Pressemeddelelse: Ledige nordjyske butikker falder til laveste niveau i 12 år

Ejendomstorvet.dk -

Mens udbuddet af ledige butikker er stagneret på landsplan, falder udbuddet i Aalborg og det øvrige Nordjylland fortsat, viser nye tal fra erhvervsportalen Ejendomstorvet.dk. Det snarlige comeback af turister efter corona kan styrke landsdelens detailhandel og spisesteder, mener erhvervsmæglere.

På landsplan har udbuddet af lejemål til butikker, cafeer og spisesteder ligget nogenlunde konstant gennem tre kvartaler, men i Aalborg, landets tredjestørste kommune målt på indbyggere, og det øvrige Nordjylland er udbuddet af butikslokaler faldet.

Det fremgår af det kvartårlige Ejendomstorvet Markedsindeks over udbudte erhvervslokaler, udgivet fælles af erhvervsportalen Ejendomstorvet.dk , Dansk Ejendomsmæglerforening og EjendomDanmark, som repræsenterer udlejere og administratorer af ejendomme.

”Sidste år indhentede Nordjylland resten af landet efter at have haft et højere udbud af butikslokaler gennem 10 år. Og mens udbuddet er stagneret på landsplan, er det fortsat nedad i det nordjyske. Ved udgangen af 2021 var 58.300 kvadratmeter udbudt til leje eller salg – det er faldet til 55.500 kvadratmeter; vi skal tilbage til årsskiftet 2009/2010 for at finde lavere tal. Det er samtidig et fald til 2,3 procent af de samlede butikslokaler i regionen, mens det tilsvarende tal for hele Danmark er 2,6 procent for tredje kvartal i træk,” siger adm. direktør Jakob Wegener fra Ejendomstorvet.dk.

Portalen er ejet af landets ejendomsmæglere ligesom ”søsterportalen” Boligsiden.dk. På landsplan er 1.459 lokaler til butikker, cafeer, spisesteder og takeaway udbudt til leje eller salg via Ejendomstorvet.dk lige nu. 166 af dem ligger i Nordjylland – flest i Aalborg med 54, derefter følger Frederikshavn Kommune med 43 og Hjørring med 32 udbudte lokaler. I de øvrige otte kommuner er udbuddet 11 lokaler og nedefter – både i Rebild og på Læsø er fx kun ét eneste lejemål udbudt i øjeblikket.

I Aalborg Kommune svarer udbuddet til blot 1,3 procent af de samlede butiksarealer – København og Aarhus har dobbelt så højt niveau, mens tomgangen er tre gange så høj i Odense.

”I hele landet nyder detailhandel og spisesteder godt af den rekordhøje beskæftigelse, men Aalborg har lavere lejeniveauer end de andre store byer. Udlejerne har været bedre til at tilpasse sig, og det er lettere at drive en sund forretning hér. Flere kæder er på udkig efter bedre beliggenheder, måske med større lokaler, ligesom der opstår nye koncepter og butikstyper. For et halvt år siden udlejede vi en Faktabutik, som havde stået tom i fem år, til Wolt, der ikke længere kun henter mad, men bruger lokalerne til dagligvarer, som Wolt nu også bringer ud,” siger Mattias Manstrup, partner i Nordicals Aalborg.

Nord for Aalborg er der ligeledes blevet længere mellem ledige butikslokaler.

”I Frederikshavn er et stort renoveringsprojekt af gågaden overstået, ligesom passagerne på færgeruterne er ved at vende tilbage. Skagen havde to gode sæsoner med masser af danske turister, der ikke kunne komme til udlandet, og her er ikke meget tomgang, blandt andet fordi nye, spændende specialforretninger er kommet til. Hjørring har haft en del nybyggeri, og det øger indbyggertallet og styrker dermed den lokale detailhandel,” siger Mads Dyhr, partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech med kontorer i Frederikshavn, Hjørring og Skagen.

Men både renten og priserne stiger, og forbrugertilliden er styrtdykket, ikke mindst på grund af krigen i Ukraine, så kan den høje efterspørgsel på butikslokaler fortsætte?

”Trods de bekymringer, som forbrugertilliden afspejler, tror jeg ikke, at forbrugerne ændrer adfærd; efter to år med corona er der opsparet et stort behov for at bruge penge. I Aalborg ser vi stigende interesse for lejemål på de store strøggader, men samtidig vigende interesse for sidegaderne, og dé risikerer at få øget tomgang. En del lejere, især spisesteder, har forlænget de coronalån, som udløb 1. april. Renten er ret høj, så når spisesteder og butikker forlænger de lån, kan det være tegn på en presset økonomi,” siger Martin Brasholt Mikkelsen, partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Aalborg.

Hans kollega længere nordpå ser positivt på de lokale markedsvilkår.

”Denne sommer kan vi – efter to år med corona – igen se frem til et stort rykind af turister fra Tyskland, Sverige og især Norge. Det kommer til at styrke den lokale handel, fx i Skagen og i Hjørring, som er en stor sommerhuskommune,” ræsonnerer Mads Dyhr, partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Vendsyssel.

Kommunerne i Nordjylland har samlet godt 2,4 mio. butiks-kvadratmeter – eller lidt over 12 procent af landets totale areal til detailhandel og spisesteder.

Medvind til nordjyske butikker

 • Rekordhøj beskæftigelse og dermed købekraft
 • Opsparet forbrugsbehov efter to år med corona
 • Stigende indbyggertal (Aalborg)
 • Lavere lejeniveauer end andre storbyer (Aalborg)
 • Turister vender tilbage efter corona

Mulig modvind for nordjyske butikker

 • Stigende rente og inflation kan presse købekraft
 • Dyk i forbrugertillid kan give fald i privatforbrug
 • Dyre coronalån kan presse fx spisesteder

Ejendomstorvet Markedsindeks Udbudsstatistikken kortlægger hvert kvartal udbuddet af danske erhvervsbygninger, fordelt på butikker, kontorer samt lager-/logistik-/produktionslokaler – opgjort som udbudte lokaler målt i forhold til den samlede bestand af bygninger (kvadratmeter). Statistikken omfatter en meget betragtelig del af erhvervslokalerne i Danmark og udgives af Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) i samarbejde med erhvervsportalen Ejendomstorvet.dk og EjendomDanmark (ED).

Dansk Ejendomsmæglerforening er brancheforening for virksomheder og personer, der formidler fast ejendom (boliger eller erhvervslokaler). Foreningen blev grundlagt i 1912 og har i dag omkring 90 procent af alle mæglere som medlemmer.
Ejendomstorvet.dk har Danmarks største udvalg af erhvervslokaler med aktuelt lidt over 7.900 lokaler til udlejning og ejendomme til salg i alle kategorier. Dataene kommer fra knap 300 medlemmer/annoncører, herunder næsten alle landets erhvervsmæglere samt pensionskasser, ejendomsselskaber og administratorer. Ejendomstorvet.dk er organiseret som en forening uden krav om overskud og har mere end 200.000 besøgende hver måned. I 2021 var portalen med til at formidle omkring 4.000 transaktioner til en værdi af over 10 mia. kr. fordelt på indgåede lejeaftaler og solgte ejendomme. Ejendomstorvet.dk er blevet udbygget med en app, og søgeagenten er udvidet med off-market-sager.

EjendomDanmark organiserer ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom. Foreningen blev etableret i 1860, og medlemmerne står for cirka 85 procent af det professionelle ejendomsmarked.

Supplerende materiale

Ejendomstorvet Markedsindeks – 2. kvartal 2022

Nuværende udbud af butikslokaler i Nordjylland:
/ledigelokaler/nordjylland/detailhandel-butik

Kontaktoplysninger

 • Jakob Wegener, Ejendomstorvet.dk – 61 51 74 44
 • Mattias Manstrup, Nordicals Aalborg – 24 28 51 01
 • Martin Brasholt Mikkelsen, EDC Erhverv Poul Erik Bech Aalborg – 20 67 12 50
 • Mads Dyhr, EDC Erhverv Poul Erik Bech Vendsyssel – 24 21 64 71