Pressemeddelelse: Industrien i højeste gear i syv år

Ejendomstorvet.dk -

PRESSEMEDDELELSE - 29. AUGUST 2016

Gennem tre år er antallet af tomme fabrikshaller faldet stort set uafbrudt, og der har ikke været så få ledige industrilokaler siden 2009.

Ved indgangen til tredje kvartal stod kun 2,8 procent af landets lagerbygninger, værksteder og fabrikshaller tomme – det laveste niveau siden 2009. Det fremgår af den kvartårlige Ejendomstorvet-ED-statistik over erhvervslokaler, udgivet i samarbejde mellem erhvervsportalen Ejendomstorvet.dk, Dansk Ejendomsmæglerforening og Ejendomsforeningen Danmark, som repræsenterer udlejere og administratorer af ejendomme.

”Det afspejler den udvikling, vi har set i industrien de senere år. Finanskrisen ramte Danmark hårdt, og i 2007, 2008 og 2009 oplevede virksomhederne en kæmpe nedgang i beskæftigelse og produktion, og mange bygninger stod derfor tomme. Siden slutningen af 2009 har vi haft en jævn, opadgående bevægelse, og industrien er ved at være tilbage på samme aktivitetsniveau som før finanskrisen. Virksomhederne er også begyndt at ansætte flere medarbejdere, og det kræver flere og større lokaler,” siger chefanalytiker Allan Sørensen fra Dansk Industri.

I 2007 stod mindre end halvanden procent af industribygningerne tomme, men på tre år blev antallet af ledige kvadratmeter tredoblet. Gennem fire år, fra 2010-13, bed tomgangen sig fast i niveauet lidt over fire procent, men siden er der kommet liv og aktivitet i rundt regnet halvanden million kvadratmeter lagerbygninger og fabrikshaller.

”Faldet i de tomme lokaler er udtryk for en stabil tendens: Siden oktober 2013 er tomgangen faldet i ti ud af 11 kvartaler. Selv om der er regionale forskelle, har alle landsdele oplevet fremgang, så der i dag er markant færre ledige industrilokaler rundt om i landet,” siger Simon Skou Andersen, adm. direktør for Ejendomstorvet.dk, landets største portal for erhvervslokaler med aktuelt næsten 10.400 lokaler til leje og ejendomme udbudt til salg.

Samtidig med at der er kommet liv i mange tomme lagerbygninger og industrilokaler, bliver der også bygget nyt i større målestok efter flere år med historisk lavt nybyggeri til virksomheder.

”Det nye Grønttorv er åbnet i Høje-Taastrup, og lige i nærheden har transportkoncernen DSV indviet nyt hovedsæde og godscentral. Novo Nordisk har varslet et nyt storlager i Hillerød og en ny fabrik i Kalundborg. Medicinalgrossisten Nomeco bygger et nordisk lager ved Køge, og Jysk vil udvide sit store lager ved Horsens,” siger Simon Skou Andersen fra Ejendomstorvet.dk.

Kontaktoplysninger
Simon Skou Andersen fra Ejendomstorvet.dk kan kontaktes på mobil 42 41 06 02
Allan Sørensen fra Dansk Industri kan kontaktes på mobil 29 90 63 23

Fakta om Ejendomstorvet-ED-statistikken
Ejendomstorvet-ED-statistikken kortlægger hvert kvartal tomgangen i danske erhvervsbygninger, fordelt på butikker, kontorer samt lager-/produktionslokaler – og opgjort som ledige lokaler målt i forhold til den samlede bestand af bygninger (kvadratmeter).

Statistikken omfatter en meget betragtelig del af erhvervslokalerne i Danmark og bliver udarbejdet i samarbejde mellem erhvervsportalen Ejendomstorvet.dk, Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) og Ejendomsforeningen Danmark (ED).

Ejendomstorvet.dk er ejet af de danske erhvervsmæglere og har Danmarks største udvalg af ledige lejemål samt ejendomme til salg med adresse, foto og tekst om cirka 10.400 lokaler og ejendomme. Dataene kommer fra næsten alle landets erhvervsmæglere samt en række pensionskasser, ejendomsselskaber og ejendomsadministratorer. Ejendomstorvet.dk har mere end 90.000 besøg hver måned. '

Dansk Ejendomsmæglerforening er brancheforening for virksomheder og personer, der formidler fast ejendom (boliger eller erhvervslokaler). Foreningen blev grundlagt i 1912 og har i dag omkring 90 procent af alle mæglere som medlemmer.

Ejendomsforeningen Danmark organiserer ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom. Foreningens medlemmer står for cirka 85 procent af det professionelle ejendomsmarked.

Uddybende datamateriale
Seneste konjunkturbarometer for industrien (Danmarks Statistik):
http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml?cid=20863