Kraftig stigning i ledige lagerlokaler

-

Efter en årrække med færre og færre ledige lokaler til lager og produktion steg udbuddet kraftigt ved indgangen til 2023, viser nye tal fra Ejendomstorvet.dk . Virksomhederne er blevet mere forsigtige, og nethandlen er bremset op, forklarer to erhvervsmæglere.

I slutningen af 2022 steg antallet af udbudte kvadratmeter til logistik, lager og produktion eller værksteder efter et næsten uafbrudt fald i udbuddet gennem 11 år. Det viser nye data fra Ejendomstorvet.dk , landets største portal for erhvervslokaler.

”I kølvandet på finanskrisen havde Danmark tilbage i 2010 mange tomme lagerejendomme og fabrikshaller, men derefter faldt udbuddet af ledige lokaler næsten uafbrudt og lå rekordlavt i 2021 og gennem det meste af 2022. I 4. kvartal steg udbuddet af lokaler imidlertid med 213.000 kvadratmeter – en noget kraftigere bevægelse, end vi ellers ser på kvartalsbasis. Ved indgangen til 2023 lå udbuddet dermed på det højeste siden slutningen af 2021,” siger Jakob Wegener, administrerende direktør for Ejendomstorvet.dk .

Portalen bliver drevet på foreningsbasis af erhvervsmæglerne i Danmark uden krav om overskud – ligesom “søsterportalen” Boligsiden.dk . Aktuelt har Ejendomstorvet.dk et udbud på lige knap 9.200 lejemål og ejendomme på landsplan, heraf præcis 1.108 lokaler til lager, logistik, produktion eller værksted. Udbuddet svarer til 1,6 procent af landets samlede lagerarealer – mod 1,3 procent de foregående to kvartaler.

”Vi kan registrere lavere udlejningsaktivitet end tidligere for mindre lejemål, fx i forstæderne til København. Det ser vi som et tegn på, at især mindre og mellemstore virksomheder er tilbageholdende med at udvide på grund af den lidt usikre økonomi. Desuden har E-handlen mistet lidt fart efter den kraftige fremgang under coronaforløbet,” siger Dragana Marina, analysechef i CBRE.

En tilsvarende melding kommer fra en af hendes kolleger i erhvervsmæglerbranchen:

”Der var meget stor efterspørgsel i både 2020 og 2021, men farten tog af udlejningerne i 2022, især i 4. kvartal. Det hænger formentlig sammen med de mere usikre økonomiske udsigter,” siger analysechef Robin Rich fra Newsec Advisory.

De to analysechefer frygter ikke nye, kraftige stigninger i udbuddet af lokaler – blandt andet fordi det øgede udbud i slutningen af 2022 skal ses i lyset af, at der efter flere år med begrænset nybyggeri er blevet opført en del lager- og logistikejendomme. Fx i Trekantområdet med mange virksomheder inden for produktion, transport og logistik samt i Høje-Taastrup, Greve og Solrød i udkanten af Storkøbenhavn.

”De nybyggede ejendomme kommer på markedet på et tidspunkt med historisk set ret stor efterspørgsel. Og selv om tomgangen er steget, er niveauet fortsat meget lavt, og tomgangen er hovedsageligt koncentreret om utidssvarende ejendomme og lokaler, som ikke er effektive for virksomhederne og derfor kan være svære at leje ud,” påpeger Robin Rich fra Newsec Advisory.

”Vi har haft en lang periode med ekstraordinært mange udlejninger, så lige nu ser vi formentlig blot en stabilisering. Med krigsudbrud og høj inflation faldt forbrugertilliden meget i sidste halvdel af 2022, men forbrugernes tillid er på vej op igen, og hvis dansk økonomi bliver styrket, vil det øge interessen for lokaler,” vurderer Dragana Marina fra CBRE.

Ved indgangen til 2022 var der 74 mio. kvadratmeter lokaler til lager, logistik og produktion i hele landet – ét år senere var det vokset til næsten 76,4 mio. kvadratmeter. Heraf ligger 63 procent i Jylland, flest i Sydjylland (med det meste af Trekantområdet) med 15 mio. kvadratmeter eller knap en femtedel af alle landets arealer. Derefter følger Østjylland med 13 mio. kvadratmeter eller næsten en sjettedel samt Vestjylland og Nordjylland, begge med omkring 10 mio. kvadratmeter eller cirka 13 procent.

Ejendomstorvet.dk har Danmarks største udvalg af erhvervslokaler til udlejning og ejendomme til salg i alle kategorier. Dataene kommer fra knap 300 medlemmer/annoncører, herunder næsten alle landets erhvervsmæglere samt pensionskasser, ejendomsselskaber og administratorer. Ejendomstorvet.dk har omkring 200.000 besøgende hver måned, og i 2022 var portalen med til at formidle over 3.300 transaktioner til en værdi af 10,6 mia. kr. fordelt på indgåede lejeaftaler og solgte ejendomme.

Tendenser for lokaler til lager, logistik og produktion

  • Udbud på 1,6 pct. af de samlede arealer – det højeste i 5 kvartaler
  • Stor efterspørgsel på lokaler i 2020, 2021 og et stykke ind i 2022, derefter en vis opbremsning
  • Især små og mellemstore virksomheder holder sig tilbage med at leje nye lokaler pga. dansk økonomi
  • E-handlen er aftaget efter kraftig vækst under coronaforløbet
  • Omfattende nybyggeri det seneste år, bl.a. i Trekantområdet og vest for København
  • I Storkøbenhavn og Aarhus bliver gamle erhvervsområder gradvis omdannet til boliger

Kontaktoplysninger

  • Jakob Wegener, Ejendomstorvet.dk – 61 51 74 44
  • Dragana Marina, CBRE – 31 35 74 84
  • Robin Rich, Newsec Advisory – 20 60 57 37

Supplerende datamateriale https://www.ejendomstorvet.dk/uploads/Ejendomstorvet_statistikken_1_kvartal_2023.pdf