SENEST SET
FAVORITTER

Sydhavnsvej 7, 4760 Vordingborg

Attraktiv Storparcel til boligbyggeri

6.600.000,-
Pris i kr.
SE HOS MÆGLER
Telefon +45 5578 XX XX Se nummer
E-mail xx@edc.dk Se e-mail
Mægler Bliv kontaktet
Jeg accepterer hermed, at mægler/udbyder af dette emne kan kontakte mig pr. e-mail og telefon og samtidig accepterer jeg at Ejendomstorvet.dk sender mig e-mails med lignende emner i området helt uforpligtende.
Jeg accepterer ovenstående betingelser
KONTAKT MÆGLER
GEM TIL SENERE
Sagsnummer: 47301846Type : Grunde

Attraktivt boligområde tæt på naturskønt område, vand og badestrand i Vordingborg

• Attraktivt boligområde tæt på naturskønt område, vand og badestrand

• Kort afstand til indkøb, fritidsaktiviteter m.m.

• Plan byggegrund

• Mulighed for byggeri i op til 3 og 2 etager

• Max. tilladt bebyggelsesprocent på 40

• Udarbejdet projektforslag foreligger med byggetilladelse til 40 boliger

Ved havnefronten i Vordingborg udbydes denne storparcel til boligbyggeri i et af Vordingborgs mest attraktive og skønne områder.
Storparcellen har et areal på 15.891 m² som for nuværende er udlagt med græs, og i den nordlige del af området et eksisterende bassin til regnvandsopsamling og regnvandsforsinkelse.
Området er udlagt til boligbyggeri med mulighed for byggeri i op til 3 og 2 etager afhængig af placering på grunden. Den maksimale tilladte bebyggelsesprocent for området er 40%. Området afgrænses mod syd og sydvest af Sydhavnsvej og mod nord og øst af etablerede boligområder.
Sælger har tidligere udarbejdet projekt for opførelse af projekt med 7 boligblokke med tilsammen 40 boligenheder. Nærmere oplysninger herom kan rekvireres som del af det samlede salgsmateriale.

Byggemodning
Ejendommen sælges ikke byggemodnet og køber vil således selv skulle afholde alle udgifter til byggemodning, herunder tilslutning til vand, varme og elforsyning, vejanlæg, belysning, grønne områder samt eventuel jordbunds-, arkæologisk-, og forureningsundersøgelse.
Sælger oplyser at der er betalt for 18 * kloaktilslutning til Vordingborg Forsyning.

Miljøforhold
Området har tidligere været benyttet til bl.a. slagteri og andre erhvervsmæssige aktiviteter, der har medført forurening af grunden. Grunden er således kortlagt som forurenet på vidensniveau 1 eller 2.
Forureningen er nuanceret i forureningsklasse F0: Jordforurening, som ikke har nogen sundhedsmæssig betydning for brug af hus og have iht. jordforureningsattest fra Region Sjælland pr. 08.09.2022.
En ændret arealanvendelse til bolig kræver i medfør af forureningen en tilladelse efter jordforureningslovens § 8. En sådan tilladelse forligger fra Vordingborg Kommune.

Forsyningsforhold m.m.
Ejendommen er beliggende i fjernvarmeforsyningsområde forsynet af Vordingborg Forsyning.
Området omkring ejendommen er separatkloakeret. Tag- og overfladevand må afledes til regnvandskloakken, dog maksimalt 30 % af matriklen. Skal en større del af matriklen afvandes til kloakken, skal det neddrosles.
Der er dræn på ejendommen og køber skal være opmærksom på hensyn til bebyggelse i forhold hertil samt krav om kommunalgodkendelse ved ændring af ledningsføring.
Vordingborg Kommune har som vejmyndighed for den offentlige vej via Sydhavnsvej givet tilladelse til, at der kan etableres en ny vejadgang til Sydhavnsvej 7-9.

Planforhold
Ejendommen er omfattet af lokalplan B 17.28.01 TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE PÅ SYDHAVNEN VORDINGBORG som udelukkende vedrører området for ejendommen.
Anvendelsen af området er fastlagt til boligformål, samt fællesaktiviteter og fritidsaktiviteter, der naturligt følger af anvendelsen af området til boligformål. Desuden er det tilladt at drive liberalt erhverv, der kan indpasses i området uden gene for beboerne.
Bebyggelsesprocenten for området, som helhed, må maksimalt være 40 %.
Der foreligger dispensation til lokalplanen til placering af en boligbebyggelse tættere på skel end 5 meter på hjørne af område mod det vestlige naboskel.

Moms
Ejendommen er omfattet af regler om moms på levering af fast ejendom, hvorfor til der til købesummen vil skulle tillægges moms på 25%.

Økonomi

Pris i kr.
6.600.000,-
Pris pr. m² kr.
415,-
Årlige driftsudgifter kr.
0,-

Lokalet

Etage areal
0 m²
Sekundært areal
0 m²
Grund areal
15891 m²

SAMME PRISLEJE

Søg på flere Søg på flere
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
FREMHÆVET
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   

SAGER FRA OVER 200 ERHVERVSMÆGLERE

Alle vores mæglere