SENEST SET
FAVORITTER

Nymarksvej 0, 4780 Stege

OFFENTLIGT UDBUD

2.800.000,-
Pris i kr.
SE HOS MÆGLER
Telefon +45 5578 XX XX Se nummer
E-mail xx@edc.dk Se e-mail
Mægler Bliv kontaktet
Jeg accepterer hermed, at mægler/udbyder af dette emne kan kontakte mig pr. e-mail og telefon og samtidig accepterer jeg at Ejendomstorvet.dk sender mig e-mails med lignende emner i området helt uforpligtende.
Jeg accepterer ovenstående betingelser
KONTAKT MÆGLER
GEM TIL SENERE
Sagsnummer: 47301619Type : Grunde

Naturskøn beliggenhed med vandudsigt, mulighed for åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse samt mindre erhverv, m.m.

• Mulighed for åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse

• Tilladt bebyggelsesprocent op til 25/35

• Parcellen er ikke byggemodnet

Der udbydes her skønt beliggende storparcel på 56.179 m² (heraf vej 888 m²), som fortrinsvis er udlagt til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Arealet er forholdsmæssigt plant og ligger som del af nyt og attraktivt boligområde i den nordvestlige del af Stege med direkte kig til vandet og kort afstand til Stege midtby. Området afgrænses af bydel mod nordvest og det åbne land og kysten langs Stege Bugt.

Området ved Opalvænget og Jadevænget, som ligger lige syd for og er en del af lokalplansområdet, udgør nyere parcelhuskvarter. Alle grunde i den del af udstykningen er solgt.

Planforhold:
Lokalplan nr. 97 er gældende for området.
Lokalplanen fastlægger rammerne for nyt boligområde ved Nymarksvej i den nordvestlige del af Stege med det formål at sikre nye udbygningsmuligheder for især åben-lav boligbebyggelse.
Lokalplanen er inddelt i 7 delområder, hvor ejendommen omfatter områderne B1 Ia, B2 III, B2 IV, B2 V og B2 VI.
Områderne B1 er udlagt til åben-lav bebyggelse og B2 til tæt-lav.
I delområde B2 IV er der endvidere mulighed for anvendelse til mindre erhverv- og værkstedvirksomhed og offentlige formål såsom dag- og døgninstitutioner.

For delområde B1 Gælder bl.a.:
Min udstykning 700 m²
Maksimal tilladt bebyggelsesprocent 25
Max etager 1, dog 1½ plan i B1 Ia

For delområder B2 gælder bl.a.
Byggeområderne III og V må kun anvendes til tæt-lav
Byggeområde VI skal anvendes til punkthuse i 2 plan
Min udstykning 350 m² - en del af det fastsatte minimumsareal kan tillades udlagt til fælles opholds- adgangs- og parkeringsareal
Maksimal tilladt bebyggelsesprocent 35

Placering af vejanlæg, byggefelter, grønne områder m.m. er bestemt i lokalplan.

Området skal forsynes som følger:
Varmeforsyning: fjernvarme
Vandforsyning: Stege Vandværk

Stamvej (forlængelse af A-A) skal udlægges i 11 meters bredde med 5,5 meter vejbane og flisefortov i begge sider. Boligveje i 9 meters bredde, ligeledes med 5,5 meter vejbane og flisefortov i den ene side. Øvrige veje med min 5 meters bredde.

TILBUDSGIVNING
Udbuddet gennemføres i henhold til lov om kommunernes styrelse § 68 og bekendtgørelse nr. 396 af den 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme (”grundsalgsbekendtgørelsen”) samt i overensstemmelse med de vilkår, der følger af nærværende udbudsmateriale.

Købstilbuddet skal afgives på købstilbudsblanket som rekvireres hos EDC Erhverv Poul Erik Bech og afleveres i lukket kuvert til EDC Erhverv Poul Erik Bech, Ringstedgade 28, 4700 Næstved.

Købstilbud skal være ledsaget af bankgaranti eller udtalelse fra købers bank om godkendelse af købet i sin helhed og købers betalingsevne, som betingelse for at sælger tager stilling til det afgivne købstilbud.

Købstilbuddet skal desuden være ledsaget af kort redegørelse for påtænkt anvendelse af ejendommen.

Ejendommen overtages den 1. i en måned og senest 3 måneder efter at der forligger endelig accept fra sælgers side.

SALGSVILKÅR og KØBSTILBUDSBLANKET erhverves i sin fulde længde hos EDC Erhverv Poul Erik Bech - Sydsjælland & Lolland/Falster

Økonomi

Pris i kr.
2.800.000,-
Pris pr. m² kr.
50,-
Årlige driftsudgifter kr.
0,-

Lokalet

Etage areal
0 m²
Sekundært areal
0 m²
Grund areal
56179 m²

Faciliteter

Parkeringsareal

Teknik

Fjernvarme

SAMME PRISLEJE

Søg på flere Søg på flere
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
FREMHÆVET
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   

SAGER FRA OVER 200 ERHVERVS­MÆGLERE

Alle vores mæglere