Pressemeddelelse: Danmark har laveste kontortomgang siden 2009

Ejendomstorvet.dk -

Andelen af ledige eller udbudte kontorlokaler har ikke været lavere i 13 år, viser tal fra Ejendomstorvet.dk. Det skyldes ifølge to erhvervsmæglere især den rekordhøje beskæftigelse og begrænset nybyggeri. Og selv om hjemmearbejde er blevet mere udbredt efter corona, har det foreløbig ikke fået virksomheder til at skære ned på arealforbruget.

Tomgangen eller udbuddet af ledige kontorlokaler er faldet med over en kvart million kvadratmeter eller 15 procent det seneste år, viser nye data fra Ejendomstorvet.dk, landets største portal for erhvervslokaler.

“Udbuddet lå på næsten 1,8 millioner kvadratmeter for et år siden, men er faldet til lige under halvanden million kvadratmeter. Dermed er udbuddet nede på 5,9 procent af de samlede kontorarealer eller den laveste andel, vi har registreret siden 2009 – altså i 13 år,” siger Jakob Wegener, administrerende direktør for Ejendomstorvet.dk.

Portalen bliver drevet på foreningsbasis af erhvervsmæglerne i Danmark uden krav om overskud – ligesom “søsterportalen” Boligsiden.dk. På landsplan er næsten 7.900 erhvervslejemål og ejendomme lige nu udbudt via Ejendomstorvet.dk; heraf lidt over 2.900 kontorlokaler .

To store erhvervsmæglere er enige om, at hovedforklaringerne er beskæftigelsen, som nærmest sætter rekord hver måned, og et begrænset nybyggeri af kontorer.

“Med den rekordhøje beskæftigelse har virksomhederne brug for plads til deres medarbejdere og til nye medarbejdere. Men der er regionale forskelle. I byer som Odense og Aalborg er udbuddet faldet meget det seneste år, mens tomgangen ikke er faldet nær så meget i København, hvor der er blevet bygget en del nye kontorejendomme. Det gælder også i Aarhus, mens der ikke er bygget meget nyt i resten af landet det sidste par år,” siger Robin Rich, analysechef hos Newsec Advisory.

I erhvervslivet og særligt i ejendomsbranchen har mange været i tvivl om, i hvilket omfang hjemmearbejde ville bide sig fast, når coronaen aftog. Og om øget hjemmearbejde ville betyde, at virksomheder skar ned på deres kvadratmeter. Men det har kun de færreste gjort – i hvert fald indtil nu – tyder tallene fra Ejendomstorvet.dk på.

“Hjemmearbejde er blevet populært hos mange ansatte, typisk en-to dage om ugen, men i Danmark har det foreløbig ikke udløst en flyttebølge mod mindre lokaler. I fx London og Stockholm har vi derimod set øget tomgang i halen på corona, men dér er kontorlejen også markant højere, så virksomhederne har været mere motiverede til at gå ned i kvadratmeter. Det er ofte økonomidirektørerne, der peger på færre kvadratmeter for at spare penge, men når det går godt som i øjeblikket, vejer andre forhold tungere end økonomi. Fx er det besværligt at flytte til nye lokaler, og det giver en vis træghed mod at tilpasse sine arealer. Men hvis der sker en opbremsning i økonomien, kan der opstå en ketchupeffekt og øget rotation blandt kontorlejerne,” siger Stig Plon Kjeldsen, analysechef i Nordicals.

Danmark har lige knap 25,6 mio. kvadratmeter kontorareal, og heraf ligger 5,5 mio. kvadratmeter eller over en femtedel i Københavns Kommune. Aarhus huser 9 procent af landets samlede kontorlokaler, Aalborg knap 4 procent og Odense lidt over 3 procent.

Ejendomstorvet.dk har Danmarks største udvalg af erhvervslokaler til udlejning og ejendomme til salg i alle kategorier. Dataene kommer fra knap 300 medlemmer/annoncører, herunder næsten alle landets erhvervsmæglere samt pensionskasser, ejendomsselskaber og administratorer. Ejendomstorvet.dk har mere end 200.000 besøgende hver måned, og i 2021 var portalen med til at formidle omkring 4.000 transaktioner til en værdi af over 10 mia. kr. fordelt på indgåede lejeaftaler og solgte ejendomme. Ejendomstorvet.dk er blevet udbygget med en app, og søgefunktion er udvidet med off-market-sager.

Supplerende materiale

Ejendomstorvet Markedsindeks – 1. kvartal 2022: Ejendomstorvets udbudsstatistik for Q1 2022

Nuværende udbud af kontorlokaler i hele Danmark: Ledige kontorlokaler på Ejendomstorvet

Kontaktoplysninger

  • Jakob Wegener, Ejendomstorvet.dk – 61 51 74 44
  • Stig Plon Kjeldsen fra Nordicals – 20 29 01 65
  • Robin Rich fra Newsec Advisory – 20 60 57 37