokalerne stod tomme ved indgangen til andet kvartal.

Et tilsvarende lyst billede tegner sig for lager- og produktionslokaler. Hele regionen og især Vest- og Syd-sjælland har oplevet et stort fald i antallet af tomme industrilokaler, som nærmest er ved at være en man-gelvare.

Ejendomstorvet.dk er ejet af de danske erhvervsmæglere og har Danmarks største udvalg af ledige lejemål samt ejendomme til salg med adresse, foto og tekst. Dataene kommer fra næsten alle landets erhvervs-mæglere samt en række pensionskasser, ejendomsselskaber og ejendomsadministratorer. Ejendomstor-vet.dk har mere end 115.000 besøg hver måned.

Kontaktoplysninger

Simon Birch Skou fra Ejendomstorvet.dk kan kontaktes på mobil 42 41 06 02

John Borrisholt fra EDC Erhverv Poul Erik Bech på mobil 58 58 79 39

Supplerende baggrundsmateriale

Ejendomstorvet Markedsindeks Udbudsstatistikken – andet kvartal 2017:

Ejendomstorvets kvartalvise udbudsstatistik for Q2 2017

Supplerende fakta om lager- og produktionslokaler i Vest- og Sydsjælland

- Region Sjælland har knap 2,3 millioner kvadratmeter (kvm) kontorlokaler svarende til næsten 10 procent af de samlede kontorarealer i landet
- Østsjælland har godt 700.000 kvm kontorer, Vest- og Sydsjælland små 1,6 millioner kvm
- Kun 82.300 kvm kontorer står tomme i regionen (april 2017)
- Det svarer til en tomgang på 3,6 procent af samtlige kontorer i regionen – den laveste andel i lan-det (på nær Bornholm med meget få erhvervslokaler)
- Før finanskrisen stod kun lidt over en procent af kontorerne tomme i regionen – det blev mange-doblet fra 2007 til 2014 til lige knap syv procent
- Siden er det gået fremad for det sjællandske erhvervsliv, som i stor stil har efterspurgt kontorer – og samtidig lagerlokaler og fabrikshaller
- I mindre omfang er kontorlokaler omdannet til boliger, især i Vest- og Sydsjælland
- Østsjælland svarer stort set til det gamle Roskilde Amt med fem kommuner: Købstæderne Køge og Roskilde samt Greve, Lejre og Solrød
- Vest- og Sydsjælland omfatter i hovedtræk de gamle Vestsjællands og Storstrøms amter med 12 kommuner: Holbæk, Kalundborg og Odsherred i nordvest, desuden Ringsted, Sorø, Slagelse, Næstved, Faxe, Stevns og Vordingborg samt Lolland og Guldborgsund