SENEST SET
FAVORITTER

Annebergparken 8, 4500 Nykøbing Sj

VIBEHUS - OFFENTLIGT UDBUD

5.500.000,-
Pris i kr.
SE HOS MÆGLER
Telefon +45 46 35 XX XX Se nummer
E-mail xx@nordicals.dk Se e-mail
Mægler Bliv kontaktet
Jeg accepterer hermed, at mægler/udbyder af dette emne kan kontakte mig pr. e-mail og telefon og samtidig accepterer jeg at Ejendomstorvet.dk sender mig e-mails med lignende emner i området helt uforpligtende.
Jeg accepterer ovenstående betingelser
KONTAKT MÆGLER
GEM TIL SENERE
Luk
Sagsnummer: 11819268Type : Andre typer

 

Spændende mulighed i det fantastisk spændende område Annebergparken i Nykøbing Sj. Området er oprindeligt i 1915-23 opført som sindssygehospital, og med arkitektonisk flotte bygninger efter Bedre Byggeskik stilen, tegnet af Kristoffer Varming, og er i dag et virkelig spændende og levende område ved fjord og skov, med et helt særligt miljø, og stadig tæt ved byens gågade med cafe- og handelsliv, der bla,. kan nås via en charmerende og oplyst sti gennem skoven..

Vibehus er opført i 1923 i den traditionelle byggestil for området som plejeafdeling for kvinder, og har i de senere år bl.a. været anvendt som aktivitetshus i f.m. flygtningecenter for uledsagede flygtningebørn, og som base og samlingssted for et netværk af professionelle kunstnere i Odsherred.

Ejendommen fremtræder almindeligt vedligeholdt, og er oplagt at tænke konverteret til boliger, men rummer generelt mange mulige anvendelsesmuligheder.

I dette udbud indgår tillige 2 grundstykker uden byggeret - dels Annebergparken 14A af areal 5895m2, dels Annebergparken 60B af areal 2191m2.

Fremvisning efter aftale med Nordicals Sjælland P/S, hvor der ligeledes kan rekvireres særskilt udbudsmateriale.

Offentligt udbud:
For Odsherred Kommune udbydes ejendommen til salg på vilkår i henhold til lovbekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 799 af 24/06 2011.

Odsherred Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og til at forkaste samtlige tilbud uanset budstørrelse.

Overtagelsesdag:
Ejendommens overtagelsesdato er 2 måneder efter sælgers underskrift af nærværende købstilbud. Det solgte henligger fra denne dato for købers regning og risiko i enhver henseende.


Købstilbud:
Tilbud leveres - mærket "Tilbud - Annebergparken 8, 4500 Nykøbing Sj." til Nordicals Sjælland P/S, Allehelgensgade 8A, 4000 Roskilde eller Nybolig Odsherred, Torvestrædet 8, 4560 Vig. Tilbuddet skal være skriftligt og fortroligt, f.eks. sendt ved sikker e-mail, anbefalet post eller personlig levering.

Der afgives kontant skriftligt købstilbud på ejendommen på særskilt bilag "Købstilbudsblanket"

Tilbudsgiver er bundet af sit bud i 2 måneder fra tilbudsgivers underskrift af købstilbuddet. Dette gælder
ikke, hvis tilbuddet er forkastet eller afslået.

Købers handelsomkostninger:
Købers andel af handelsomkostningerne er afhængig af købesummen, hvorfor de ikke er opgjort.

De officielle satser for omkostninger er som følger:
Stempelafgift af skødet udgør p.t. 0,6% af købesummen.
Tinglysningsafgift af skøde p.t. kr. 1.660,-.

Herudover skal tillægges advokatsalær. Køber opfordres til forinden afgivelse af bud selv, at kontakte en advokat for at indhente overslag over omkostninger hertil, idet dennes honorar fastsættes efter arbejdes
omfang.

Refusion:
Sædvanlig refusion i forbindelse med salg af fast ejendom.

Købers kapitalbehov til berigtigelse af handlen:
Købers kapitalbehov er afhængig af købesummen, hvorfor det ikke er opgjort.

Købesummens fordeling:
Kontantomregning af købesummen er beregnet udfra budsum på stor kr. 5.500.000 og fordelt i forhold til den offentlige vurdering, men fordelingen er afhængig af budstørrelse.

Ansvarsfraskrivelse:
Køber er gjort opmærksom på og har accepteret, at det er en udtrykkelig betingelse fra sælgers side, at køber ikke kan hæve købet, kræve erstatning eller forholdsmæssig afslag i anledning af fejl, mangler eller andre forhold vedrørende ejendommen, dennes grundareal, dennes bygninger og installationer, de for ejendommens lovlige benyttelse gældende regler, sælgers hidtidige anvendelse af ejendommen eller købers påtænkte brug heraf, således at denne ansvarsfraskrivelse gælder både ikke skjulte og skjulte fejl og mangler m.v.

Køber er særlig gjort opmærksom på, at nærværende ansvarsfraskrivelse også er gældende f.s.v. angår evt. oplysninger under pkt. "miljøforhold".

Sælger har derfor opfordret køber til selv at foretage en omhyggelig undersøgelse af alle for køber relevante forhold vedrørende ejendommen, dennes grundareal, dennes bygninger og installationer, indretning heraf og den hidtidige anvendelse heraf, således at køber - gennem de af køber selv foranstaltede og bekostede undersøgelser - har modtaget eller dog haft lejlighed til at modtage enhver af køber ønskes oplysning om ejendommen og dennes fysiske stand og retlige forhold.

Køber erklærer at have modtaget ovennævnte opfordring og selv at have foretaget alle de undersøgelser, køber har fundet anledning til.

Købers eneste mangels beføjelse er at ophæve købet, såfremt sælger ikke kan give køber endeligt anmærkningsfrit skøde på ejendommen.

Køber har modtaget og gennemgået energimærket.

Købesummen er fastsat under hensyntagen til ansvarsfraskrivelsen, køber er opfordret til at drøfte ansvarsfraskrivelsen med dennes advokat inden underskrift.

Forslag til anvendelse

Bolig
Café

Økonomi

Pris i kr.
5.500.000,-
Årlige driftsudgifter kr.
109.646,-
Årlige driftsudgifter pr. m² kr.
85,-

Lokalet

Etage areal
1284 m²
Sekundært areal
0 m²
Grund areal
16402 m²

SAMME PRISLEJE

Søg på flere
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
FREMHÆVET
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   

SAGER FRA OVER 200 ERHVERVSMÆGLERE

Alle vores mæglere