Fald i nethandel og flinke udlejere giver færre tomme butikker

Ejendomstorvet.dk -

Det seneste kvartal er der blevet lidt længere mellem ledige butikslokaler trods tårnhøj inflation og forsigtige forbrugere, viser nye tal fra Ejendomstorvet.dk . Det skyldes ifølge erhvervsmæglere, at nethandlen er gået tilbage til fordel for de fysiske butikker, og samtidig er mange udlejere blevet mere fleksible. Men hårdere tider kan lure om hjørnet.

Trods økonomisk usikkerhed, den højeste inflation i fire årtier og rekordlav forbrugertillid er der gennem 3. kvartal blevet længere mellem ”til leje”-skilte ved butikker, cafeer, spisesteder og takeaway. Det fremgår af det kvartårlige Ejendomstorvet Markedsindeks over udbudte erhvervslokaler, udgivet fælles af erhvervsportalen Ejendomstorvet.dk , Dansk Ejendomsmæglerforening og EjendomDanmark, som repræsenterer udlejere og administratorer af ejendomme.

”Ved indgangen til 3. kvartal så vi en mindre stigning i udbudte lokaler, og med den økonomiske usikkerhed var det naturligt at frygte, at det kunne fortsætte. Men de følgende tre måneder er udbuddet tværtimod faldet, og ved indgangen til 4. kvartal svarer udbuddet til 2,7 procent af de samlede butiksarealer i landet. Gennem mere end et år har niveauet ligget omkring 2,6 procent eller det laveste siden 2011, så overordnet set klarer butikker og spisesteder sig foreløbig fornuftigt trods corona og andre udfordringer,” siger Jakob Wegener, administrerende direktør for Ejendomstorvet.dk .

Portalen er ejet fælles af landets erhvervsmæglere ligesom “søsterportalen” Boligsiden.dk . På landsplan er lige knap 8.700 erhvervslejemål og ejendomme udbudt via Ejendomstorvet.dk i øjeblikket, heraf præcis 1.641 lokaler til butikker og cafeer, fordelt over hele Danmark.

”Detailhandlen nyder godt af, at nethandlen er faldet igen efter coronaforløbet, og de fysiske butikker har det godt. Vi oplever også, at nogle udlejere er blevet mere fleksible, og vi ser, at nogle af de store kæder er begyndt at åbne flere butikker,” siger Peter Winther, mangeårig partner i Colliers International, fra sit kontor i København.

”Mange har talt om, at vi ville se flere tomme butikslokaler, men vi skal nok vente lidt med at tage sørgebindet på. Før holdt flere udlejere fast i deres lejekrav, fordi de mente, at detailhandlen med coronaen blev ramt af noget midlertidigt. Med den økonomiske situation vurderer mange udlejere efterhånden, at butikkerne mere vedvarende er ramt af nogle udfordringer, og derfor er de begyndt at slække på lejekravene. Men min fornemmelse er, at spisestederne mangler gæster, og samtidig er de ramt af høje energipriser og skal snart betale lån til fx udskudt moms tilbage,” pointerer Frank Heskjær, detailchef i EDC Erhverv Poul Erik Bech og med kontor i Aarhus.

Også Colliers kan forestille sig en forværring for detailhandlen trods det nylige fald i udbuddet af lokaler.

”Vi kan frygte, at tomgangen vil stige mærkbart. Normalt siger man, at dagligvarebutikker altid klarer sig – vi skal jo alle have mad og andre fornødenheder. Men de stigende elpriser gør meget ondt, fordi kølevarer og frostvarer nu engang kræver meget elektricitet,” påpeger Peter Winther.

”Danske forbrugeres købekraft har været under pres med stigende forbrugerpriser og højere renter, og forbrugertilliden er helt i bund. Men beskæftigelsen er fortsat rekordhøj med mangel på arbejdskraft flere steder, selv om de første tegn på afmatning har meldt sig. Indtil videre kan den begyndende afmatning i økonomien ikke ses i et stigende udbud af lokaler til detailhandel det seneste kvartal, men antallet af udbudte lokaler er dog lidt højere end for et år siden,” siger Ole Hækkerup, administrerende direktør for Dansk Ejendomsmæglerforening.

Danmark har i alt 19,9 mio. kvadratmeter butiksareal, og ved indgangen til 4. kvartal 2022 var 529.000 kvadratmeter udbudt til leje eller salg mod 550.900 tre måneder tidligere.

Disse forhold styrker detailhandlen

 • Fortsat høj beskæftigelse
 • Efter fremgang under coronaforløbet falder nethandlen igen til fordel for fysiske butikker
 • Mange udlejere er blevet mere fleksible og slækker fx på lejekrav
 • Nogle kæder udnytter forbedrede lejevilkår til at etablere nye afdelinger

Disse forhold svækker detailhandlen

 • Laveste forbrugertillid i mands minde
 • Udsigt til økonomisk opbremsning og flere ledige
 • Højeste inflation i 40 år udhuler købekraften
 • Høje energipriser rammer især dagligvarebutikker, bagere og spisesteder
 • Mange små butikker og selvstændige skal tilbagebetale fx momslån
 • Nogle kæder har skåret ned på antallet af afdelinger i de større byer
 • Fitnesskæder har mistet kunder efter coronanedlukningerne

Ejendomstorvet Markedsindeks Udbudsstatistikken kortlægger hvert kvartal udbuddet af danske erhvervsbygninger, fordelt på butikker, kontorer samt lager-/logistik-/produktionslokaler – opgjort som udbudte lokaler målt i forhold til den samlede bestand af bygninger (kvadratmeter). Statistikken omfatter en meget betragtelig del af erhvervslokalerne i Danmark og udgives af Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) i samarbejde med erhvervsportalen Ejendomstorvet.dk og EjendomDanmark (ED).

Dansk Ejendomsmæglerforening er brancheforening for virksomheder og personer, der formidler fast ejendom (boliger eller erhvervslokaler). Foreningen blev grundlagt i 1912 og har i dag omkring 90 procent af alle mæglere som medlemmer.

Ejendomstorvet.dk har Danmarks største udvalg af erhvervslokaler med aktuelt 8.700 lokaler til udlejning og ejendomme til salg i alle kategorier. Dataene kommer fra knap 300 medlemmer/annoncører, herunder næsten alle landets erhvervsmæglere samt pensionskasser, ejendomsselskaber og administratorer. Ejendomstorvet.dk er organiseret som en forening uden krav om overskud og har mere end 200.000 besøgende hver måned. I 2021 var portalen med til at formidle omkring 4.000 transaktioner til en værdi af over 10 mia. kr. fordelt på indgåede lejeaftaler og solgte ejendomme. Ejendomstorvet.dk er blevet udbygget med en app, og søgeagenten er udvidet med off-market-sager.

EjendomDanmark organiserer ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom. Foreningen blev etableret i 1860, og medlemmerne står for cirka 85 procent af det professionelle ejendomsmarked.

Kontaktoplysninger

• Jakob Wegener fra Ejendomstorvet.dk – 61 51 74 44

• Frank Heskjær fra EDC Erhverv Poul Erik Bech – 53 30 73 74

• Peter Winther fra Colliers International – 28 19 66 76

• Ole Hækkerup fra Dansk Ejendomsmæglerforening – 29 42 40 45

Supplerende datamateriale

/uploads/ejendomstorvet_statistikken_4_kvartal_2022.pdf