Pressemeddelelse: Comeback til økonomien giver dyk i tomme erhvervslokaler

Ejendomstorvet.dk -

Da coronaen ramte sidste forår, bremsede virksomhederne op, og andelen af ledige erhvervslokaler steg. Siden er billedet vendt, og Danmark har ifølge nye tal fra Ejendomstorvet.dk færre udbudte butikslokaler, kontorer og lagerarealer end før krisen.

I 3. kvartal 2021 har Danmark færre kvadratmeter af alle typer erhvervslokaler udbudt til leje eller salg, end før coronakrisen satte ind, og dronningeriget har markant færre udbudte kvadratmeter, end da økonomien bremsede op et stykke inde i pandemien. Det fremgår af det kvartårlige Ejendomstorvet Markedsindeks over udbudte erhvervslokaler, udgivet fælles af erhvervsportalen Ejendomstorvet.dk, Dansk Ejendomsmæglerforening og EjendomDanmark, som repræsenterer udlejere og administratorer af ejendomme.

”Coronaen og den første nedlukning ramte landet ved indgangen til 2. kvartal sidste år, og de to næste kvartaler så vi stigende udbud af lokaler på Ejendomstorvet.dk’s portal. Siden er udbuddet faldet flere kvartaler i træk – især for lager- og produktionslokaler, som nyder godt af stigende nethandel, men også for kontorer og endda for butikslokaler, selv om mange spåede udbredt butiksdød,” siger Jakob Wegener, administrerende direktør for Ejendomstorvet.dk.

Lige nu er lidt over 8.100 erhvervslejemål og ejendomme udbudt via Ejendomstorvet.dk. Det samlede udbud af lokaler til lager, logistik og produktion er på knap 1,4 mio. kvadratmeter – et dyk på en fjerdedel fra toppen i 4. kvartal 2020. Udbuddet af lokaler til butikker og spisesteder er faldet en sjettedel til lidt over en halv million kvadratmeter, mens de udbudte kontorarealer er skrumpet med 8 procent til knap 1,7 mio. kvadratmeter.

”Det faldende udbud af erhvervslokaler afspejler den gunstige udvikling i dansk økonomi i år med kraftig stigning i beskæftigelsen. Danmark er kommet helskindet gennem coronakrisen. Efter et kraftigt dyk i aktiviteten sidste år er vi nu tilbage med højere beskæftigelse og økonomisk aktivitet, end før landet lukkede ned. I samme periode med øget aktivitet er udbuddet af erhvervslokaler faldet,” siger Ole Hækkerup, direktør i Dansk Ejendomsmæglerforening.

En af landets store mæglervirksomheder peger på, at coronakrisen har udviklet sig helt anderledes end finanskrisen, som udløste meget kraftige stigninger i udbuddet af lokaler fra 2008 og et par år frem:

”Dengang satte politikerne ind på at hjælpe eller redde bankerne, under coronaen har virksomheder mere bredt nydt godt af fx hjælpepakker og udskudte opkrævninger på moms og skat. I 2020 gik udlejningerne ned i tempo, fordi mange virksomheder stoppede op og fx lod flyttebeslutninger afvente udviklingen. Nu er faldet i beskæftigelsen – den vigtigste faktor for lokalebehovet – mere end udlignet, men for detailhandlen kan jeg godt frygte, at der kommer lukninger, når fx den udskudte moms skal betales,” siger Stig Plon Kjeldsen, analysechef i Nordicals.

Kontaktoplysninger

  • Jakob Wegener fra Ejendomstorvet.dk – 61 51 74 44
  • Stig Plon Kjeldsen fra Nordicals – 20 29 01 65
  • Ole Hækkerup fra Dansk Ejendomsmæglerforening – 29 42 40 45

Supplerende datamateriale

Ejendomstorvet Markedsindeks – 3. kvartal 2021:

/pdf/getdoc?name=Ejendomstorvet_statistikken_3_kvartal_2021.pdf

Ejendomstorvet Markedsindeks Udbudsstatistikken kortlægger hvert kvartal udbuddet af danske erhvervsbygninger, fordelt på butikker, kontorer samt lager-/produktionslokaler – opgjort som udbudte lokaler målt i forhold til den samlede bestand af bygninger (kvadratmeter).

Statistikken omfatter en meget betragtelig del af erhvervslokalerne i Danmark og udgives af Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) i samarbejde med erhvervsportalen Ejendomstorvet.dk og EjendomDanmark (ED).

Dansk Ejendomsmæglerforening er brancheforening for virksomheder og personer, der formidler fast ejendom (boliger eller erhvervslokaler). Foreningen blev grundlagt i 1912 og har i dag omkring 90 procent af alle mæglere som medlemmer.

Ejendomstorvet.dk har Danmarks største udvalg af erhvervslokaler med aktuelt godt 8.400 lokaler til udlejning og ejendomme til salg i alle kategorier. Dataene kommer fra knap 300 medlemmer/annoncører, herunder næsten alle landets erhvervsmæglere samt pensionskasser, ejendomsselskaber og administratorer.

Ejendomstorvet.dk har mere end 180.000 besøgende hver måned, og i 2020 var portalen med til at formidle omkring 4.000 transaktioner til en værdi af over 10 mia. kr. fordelt på indgåede lejeaftaler og solgte ejendomme. I 2020 blev Ejendomstorvet.dk udbygget både med en app og med en søgefunktion for off-market-sager.

EjendomDanmark organiserer ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom. Foreningen blev etableret i 1860, og medlemmerne står for cirka 85 procent af det professionelle ejendomsmarked.