2014 sluttede af med stor efterspørgsel på kontorlokaler

Ejendomstorvet.dk -

PRESSEMEDDELELSE - 28. januar 2015

Markedet for kontorlokaler kom flyvende ud af 2014. Antallet af ledige kvadratmeter faldt nemlig stort set over hele landet – ikke mindst omkring København som følge af en øget beskæftigelse, og det har haft en positiv påvirkning på efterspørgslen efter kontorlokaler, lyder det fra Dansk Ejendomsmæglerforening.

Året 2014 betød en positiv forandring for markedet for kontorlokaler. I forhold til tidligere år er antallet af ledige kvadratmeter nemlig faldet markant gennem 2014 med – nærmere betegnet 1,3 procentpoint på landsplan. Det betyder, at ledighedsprocenten var nede på 8,9 pct. den 1. januar 2015. Det største fald viste sig i 4. kvartal, hvor ledigheden på kontorer faldt med 0,9 procentpoint. Således var antallet af ledige kvadratmeter 2,09 mio. kvm. den 1. januar 2015.

”I løbet af 2014 oplevede vi en generel stigning i efterspørgslen efter kontorplads. Selvom der fortsat er mange ledige kontorer er det vores opfattelse, at markedet nu er vendt,” fortæller økonom Mads Lindegaard fra Dansk Ejendomsmæglerforening.

Størst fremgang i København

Geografisk set oplevede Region Hovedstaden den største nedgang over det seneste år. Her faldt antallet af ledige kontorarealer med 1,9 procentpoint det seneste år og med 1,0 procentpoint det seneste kvartal. Det betyder, at der i dag er 1,06 mio. ledige kvadratmeter i regionen. I Københavns By blev antallet af ledige kontorarealer reduceret med 2,9 procentpoint gennem 2014 og endte således på 7,2 pct. den 1. januar 2015.

”Efterspørgslen er større i Region Hovedstaden end i resten af landet, og særligt Københavns By har oplevet et markant fald det seneste år. Det harmonerer ganske godt med, at vi har set en større stigning i antallet af beskæftigede i Region Hovedstaden sammenlignet med resten af landet gennem de senere år,” siger Mads Lindegaard.

På landsplan er ledigheden for kontorlokaler efter det seneste års fald på niveau med ledigheden i januar 2012, men fortsat høj i en historisk sammenhæng.

Uforandret ledighed på detailhandelslokaler samt lager- og produktion

Gennem det seneste år er der blevet færre ledige detailhandelslokaler med et fald på marginale 0,1 procentpoint til 6,3 pct. Det er uforandret i forhold til kvartalet før. Dermed er der samlet set 775.600 kvadratmeter ledige detailhandelslokaler på landsplan, hvoraf de 121.400 kvadratmeter ligger i Region Hovedstaden.

Antallet af ledige lager- og produktionslokaler faldt gennem 2014 med 0,5 procentpoint og endte på 3,5 pct. den 1. januar 2015. Fra 1. oktober 2014 til 1. januar 2015 var ledighedsprocenten uforandret. Alle regionerne oplevede et fald i ledige lager- og produktionslokaler i 2014, men det største regionale fald forekom i Region Syddanmark, hvor ledighedsprocenten faldt med 0,7 procentpoint i 2014. På landsplan var der 3,58 mio. kvadratmeter ledige erhvervslokaler den 1. januar.

Se Ejendomstorvet-ED statistikken