Pressemeddelelse: Opsving giver liv til masser af tomme kontorer

Ejendomstorvet.dk -

Opsving giver liv til masser af tomme kontorer

Hjulene snurrer så hurtigt i Danmark, at vi ikke har haft færre udbudte kontorer i næsten seks år. Fremgangen er stærkest lige uden for København.

Ved indgangen til 2017 var bare 7,8 procent af landets kontorlokaler sat til leje eller salg – det laveste niveau siden andet kvartal 2011 for næsten seks år siden. Det fremgår af det kvartårlige Ejendomstorvet Markedsindeks over udbudte erhvervslokaler, udgivet af Dansk Ejendomsmæglerforening i samarbejde med erhvervsportalen Ejendomstorvet.dk og Ejendomsforeningen Danmark, som repræsenterer udlejere og administratorer af ejendomme.

”Væksten har primært været koncentreret omkring hovedstaden, siden krisen brød ud, og i modsætning til resten af landet er antallet af lønmodtagere nu højere her end før krisen. For kontormarkedet i hovedstadsområdet har det stigende behov for plads til nye ansatte betydet en stigende efterspørgsel og et faldende udbud af lokaler, og det har samtidig presset lejen op gennem de senere år,” siger senioranalytiker Mads Lindegaard, Dansk Ejendomsmæglerforening.

Alle fem regioner på nær Syddanmark har det seneste år oplevet et fald i antallet af udbudte lokaler, men især to steder er faldet mærkbart.

”Det gælder i Østjylland med Aarhus og så i hovedstaden. Her har København by – med selve København samt Frederiksberg, Tårnby og Dragør – rigeligt kunnet absorbere effekten af de meget omtalte udflyttede statsjob. København by har dog ikke haft helt samme fald i tomme kontorlokaler som Københavns omegn og Østsjælland med fx Roskilde og Køge. En del virksomheder er begyndt at søge lidt væk fra centrum, formentlig for at få lidt billigere kvadratmeter,” vurderer Simon Birch Skou, adm. direktør for Ejendomtorvet.dk.

Et aktuelt eksempel er revisorvirksomheden Beierholm, som i Søborg, i hovedstadens nordvestlige udkant, samler knap 300 ansatte fra tre københavneradresser. Desuden har Høje-Taastrup på Vestegnen tiltrukket mange finansarbejdspladser og er ifølge Finansforbundet blevet den kommune, som har næstflest bankjob i landet, kun overgået af København, men foran fx Aarhus.

Kontaktoplysninger
Simon Skou Andersen fra Ejendomstorvet.dk kan kontaktes på mobil 42 41 06 02
Mads Lindegaard fra Dansk Ejendomsmæglerforening kan kontaktes på mobil 40 97 49 14

Ejendomstorvets Markedsindeks - Udbudsstatikken
Download hele Ejendomstorvets Markedsindeks – Udbudsstatistikken 1. kvartal 2017 i PDF format

Baggrundsmateriale og fakta
• 7,8 procent af samtlige kontorlokaler var udbudt ved indgangen til første kvartal 2017 – det laveste siden april 2011 og et fald fra 8,8 procent for et år siden
• Lige før finanskrisen brød ud, var knap fire procent af kontorerne udbudte – det blev nærmest fordoblet på to år. Herefter var andelen af udbudte kontorlokaler stabil et par år, men steg kraftigt fra 2011-2014 til omkring 10 procent
• Andelen af udbudte kontorlokaler toppede i første kvartal 2014 med 10,2 procent – siden er den faldet næsten støt med 2,4 procentpoint. Det svarer til, at der er kommet liv og aktivitet på over 500.000 kvadratmeter (svarende til 75 fodboldbaner fyldt med skriveborde og reoler)
• København by har lige knap en fjerdedel af landets kontorer – i øjeblikket er 7,2 procent af dem udbudt, et fald på et procentpoint for et år siden
• Københavns omegn har næsten en sjettedel af kontorerne i landet – og her er faldet størst med næsten tre procentpoint på et år. Området med fx Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Høje-Taastrup døjer dog fortsat med landets største andel af tomme eller udbudte kontorlokaler på 12,2 procent
• Østjylland med Aarhus samt Østsjælland med fx Roskilde og Køge har oplevet de næststørste fald i udbudte lokaler det seneste år, begge med minus 1,7 procentpoint

Fakta om Ejendomstorvet Markedsindeks UdbudsstatistikkenEjendomstorvet Markedsindeks - Udbudsstatistikken kortlægger hvert kvartal udbuddet af danske erhvervsbygninger, fordelt på butikker, kontorer samt lager-/produktionslokaler – og opgjort som udbudte lokaler målt i forhold til den samlede bestand af bygninger (kvadratmeter).

Statistikken omfatter en meget betragtelig del af erhvervslokalerne i Danmark og udgives af Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) i samarbejde med erhvervsportalen Ejendomstorvet.dk og Ejendomsforeningen Danmark (ED).

Dansk Ejendomsmæglerforening er brancheforening for virksomheder og personer, der formidler fast ejendom (boliger eller erhvervslokaler). Foreningen blev grundlagt i 1912 og har i dag omkring 90 procent af alle mæglere som medlemmer.

Ejendomstorvet.dk er ejet af de danske erhvervsmæglere og har Danmarks største udvalg af ledige lejemål samt ejendomme til salg med adresse, foto og tekst om aktuelt cirka 10.000 lokaler og ejendomme. Dataene kommer fra næsten alle landets erhvervsmæglere samt en række pensionskasser, ejendomsselskaber og ejendomsadministratorer. Ejendomstorvet.dk har mere end 90.000 besøg hver måned.

Ejendomsforeningen Danmark organiserer ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom. Foreningen blev etableret i 1860, og medlemmerne