DETAILHANDEL/BUTIK TIL LEJE

Himmerlandsgade 82, 9600 Aars

Bu­tiks­le­je­mål i nyopført ejendom

502.625,-
Årlig leje inkl. drift
SE HOS MÆGLER
Telefon +45 96 31 XX XX Se nummer
E-mail xx@edc.dk Se e-mail
Mægler Bliv kontaktet
Vi har erfaring med, at der er rigtigt mange ting der skal ordnes i forbindelse med flytning til nye lokaler. Klik på ydelserne her og modtag gratis uforpligtende tilbud fra godkendte leverandører...
Flytning
Tekniske installationer
Rengøring
Kontormøbler
Catering og kantine
Byggeri
Jeg accepterer hermed, at HELP2MOVE modtager mine indtastede oplysninger og kan kontakte mig pr. e-mail og telefon. Ejendomstorvet.dk er udelukkende formidler og opbevarer ikke dine oplysninger. Se mere i vores privatlivspolitik
Jeg accepterer ovenstående betingelser
Få tilsendt dine gratis tilbud
Jeg accepterer hermed, at mægler/udbyder af dette emne kan kontakte mig pr. e-mail og telefon og samtidig accepterer jeg at Ejendomstorvet.dk sender mig e-mails med lignende emner i området helt uforpligtende.
Jeg accepterer ovenstående betingelser
KONTAKT MÆGLER
GEM TIL SENERE
GRATIS FLYTTETILBUD
Luk
Sagsnummer : 91202790

Midt på Him­mer­lands­ga­de op­fø­res den­ne flot­te ejen­dom med et bu­tiks­a­re­al på 499 kvm samt et are­al på 70 kvm kld

Midt på Him­mer­lands­ga­de op­fø­res den­ne flot­te ejen­dom med et bu­tiks­a­re­al på 499 kvm samt et are­al på 70 kvm i ejen­dom­mens højlof­te­de un­de­re­ta­ge, der er vel­eg­net som la­ger. Der er ele­va­tor fra bu­tikslo­ka­le til un­de­re­ta­ge.

I un­de­re­ta­gen fore­fin­des end­vi­de­re par­ke­rings­kæl­der med ned­kør­sel via bil­e­le­va­tor, hvor der er mu­lig­hed for at le­je op til 2 par­ke­rings­plad­ser. For­hør nær­me­re her­om.

Sel­ve bu­tikslo­ka­let er ind­ret­tet som et stort, lyst lo­ka­le med sto­re vin­du­es­par­ti­er ud mod Him­mer­lands­ga­de samt ned langs ejen­dom­mens ene si­de der fø­rer om til of­fent­lig par­ke­rings­plads bag ejen­dom­men.

Der etab­le­res per­so­na­le­fa­ci­li­te­ter i form af min­dre køk­ken samt toilet. Her­u­d­over over­ta­ges le­je­må­let råt, klar til le­jers in­dret­ning.

Mu­lig­hed for op­de­ling af le­je­må­let - for­hør nær­me­re.

Af nær­me­ste na­bo­er til ejen­dom­men kan bl.a. næv­nes Nor­mal, Zjoos, Wag­ner, Mr. Højb­jerg m.?fl.

• Bed­ste pla­ce­ring i Aars
• Go­de par­ke­rings­for­hold
• Flek­si­bel in­dret­ning
• Ny­op­ført ejen­dom

Aars er ho­ved­by­en i Ve­st­him­mer­lands Kom­mu­ne og har ca. 8.500 ind­byg­ge­re, med et stort opland på knap 41.000 ind­byg­ge­re. By­en in­de­hol­der stor de­tail­han­del sam­let i midt­by­en om-kring Him­mer­lands­ga­de. End­vi­de­re fore­fin­des blandt me­get an­det 3 gym­na­si­er, er­hvervs­sko-le, man­ge lands­dæk­ken­de bu­tiks­kæ­der og et sær­de­les ak­tivt er­hvervs­liv.

Økonomi

Årlig leje
468.125,-
Årlig leje inkl. drift i alt kr.
502.625,-
Md. leje inkl. drift i alt kr.
41.885,-
Årlig leje inkl. drift pr. m²
883,-
Årlige driftsudgifter kr.
34.500,-
Årlige driftsudgifter pr. m²
61,-
+Mere

Lokalet

Etage areal
569 m²
Sekundært areal
0 m²
Grund areal
548 m²

Faciliteter

Toilet

Teknik

Net

SAMME PRISLEJE

Søg på flere
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
FREMHÆVET
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   

SAGER FRA OVER 200 ERHVERVSMÆGLERE

Alle vores mæglere