Pressemeddelelse: Nye data viser flere ledige logistiklokaler – men stadig historisk lavt niveau

Ejendomstorvet.dk -

Det offentlige register for erhvervslokaler er blevet forbedret, og andelen af udbudte logistik- og lagerlokaler er lidt højere end hidtil skønnet, oplyser erhvervsportalen Ejendomstorvet.dk. Udbuddet har dog ikke ændret sig meget gennem det coronaramte 2020 og ligger fortsat på et historisk lavt niveau.

Ved indgangen til 4. kvartal 2020 lå udbuddet af lagerlokaler, logistikejendomme og fabrikshaller på 2,7 procent eller nogenlunde samme niveau som de foregående fire kvartaler trods coronakrisen. Det fremgår af den kvartårlige Ejendomstorvet Markedsindeks-statistik over udbudte erhvervslokaler, udgivet i samarbejde mellem erhvervsportalen Ejendomstorvet.dk, Dansk Ejendomsmæglerforening og EjendomDanmark, som repræsenterer udlejere og administratorer af ejendomme.

Statistikken er for første gang baseret på mere detaljerede tal fra det offentlige Bygnings- og Boligregister (BBR), som Udviklings- og Forenklingsstyrelsen under Skatteministeriet har forbedret. Hidtil har BBR-data ikke skelnet mellem forskellige typer af erhvervslokaler, og derfor har Ejendomstorvet.dk brugt andre datakilder og estimater, som var mindre præcise.

”Vi er glade for, at BBR-dataene er blevet mere detaljerede. Det viser sig, at der er færre lager- og industrilokaler, end stort set alle havde skønnet ud fra de tidligere data. Med det aktuelle udbud af lokaler betyder det, at udbudsprocenten reelt ligger på 2,7 og ikke i underkanten af 2 procent, som hidtil var vurderingen. Dermed er niveauet forskudt opad, men ligger stadig på det laveste siden 2008 og kun på det halve af udbuddet i årene 2010-13, da finanskrisen gjorde mest ondt,” siger analytiker Nicholas McFall fra Ejendomstorvet.dk.

Portalen er ejet af landets ejendomsmæglere ligesom ”søsterportalen” Boligsiden.dk. På landsplan er næsten 9.300 lokaler og erhvervsejendomme lige nu udbudt til leje eller salg via Ejendomstorvet.dk. Heraf er knap 1.400 lokaler til industri, lager, logistik eller værksteder.

”Vi har været i tæt dialog med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, og det kvalitetsløft, som BBR har fået, styrker Ejendomstorvet.dk’s datamateriale. Det er til gavn for såvel hele ejendomsbranchen som banker og offentlige myndigheder, der bruger vores tal til at følge udviklingen på ejendomsmarkedet. Tidligere måtte vi støtte os til en række lokale opgørelser, stikprøver og estimater, fordi BBR ikke var tilstrækkeligt detaljeret,” forklarer Troels Theill Eriksen, cheføkonom i Dansk Ejendomsmæglerforening.

En af landets største erhvervsmæglere, Newsec Advisory, glæder sig over, at det nye, mere solide datagrundlag giver mulighed for at følge udviklingen på ejendomsmarkedet mere præcist. Og så har coronakrisen tilsyneladende ikke øget udbuddet af tomme lokaler gennem 2020.

”Faktisk er udbuddet så lavt, at det kan hæmme dynamikken for virksomhederne, fordi det er svært at finde fx større lokaler, hvis man har pladsproblemer. Vi ser dog lidt større udbud i Københavns omegn og samtidig faldende udbud i Østsjælland. Forstæderne har mange ældre erhvervsejendomme, og nogle af dem bliver klemt af boligbyggeri. Derfor flytter nogle virksomheder til fx Greve og Køge, hvor de kan rykke ind i mere moderne lokaler og både har mere plads indenfor og bedre adgangsforhold udenfor,” siger Brian Tretow-Loof, direktør og seniorpartner i Newsec Advisory.

Danmark har, ifølge de nye, forbedrede BBR-data, 69,1 million kvadratmeter lokaler til lager, logistik og produktion, og ved indgangen til 4. kvartal var knap 1,9 million kvadratmeter udbudt til leje eller til salg. På landsplan svarer det til en udbudsprocent på 2,7 – højest ligger Københavns omegn med 5,4 procent, mens der er mindst at vælge imellem i Nordjylland med 1,9 procent og især i Vestjylland med blot 1,6 procent.

Kontaktoplysninger

Nicholas McFall fra Ejendomstorvet.dk – 28 14 75 88
Troels Theill Eriksen fra Dansk Ejendomsmæglerforening – 61 22 45 65
Brian Tretow-Loof fra Newsec Advisory – 40 20 78 70'

Supplerende datamateriale – Ejendomstorvet Markedsindeks 4.kvartal 2020