Infrastruktur, rekreative tilbud og tæthed til beslægtede virksomheder har stor betydning for kvadratmeterprisen

Ejendomstorvet.dk -

Institut for Fødevare- og ressourceøkonomi på Københavns Universitet har udarbejdet en rapport om, hvad der bestemmer værdien af erhvervslejemål i byens rum bl.a. baseret på data fra Ejendomstorvet.dk.

Rapporten har 3 tommerfingerregler, der har stor betydning for værdien og dermed den kvadratmeterleje, man kan få:

1. Tilgængelighed og infrastruktur: Der skal være let adgang for kunder og medarbejdere, og derfor har nærhed til stationer, metro, større veje, og vejkryds stor positiv betydning for værdien af erhvervslejemål og kan betyde et tillæg på op til 50 % på kvadratmeterprisen.

2. Rekreative tilbud til medarbejdere og kunder: En smuk beliggenhed nær kyster, havne og parker samt nærhed til cafeer og restauranter har betydning for virksomhedens medarbejdere og en repræsentativ funktion for kunderne. Derfor påvirker det prisen på lejemål positivt med op til 30-40 % for de bedste placeringer.

3. Synergieffekter og fælles formål: Virksomheder kan have fordele af at ligge tæt på beslægtede virksomheder for at øge synligheden over for kunder og dele visse infrastrukturer med hinanden. Derfor påvirker det prisen på lejemål positivt, når der er en høj tæthed af beslægtede virksomheder i nærheden – op til 10-20 %, mens det er negativt at dele område eller bygning med visse andre typer virksomheder og formål, og det kan reducere prisen med op til 10-20 %

Modellerne, der i nogle tilfælde forklarer over 90 % af variationen i kvadratmeterlejen, rummer usædvanligt mange detaljer i forhold til de få tidligere studier, der findes på området.

Læs projektets præsentation “Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet”

Download hele rapporten ”Virksomheders værdisætning af byrummets kvaliteter”