Pressemeddelelse: Længere mellem tomme fabrikker og lagre

Ejendomstorvet.dk -

PRESSEMEDDELELSE - 04. JULI 2016

Dansk industri har fået liv i masser af tomme lagerbygninger og fabrikshaller, siden krisen var allerdybest. Arealer svarende til 200 fodboldbaner er blevet fyldt med maskiner og aktivitet, viser nye tal fra Ejendomstorvet.dk, landets største portal med erhvervslokaler. Særligt det sidste år har udvist fremgang – også med stigende lejeniveau og færre udbudte lokaler, men opsvinget rammer landet forskelligt.

Siden kriseåret 2012 er der kommet liv og maskiner i fabrikshaller og lagerejendomme på tilsammen næsten halvanden million kvadratmeter – et areal svarende til 200 fodboldbaner.

”Da finanskrisen ramte industrien allerhårdest i 2012, stod 4,3 procent af landets fabrikker og lagerbygninger gabende tomme. Det er faldet til under tre procent, og det betyder, at der er kommet liv i bygninger svarende til over 1,4 millioner kvadratmeter. Især de tre sidste kvartaler er udviklingen gået stærkt,” siger Simon Skou Andersen, adm. direktør for Ejendomstorvet.dk, landets største portal for erhvervslokaler med aktuelt næsten 10.500 lokaler til leje og ejendomme udbudt til salg.

I 2007 stod kun 1,3 procent af industribygningerne tomme, og andelen blev mere end tredoblet på få år. Efter stilstand i årene 2010-2013 er det begyndt at gå bedre for industrien.
”Vi mangler endnu et stykke, før vi har lige så få tomme lokaler som før finanskrisen. Men vi er godt på vej, og industribygningerne er ifølge tallene fra Ejendomstorvet.dk også præget af to andre sundhedstegn: På landsplan er lejen steget knap fire procent det seneste år, så vi næsten er tilbage på niveauet i 2011. Desuden er antallet af udbudte lokaler faldet med næsten 36 procent på fem år,” siger Simon Skou Andersen.

Den stigende efterspørgsel på fabriksbygninger og lagre har dog ramt landsdelene i dronningeriget med forskellig styrke:
”Vest- og Sydsjælland oplever mest medvind i øjeblikket med langt færre tomme ejendomme, langt færre udbudte lokaler og markant højere lejeniveauer. Også i Sydjylland med næsten en femtedel af landets industriarealer går det godt: Her er lejeniveauet det seneste år steget ni procent og ligger fire procent højere end før krisen. Østjylland, Vestjylland og Nordjylland har også fået længere mellem de tomme fabrikker og fået færre udbudte lokaler, men her har lejeniveauerne fortsat faldene gennem det seneste år og ligger 14-19 procent lavere end i 2011,” konstaterer Simon Skou Andersen fra Ejendomstorvet.dk.

Tallene er baseret på knap 800 udbudte lokaler til produktion og lager, udbudt via erhvervsportalen Ejendomstorvet.dk med Danmarks største udvalg af ledige lejemål samt ejendomme til salg med adresse, foto og tekst om cirka 10.500 lokaler og ejendomme. Dataene kommer fra næsten alle landets erhvervsmæglere samt en række pensionskasser, ejendomsselskaber og ejendomsadministratorer. Ejendomstorvet.dk har mere end 90.000 besøg hver måned, og portalen omfatter lager- og industriejendomme, lokaler til butikker, cafeer og andre spisesteder samt kontorer og ledige lokaler i kontorhoteller.

Simon Skou Andersen fra Ejendomstorvet.dk kan kontaktes på mobil 42 41 06 02

Fakta om lager- og produktionslokaler
• Danmark har ca. 102,9 millioner kvadratmeter lager- og produktionslokaler
• Sydjylland har med 18,8 pct. den største andel af landets industribygninger – derefter følger Østjylland med 15,7 pct., Nordjylland med 13,3 pct. og Vestjylland med 12,6 pct.
• Før finanskrisen stod 1,3 pct. af industrilokalerne tomme (2007) – det toppede i 2012 med 4,3 pct. og er faldet til 2,9 pct. (juli kvartal 2016)
• Udviklingen fra 2012-2016 svarer til, at der er kommet liv i over 1,4 millioner kvadratmeter tomme bygninger – omtrent 200 fodboldbaner
• Nordjylland har færrest tomme industribygninger med 1,7 pct. – højest ligger Københavns omegn med 5,1 pct. (København by og Bornholm er udeladt her)
• I juni 2016 var 763 industrilokaler udbudt på markedet mod 1.186 udbudte lokaler fem år tidligere – et fald på 35,6 pct. på fem år og 16,5 pct. på et år
• På landsplan er lejeniveauet steget 3,8 pct. på et år, men ligger fortsat 2,0 pct. under niveauet i 2011
• I gennemsnit koster det 301 kr. at leje en kvadratmeter fabrikshal eller lager i et år – prisen er højest i hovedstaden med 528 kr. Derefter følger Nordsjælland, Østsjælland og Københavns Omegn med ca. 420 kr. – i bunden ligger Vestjylland med 191 kr.

Uddybende datamateriale
Udbudsstatistik for juni 2016 fra Ejendomstorvet.dk:
http://www.Ejendomstorvet.dk/pdf/GetDoc?name=Ejendomstorvet-juni-2016-lager-produktion-udbudsstatistik
Ejendomstorvet-ED-statistikken (tomgang) for andet kvartal 2016:
http://www.Ejendomstorvet.dk/pdf/GetDoc?name=Ejendomstorvet-ED-statistikken-2.-kvartal-2016.pdf