Artikel i Børsen Ejendomme Prisen på erhvervslejemål har ramt bunden

Ejendomstorvet.dk -

Børsen Ejendomme har den 16. maj 2013 en artikel om udviklingen i udbudslejepriserne.

Uddrag af artiklen:

“Når I siger, at priserne har stabiliseret sig, betyder det så, at de har nået deres laveste niveau?

“Det er jo et vanskeligt spørgsmål at svare på. Men det ser ud, som om de har nået en periode, hvor de har været nogenlunde stabile i et års tid. Det er jo et positivt tegn, fordi de over en femårig periode er faldet relativt kraftigt. Så vores bud er, at de har nået et niveau, hvor de ikke falder markant mere det næste stykke tid.”

Ejendomstorvets udbudsstatistik kan ses her.