Palægade 3, 1261 København K

Attraktivt lejemål

332.100,-
Årlig leje inkl. drift
SE HOS MÆGLER
Telefon +45 33 30 XX XX Se nummer
E-mail xx@edc.dk Se e-mail
Mægler Bliv kontaktet
Jeg accepterer hermed, at mægler/udbyder af dette emne kan kontakte mig pr. e-mail og telefon og samtidig accepterer jeg at Ejendomstorvet.dk sender mig e-mails med lignende emner i området helt uforpligtende.
Jeg accepterer ovenstående betingelser
KONTAKT MÆGLER
GEM TIL SENERE
Luk
Sagsnummer: 11404500Type : Kontor

I sær­de­les præ­sen­ta­bel og re­præ­sen­ta­tiv ej­en­dom be­lig­gen­de tæt ved Kon­gens Nytorv, Nyhavn og me­tro

I sær­de­les præ­sen­ta­bel og re­præ­sen­ta­tiv ej­en­dom be­lig­gen­de tæt ved Kon­gens Nytorv, Nyhavn og me­tro til­by­des ny­ma­let og at­trak­tivt le­je­mål.

Ej­en­dom­men lig­ger i Palæ­g­a­de, hvor samt­li­ge ej­en­dom­me er ble­vet renove­re­de in­den­for de se­ne­re år.

Kon­tor­lo­ka­ler­ne lig­ger ud mod Palæ­g­a­de som er en ga­de med svag tra­fik og go­de par­ke­rings­mu­lig­he­der. Me­re cen­tral
be­liggen­hed fås stort set ik­ke i Kø­ben­havn.

Le­je­må­let er mo­der­ni­se­ret in­den­for de se­ne­re år og frem­står ind­by­den­de med ly­se par­ket­gul­ve og ny­ma­let. Le­je­må­let in­de­hol­der 7 kon­to­rer i for­skel­lig stør­rel­ser, go­de toilet­fa­ci­li­te­ter, min­dre køk­ken og ko­pirum. Alt i alt et le­je­mål, der hen­ven­der sig til virk­som­he­den, der øn­sker en god og cen­tral be­lig­gen­hed og ind­fly­nings­kla­re lo­ka­ler.

El be­ta­les di­rek­te til le­ve­ran­dør.

Var­me: a´con­to kr. 33.000,- sva­ren­de til kr. 134,14,- pr. kvm.

Al­le ydel­ser be­ta­les må­neds­vis for­ud og til­læg­ges moms.

Økonomi

Årlig leje
332.100,-
Årlig leje inkl. drift i alt kr.
332.100,-
Md. leje inkl. drift i alt kr.
27.675,-
Årlig leje inkl. drift pr. m²
1.350,-
Årlige driftsudgifter kr.
0,-
Årlige driftsudgifter pr. m²
0,-
+Mere

Lokalet

Etage areal
246 m²
Sekundært areal
0 m²
Grund areal
0 m²

Faciliteter

Toilet

MARKEDSINDEX

KØBENHAVN BY / Kontor / - Feb2019

SAMME PRISLEJE

Søg på flere
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
FREMHÆVET
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   

SAGER FRA OVER 200 ERHVERVSMÆGLERE

Alle vores mæglere