SENEST SET
FAVORITTER

Himmerlandsgade 82, 9600 Aars

Bu­tiks­le­je­mål i nyopført ejendom

251.125,-
Årlig leje inkl. drift
SE HOS MÆGLER
Telefon +45 9631 XX XX Se nummer
E-mail xx@edc.dk Se e-mail
Mægler Bliv kontaktet
Jeg accepterer hermed, at mægler/udbyder af dette emne kan kontakte mig pr. e-mail og telefon og samtidig accepterer jeg at Ejendomstorvet.dk sender mig e-mails med lignende emner i området helt uforpligtende.
Jeg accepterer ovenstående betingelser
KONTAKT MÆGLER
GEM TIL SENERE
Luk
Sagsnummer: 91202790Type : Detailhandel/butik

Midt på Him­mer­lands­ga­de op­fø­res den­ne flot­te ejen­dom med et bu­tiks­a­re­al på 499 kvm samt et are­al på 70 kvm kld

Midt på Him­mer­lands­ga­de op­fø­res den­ne flot­te ejen­dom med et bu­tiks­a­re­al på 233 kvm samt et are­al på 70 kvm i ejen­dom­mens højlof­te­de un­de­re­ta­ge, der er vel­eg­net som la­ger. Der er ele­va­tor fra bu­tikslo­ka­le til un­de­re­ta­ge.

I un­de­re­ta­gen fore­fin­des end­vi­de­re par­ke­rings­kæl­der med ned­kør­sel via bil­e­le­va­tor, hvor der er mu­lig­hed for at le­je op til 2 par­ke­rings­plad­ser. For­hør nær­me­re her­om.

Sel­ve bu­tikslo­ka­let er ind­ret­tet som et stort, lyst lo­ka­le med sto­re vin­du­es­par­ti­er ud mod Him­mer­lands­ga­de samt ned langs ejen­dom­mens ene si­de der fø­rer om til of­fent­lig par­ke­rings­plads bag ejen­dom­men.

Der etab­le­res per­so­na­le­fa­ci­li­te­ter i form af min­dre køk­ken samt toilet. Her­u­d­over over­ta­ges le­je­må­let råt, klar til le­jers in­dret­ning.

Mu­lig­hed for op­de­ling af le­je­må­let - for­hør nær­me­re.

Af nær­me­ste na­bo­er til ejen­dom­men kan bl.a. næv­nes Nor­mal, Zjoos, Wag­ner, Mr. Højb­jerg m.?fl.

• Bed­ste pla­ce­ring i Aars
• Go­de par­ke­rings­for­hold
• Flek­si­bel in­dret­ning
• Ny­op­ført ejen­dom

Aars er ho­ved­by­en i Ve­st­him­mer­lands Kom­mu­ne og har ca. 8.500 ind­byg­ge­re, med et stort opland på knap 41.000 ind­byg­ge­re. By­en in­de­hol­der stor de­tail­han­del sam­let i midt­by­en om-kring Him­mer­lands­ga­de. End­vi­de­re fore­fin­des blandt me­get an­det 3 gym­na­si­er, er­hvervs­sko-le, man­ge lands­dæk­ken­de bu­tiks­kæ­der og et sær­de­les ak­tivt er­hvervs­liv.

Økonomi

Årlig leje
237.125,-
Årlig leje inkl. drift i alt kr.
251.125,-
Md. leje inkl. drift i alt kr.
20.927,-
Årlig leje inkl. drift pr. m²
1.078,-
Årlige driftsudgifter kr.
14.000,-
Årlige driftsudgifter pr. m²
60,-
+Mere

Lokalet

Etage areal
233 m²
Sekundært areal
0 m²
Grund areal
548 m²

Faciliteter

Toilet

Teknik

Net

MARKEDSINDEX

NORDJYLLAND / Detailhandel/butik / - Aug2020

SAMME PRISLEJE

Søg på flere
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
FREMHÆVET
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   

SAGER FRA OVER 200 ERHVERVSMÆGLERE

Alle vores mæglere
NY APP - Optimér din søgning
Få straks notifikationer
Søg i dit nærområde med ét klik
Gem ejendomme og lokaler
NEJ TAK
JA TAK
DOWNLOAD
NEJ TAK