SENEST SET
FAVORITTER

Stændertorvet 11, 4000 Roskilde

Budfrist - årlig leje er fiktiv

1.001,-
Årlig leje inkl. drift
SE HOS MÆGLER
Telefon +45 46 35 XX XX Se nummer
E-mail xx@nordicals.dk Se e-mail
Mægler Bliv kontaktet
Jeg accepterer hermed, at mægler/udbyder af dette emne kan kontakte mig pr. e-mail og telefon og samtidig accepterer jeg at Ejendomstorvet.dk sender mig e-mails med lignende emner i området helt uforpligtende.
Jeg accepterer ovenstående betingelser
KONTAKT MÆGLER
GEM TIL SENERE
Luk
Sagsnummer: 20819216Type : Hotel & Restaurant

Sjældent udbudt lejemål i budfrist - udbydes for Roskilde Kommune

Lejemålet udlejes af Roskilde Kommune og udbydes til leje i offentligt udbud, med budfrist den 10. december 2019 kl. 12.00.

Årlig leje er fiktiv og skal angives af lejer ved indlevering af bud.

Bygningen ligger på Stændertorvet, som er Roskilde bymidtes centrale og mest aktive torv, tæt på bl.a. kulturinstitutioner som Roskilde Domkirke, Roskilde Kunstforening og Byens hus. På torvet er desuden en række detailhandelsbutikker, en bank, samt restaurant Vivaldi med stort udeserveringsområde, restaurant Rådhuskælderen og Grundsmag.

Der er god aktivitet på torvet i form af torvedage lørdage og onsdage, hvor der i sommerperioden er ca. 35 boder og om vinteren med omkring 15 boder, som primært sælger grøntsager, fisk og ost. Derudover afholdes i løbet af året en lang række arrangementer og events på torvet, som koncerter, gadeteater, udstillinger, demonstrationer, cykelløb mm. og inden længe Tour De France sommeren 2021.

Den nuværende bygning er en lille rund bygning på 13 m2 (se tegning A) under et større halvtag på ca. 75 m2 med læskærm til ophold/venteplads for buspassagerne. Bygningen indeholder et salgslokale, forrum med garderobe samt toilet og affaldsrum, hvortil der er adgang fra det fri. Bygningen er ikke isoleret.

Visionen
Visionen er at der skal sælges mad og drikke, og den eksisterende byg-ning skal bevare sit udvendige udtryk og Roskilde Kommune vil gerne se arkitekttegninger på det offentlige bud. Tegning B og C viser Kommunens forslag til udseende på by bygning. I den eksisterende bygning A, kan vinduespartiet udskiftes, hvis der skønnes behov herfor i forhold til isolering.

Udgifter til ændringer og ombygninger afholdes af lejeren selv. Afskrivning af eventuelle investeringer, som af kommunen godkendes som blivende forbedringer, kan blive modregnet i lejeaftalen.

Lejer skal ved indlevering af bud angive årlig leje for lejemålet. Det vil være muligt at tilleje et mindre areal uden for halvtaget til udeservering, som koster 181 kr. pr. kvm (2019). udenfor overdækningen. På det areal kan opstilles op til 5 caféborde, med tilhørende stole og parasoller.

Lejemålet udbydes i den stand, hvori den er og forefindes ved besigtigelse samt i henhold til nærmere beskrivelse og øvrige forhold nævnt i lejekontrakt. Dog kan lejekontrakten ændres, såfremt konceptet afviger væsentligt for ønsket om salg af mad og drikke. Det præciseres, at lejer er tillagt den fulde ombygning og omkostninger.

Lejemålet vil blive afleveret lovligt til lejer, for så vidt angår hovedinstallationer som varme, el, vand og afløb samt toilet forhold. Lejer skal selv føre ledninger og installationer videre til den nye opførte bygning.

Lejer indhenter i øvrigt selv alle nødvendige tilladelser til den fremtidige anvendelse af lejemålet - herunder f.eks. spiritusbevilling, godkendelser fra sundhedsmyndigheder, arkitekttegninger, byggetilladelser mv.

Lejer tegner egne nødvendige forsikringer fra overtagelsesdagen, herunder f.eks. glas- og kummeforsikring.

KONCEPT
Roskilde Kommune ønsker, at få mere liv på Stændertorvet, og derfor udbydes "Spunken" som den kaldes, hvor man som lejer, kan være med til at skabe et nyt og spændende sted helt centralt i Roskilde by.

Der ønskes, at få et hyggeligt og dejligt sted, hvor man har mulighed for, som lejer, at sætte sit præg på det nye sted (tegninger kan ses i bilag, som Roskilde Kommune har lavet og ønsker, at man tager udgangspunkt i)

Det er vigtigt, at der sælges mad og drikkelse fra stedet, således at man holder det gode og sociale miljø på Stændertorvet, som allerede findes idag.

Roskilde kommune er åbne overfor projekter, der afviger fra ovenstående koncept. Dog skal alle indkommende bud på lejemålet, indeholde nedenstående og lejer bærer alle omkostninger i forbindelse med projektet.

UDBUDSVILKÅR
Bud skal være Nordicals Sjælland P/S, Allehelgensgade 8A, 4000 Roskilde i hænde i en lukket kuvert mrk. ?Spunken - Stændertorvet", senest tirsdag den 10. december 2019 kl. 12.00. Buddet er bindende for tilbudsgiver i 2 måneder.

Indleverede bud skal indeholde:
· Forretningskoncept
· Forretningsmodel
· Bud på erhvervsleje
· Beskrivelse og tegninger af eventuelle ønsker til fysiske ændringer af bygningen (arkitektur)
· Bud på affaldsløsning
· Bud på varelevering
· Beskrivelse af, hvordan man vil bidrage til at skabe liv på Stændertorvet og i den forbindelse samarbejde med de øvrige aktører på og omkring torvet

Nærværende udbudsvilkår samt lejekontrakt for lejemålet med tilhørende bilag, udgør en integreret del af udbuddet af Stændertorvet 11.

Der kan af budgivere stilles spørgsmål omkring nærværende udbud i hele perioden og mere materiale kan rekvireres ved henvendelse til Nordicals Sjælland P/S.
Såfremt det er et selskab der lejer, er det krav fra udlejer, at lejekontrakt indgås med selvskyldnerkaution.

På baggrund af de indkomne bud og evt. efterfølgende forhandling/dialog vil kommune udvælge det for kommunen mest fordelagtige koncept/projekt. Roskilde Kommune forbeholder sig ret til ikke at vælge nogen af de indsendte projekter, hvis de ud fra en samlet vurdering ikke lever op til ovenstående krav.

Forslag til anvendelse

Restaurant

Økonomi

Årlig leje
1.001,-
Årlig leje inkl. drift i alt kr.
1.001,-
Md. leje inkl. drift i alt kr.
83,-
Årlig leje inkl. drift pr. m²
77,-
Årlige driftsudgifter kr.
0,-
Årlige driftsudgifter pr. m²
0,-
+Mere

Lokalet

Etage areal
13 m²
Sekundært areal
0 m²
Grund areal
0 m²

Faciliteter

Garderobe
Toilet

SAMME PRISLEJE

Søg på flere
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
FREMHÆVET
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   

SAGER FRA OVER 200 ERHVERVSMÆGLERE

Alle vores mæglere