Nordsjælland får flere tomme kontorer

Ejendomstorvet.dk -

Nordsjælland får flere tomme kontorer

Det seneste år har de nordsjællandske kommuner fået markant flere ledige kontorlokaler, viser nye tal fra Ejendomstorvet.dk. Særligt tre steder skiller sig ud, fremhæver to lokale erhvervsmæglere.

For et år siden havde Nordsjælland rekordlav tomgang for kontorer, men siden har virksomheder på jagt efter lokaler fået en del mere at vælge imellem. Det viser data fra Ejendomstorvet.dk, landets største portal for erhvervslokaler.

“I 2. kvartal sidste år kunne vi registrere det laveste udbud af kontorlokaler i Nordsjælland i de mere end 20 år, vi har data for erhvervslokaler. Dengang var 45.000 kvadratmeter udbudt til leje eller salg, men siden er udbuddet af kontorlokaler steget og har de to seneste kvartaler ligget omkring 75.000 kvadratmeter. Målt i forhold til områdets samlede kontorarealer har Nordsjælland bevæget sig fra et udbud på 3,3 procent til lidt over 5 procent,” siger Jakob Wegener, administrerende direktør for Ejendomstorvet.dk.

Portalen bliver drevet på foreningsbasis af landets ejendomsmæglere og uden krav om overskud – ligesom portalen Boligsiden.dk. I øjeblikket omfatter udbuddet på Ejendomstorvet.dk knap 10.700 erhvervslejemål og ejendomme over hele landet, heraf 3.900 kontorlokaler. I Nordsjælland har antallet af udbudte kontorer de seneste måneder ligget i niveauet 210-220 – en stigning fra cirka 180 lokaler for et år siden.

Tre beliggenheder falder i øjnene, når to erhvervsmæglere giver deres vurdering af udviklingen i tomgangen for kontorlokaler i de 11 nordsjællandske kommuner. Hillerød nyder godt af medicinalbranchen og af de store byggerier.

“Generelt oplever vi stadig stor efterspørgsel, særligt efter stationsnære lokaler, og i Hillerød er der nærmest ingen ledige kvadratmeter i nærheden af stationen,” siger Johnny Hallas, indehaver af danbolig Erhverv Hillerød.

“Vi oplever to bevægelser i øjeblikket, fordi virksomheder vil have lettere ved at tiltrække arbejdskraft. Dels ind mod København, dels mod Hillerød, som kan tilbyde områdets mest levende bymiljø – og nok også nyder godt af, at motorvejen endelig bliver gjort færdig,” supplerer Christian Jessen, partner i Nordicals Nordsjælland.

Mens udlejningen går strygende i Hillerød, så er udbuddet af ledige kontorer steget i både Helsingør og Birkerød.

“Helsingør har gennemgået en transformation og er i dag i højere grad en bosætningsby og en by, som satser på turisme og kulturliv,” lyder forklaringen fra Johnny Hallas fra danbolig Erhverv.

“Birkerød har traditionelt haft mange erhvervslokaler, men nogle kontorer har efterhånden en del år på bagen og er ikke helt så efterspurgte længere. Vi ser også, at lokale virksomheder fra Birkerød-Farum-Allerød-området søger mod Hillerød,” siger Christian Jessen fra Nordicals.

To særudtræk underbygger vurderingerne fra mæglerduoen. Normalt er Ejendomstorvet.dk forsigtig med at trække tal ud for enkelte kommuner eller byer af hensyn til den statistiske sikkerhed, men både i Birkerød og Helsingør tegner tallene et tydeligt billede.

“I Birkerød lå antallet af udbudte kontorer på 10-14 lokaler i de sidste måneder af 2022, derefter steg tallet gennem 2023 og har ligget omkring 30 lokaler de seneste ni måneder. I Helsingør lå udbuddet længe stabilt på 20-25 lokaler, men steg i løbet af 2023 og har ligget i niveauet 40 lokaler gennem flere måneder. I meget runde tal er antallet af udbuddet lokaler altså blevet fordoblet begge steder, og målt i kvadratmeter har stigningen været endnu større – det betyder meget forenklet, at de gennemsnitlige ledige lejemål er blevet større,” forklarer Jakob Wegener fra Ejendomstorvet.dk.

Samlet har de 11 nordsjællandske kommuner over 1,4 mio. kvadratmeter kontorer – det svarer til 5,1 procent af det totale kontorareal herhjemme.

Ejendomstorvet.dk har Danmarks største udvalg af erhvervslokaler til udlejning og ejendomme til salg i alle kategorier. Dataene kommer fra op imod 300 medlemmer/annoncører, herunder næsten alle landets erhvervsmæglere samt pensionskasser, ejendomsselskaber og administratorer. Ejendomstorvet.dk har på årsbasis 2,5 mio. besøgende, og i 2023 var portalen med til at formidle næsten 3.400 transaktioner til en værdi af mere end 6 mia. kr. fordelt på indgåede lejeaftaler og solgte ejendomme.

Tendenser på kontormarkedet i Nordsjælland

  • Udbuddet af kontorlokaler er steget kraftigt de seneste fire kvartaler
  • Nogle virksomheder søger mod København, andre søger mod Hillerød
  • Fortsat stor efterspørgsel i Hillerød, bl.a. i kraft af medicinalsektoren og store byggerier
  • Tomgangen udgør 5,1 procent af de samlede kontorarealer – på landsplan er tallet 5,5 procent
  • Stor interesse for flerbrugerhuse med fælles kantine, reception m.v. – men dem har Nordsjælland ikke så mange af
  • Øget interesse for bæredygtige lokaler og kontorer tæt på station
  • Ældre lokaler må ofte renoveres før genudlejning

Supplerende materiale

Ejendomstorvet Markedsindeks – 2. kvartal 2024 https://www.ejendomstorvet.dk/uploads/Ejendomstorvet _statistikken_2_kvartal_2024_WEB.pdf

Nuværende udbud af kontorlokaler i Nordsjælland:

Kontaktoplysninger

  • Jakob Wegener, Ejendomstorvet.dk – 61 51 74 44
  • Johnny Hallas, danbolig Erhverv Hillerød – 40 79 21 11
  • Christian Jessen, Nordicals Nordsjælland – 40 51 80 40