SENEST SET
FAVORITTER

Fenstenvej 23, 8300 Odder

Lager/produktionsejd. med administration

300.000,-
Årlig leje inkl. drift
SE HOS MÆGLER
Telefon +45 7026 XX XX Se nummer
E-mail xx@edc.dk Se e-mail
Mægler Bliv kontaktet
Jeg accepterer hermed, at mægler/udbyder af dette emne kan kontakte mig pr. e-mail og telefon og samtidig accepterer jeg at Ejendomstorvet.dk sender mig e-mails med lignende emner i området helt uforpligtende.
Jeg accepterer ovenstående betingelser
KONTAKT MÆGLER
GEM TIL SENERE
Luk
Sagsnummer: 87301596Type : Lager & Produktion

Lager/produktionsejendom med stor administration del, beliggende i Fensten ved Odder.

Stor la­ger/pro­duk­tions­e­jen­dom med til­hø­ren­de ad­mi­ni­stra­tions del.

Ejen­dom­men er be­lig­gen­de i Fen­sten, som er en lil­le lands­by i Od­der kom­mu­ne, be­lig­gen­de mel­lem Gyl­ling og Hou.

Op­rin­de­lig er ejen­dom­men Fen­sten sko­le, hvoraf den gam­le sko­le­byg­ning sta­dig er en del af ejen­dom­men. Den­ne byg­ning er op­ført i 1908 og ud­gør i alt 449 m2. for­delt på to plan. Fa­ca­den er rø­de tegl­sten og ta­get er be­lagt med æl­dre eter­nit­pla­der. Byg­nin­gen er i stu­e­plan ind­ret­tet med kon­to­rer i for­skel­li­ge stør­rel­ser, toilet­ter samt min­dre te­køk­ken. 1. sal er ind­ret­tet med mø­de­lo­ka­ler/stor­rum kon­tor, hvoraf det ene med køk­ken­fa­ci­li­te­ter. Byg­nin­gen er pt. kun del­vis i brug.

I 1991 blev den nye ad­mi­ni­stra­tion op­ført. Byg­nin­gen ud­gør i alt 258 m2. Fa­ca­de i rø­de tegl­sten og py­ra­mi­de tag med eter­nit. Den­ne in­de­hol­der pænt ind­gangs­par­ti med re­cep­tions­om­rå­de, kon­tor­gang med 3 sto­re kon­tor, toilet­ter, samt stort showroom. Fra re­cep­tions­om­rå­det er der glas­gang ind til de bag­ved­lig­gen­de la­ger/værk­steds­hal­ler. For­an ad­mi­ni­stra­tions­byg­nin­gen er der an­lagt stort p-are­al.

Hal­ler­ne er lig­gen­de pa­ral­lelt op til hin­an­den. Sam­let are­al er 3.010 m2 og der­for­u­den 185 m2 kæl­der. Der er en kip­høj­de på 4,8 me­ter. Al­le gul­ven­e er støbt be­ton. Hal­ler­ne er op­delt i sek­tio­ner, så­le­des at nog­le sek­tio­ner kan an­ven­des til værk­sted/pro­duk­tion og an­dre som ren la­ger. Pænt for­delt i ejen­dom­men fin­des der toilet­ker­ner. Kæl­de­ren er ind­ret­tet med om­klæd­nings­lo­ka­ler, de­pot samt tek­nikrum. Ba­gerst på byg­nin­gen er der en ram­pe.

Ejen­dom­men er op­var­met via pil­le­fyr.

Ring for yder­li­ge­re in­fo el­ler for af­ta­le om be­sig­ti­gel­se.

Forslag til anvendelse

Lager
Produktionsejendom

Økonomi

Årlig leje
300.000,-
Årlig leje inkl. drift i alt kr.
300.000,-
Md. leje inkl. drift i alt kr.
25.000,-
Årlig leje inkl. drift pr. m²
77,-
Årlige driftsudgifter kr.
0,-
Årlige driftsudgifter pr. m²
0,-
+Mere

Lokalet

Etage areal
3902 m²
Sekundært areal
0 m²
Grund areal
0 m²

Faciliteter

Toilet
Lager

MARKEDSINDEX

ØSTJYLLAND / Lager & Produktion / - Jun2021

SAMME PRISLEJE

Søg på flere
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
FREMHÆVET
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   

SAGER FRA OVER 200 ERHVERVSMÆGLERE

Alle vores mæglere