Himmerlandsgade 82, 9600 Aars

Bu­tiks­le­je­mål i nyopført ejendom

251.125,-
Årlig leje inkl. drift
SE HOS MÆGLER
Telefon +45 96 31 XX XX Se nummer
E-mail xx@edc.dk Se e-mail
Mægler Bliv kontaktet

Vil du gerne flytte til noget bedre og have en god oplevelse

Så gør det til den bedste pris og god kvalitet med HELP2MOVE
Lad os gratis rådgive dig om din relokation og sørge for, at du får de bedste tilbud på de services du har brug for.

Jeg accepterer hermed, at HELP2MOVE modtager mine indtastede oplysninger og kan kontakte mig pr. e-mail og telefon. Ejendomstorvet.dk er udelukkende formidler og opbevarer ikke dine oplysninger. Se mere i vores privatlivspolitik
Jeg accepterer ovenstående betingelser
Få tilsendt dine gratis tilbud
Jeg accepterer hermed, at mægler/udbyder af dette emne kan kontakte mig pr. e-mail og telefon og samtidig accepterer jeg at Ejendomstorvet.dk sender mig e-mails med lignende emner i området helt uforpligtende.
Jeg accepterer ovenstående betingelser
KONTAKT MÆGLER
GEM TIL SENERE
GRATIS FLYTTETILBUD
Luk
Sagsnummer: 91202790Type : Detailhandel/butik

Midt på Him­mer­lands­ga­de op­fø­res den­ne flot­te ejen­dom med et bu­tiks­a­re­al på 499 kvm samt et are­al på 70 kvm kld

Midt på Him­mer­lands­ga­de op­fø­res den­ne flot­te ejen­dom med et bu­tiks­a­re­al på 233 kvm samt et are­al på 70 kvm i ejen­dom­mens højlof­te­de un­de­re­ta­ge, der er vel­eg­net som la­ger. Der er ele­va­tor fra bu­tikslo­ka­le til un­de­re­ta­ge.

I un­de­re­ta­gen fore­fin­des end­vi­de­re par­ke­rings­kæl­der med ned­kør­sel via bil­e­le­va­tor, hvor der er mu­lig­hed for at le­je op til 2 par­ke­rings­plad­ser. For­hør nær­me­re her­om.

Sel­ve bu­tikslo­ka­let er ind­ret­tet som et stort, lyst lo­ka­le med sto­re vin­du­es­par­ti­er ud mod Him­mer­lands­ga­de samt ned langs ejen­dom­mens ene si­de der fø­rer om til of­fent­lig par­ke­rings­plads bag ejen­dom­men.

Der etab­le­res per­so­na­le­fa­ci­li­te­ter i form af min­dre køk­ken samt toilet. Her­u­d­over over­ta­ges le­je­må­let råt, klar til le­jers in­dret­ning.

Mu­lig­hed for op­de­ling af le­je­må­let - for­hør nær­me­re.

Af nær­me­ste na­bo­er til ejen­dom­men kan bl.a. næv­nes Nor­mal, Zjoos, Wag­ner, Mr. Højb­jerg m.?fl.

• Bed­ste pla­ce­ring i Aars
• Go­de par­ke­rings­for­hold
• Flek­si­bel in­dret­ning
• Ny­op­ført ejen­dom

Aars er ho­ved­by­en i Ve­st­him­mer­lands Kom­mu­ne og har ca. 8.500 ind­byg­ge­re, med et stort opland på knap 41.000 ind­byg­ge­re. By­en in­de­hol­der stor de­tail­han­del sam­let i midt­by­en om-kring Him­mer­lands­ga­de. End­vi­de­re fore­fin­des blandt me­get an­det 3 gym­na­si­er, er­hvervs­sko-le, man­ge lands­dæk­ken­de bu­tiks­kæ­der og et sær­de­les ak­tivt er­hvervs­liv.

Økonomi

Årlig leje
237.125,-
Årlig leje inkl. drift i alt kr.
251.125,-
Md. leje inkl. drift i alt kr.
20.927,-
Årlig leje inkl. drift pr. m²
1.078,-
Årlige driftsudgifter kr.
14.000,-
Årlige driftsudgifter pr. m²
60,-
+Mere

Lokalet

Etage areal
233 m²
Sekundært areal
0 m²
Grund areal
548 m²

Faciliteter

Toilet

Teknik

Net

MARKEDSINDEX

NORDJYLLAND / Detailhandel/butik / - Sep 2018

SAMME PRISLEJE

Søg på flere
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
FREMHÆVET
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   

SAGER FRA OVER 200 ERHVERVSMÆGLERE

Alle vores mæglere