SENEST SET
FAVORITTER

Gl. Århusvej 6, 8940 Randers SV

Store erhvervsgrunde tæt ved E45

3.500.000,-
Pris i kr.
SE HOS MÆGLER
Telefon +45 7020 XX XX Se nummer
E-mail xx@nordicals.dk Se e-mail
Mægler Bliv kontaktet
Jeg accepterer hermed, at mægler/udbyder af dette emne kan kontakte mig pr. e-mail og telefon og samtidig accepterer jeg at Ejendomstorvet.dk sender mig e-mails med lignende emner i området helt uforpligtende.
Jeg accepterer ovenstående betingelser
KONTAKT MÆGLER
GEM TIL SENERE
Sagsnummer: 5245RType : Grunde

 

Grundbeskrivelse:
Store attraktive grunde med super infrastruktur.
Grundene ligger nær motorvej E 45, afkørsel 41, Randers Syd og tæt på omfartsvejen til Djursland.
Det 520.000 m² store område er udlagt til industri- og større erhvervsvirksomhed, entreprenør, oplagsvirksomhed, engrosvirksomhed samt butikker med særlige pladskrævende varer, jf. lokalplan nr. 523.
I området omkring Metervej findes en nyere lagerbygning, som ikke er omfattet af nærværende udbud.
Bygningen kan muligvis erhverves efter særskilt udbud. Hør Randers Kommune for nærmere.
Yderst velegnet til store industrigrunde eller arealkrævende engrosvirksomheder.

Jordbundsforhold:
Kommunen oplyser, at områdets østligste del er forundersøgt af Museum Østjylland, som har frigivet arealet.
Det betyder, at hvis der i dette område konstateres fortidsminder, skal byggearbejdet straks indstilles og museet underrettes. Udgifterne til udgravning bæres i så fald af staten, men bygherren bærer selv omkostningerne ved byggeriets forsinkelse.
Øvrige arealer er ikke arkæologisk forundersøgte.
Kommunen er ikke bekendt med forhold, der kan bevirke vanskelige bundforhold. Kommunen yder en skønsmæssig kompensation, hvis der måtte vises usædvanligt vanskelige funderingsforhold.
Grundene overdrages i øvrigt som de er og forefindes.
Omkostningerne til evt. jordbundsundersøgelser m.v. afholdes af køber.

Grundstørrelse:
Udstykningen af grunde sker i størst mulig overensstemmelse med købers behov og ønsker. Dog skal grundstørrelsen mindst være 4.000 m².

El, vand og varme:
El-nettet i området ejes af N1, men opmærksomheden henledes på, at der frit valg med hensyn til leverandør.
Vandforsyning varetages af Verdo Vand A/S.
Der er tilslutningspligt til naturgas. Forsyningen varetages af HMN Naturgas I/S.

Salgspris:
Grundene er til salg for Randers Kommune.
Grundene udbydes til salg for en mindstepris ekskl. moms på mellem 100 kr./m² og 175 kr./m² alt afhængig af beliggenhed eller højeste bud derover, i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24.06.2011. Der henvises til kortbilag for nærmere prisstruktur.
Byrådet kan forkaste alle indkomne købstilbud, der er fortrolige indtil endeligt salg har fundet sted. Grunden sælges af Randers Kommune som byggemodnet, hvilket betyder, at der i købesummen er indeholdt udgifter til anlæg af veje, stier og beplantningsbælter samt kloakledninger frem til grunden.

Udgifter:
Udover købesummen skal køber afholde følgende udgifter:
Tilslutning til el, vand, kloak og naturgas.
Udgifter til anlæg af el- og stikledninger fra ledningerne i vejen/skel til bebyggelsen.
Øvrige gebyrer/udgifter ved bebyggelsen.

Økonomi

Pris i kr.
3.500.000,-
Pris pr. m² kr.
175,-
Årlige driftsudgifter kr.
61.712,-

Lokalet

Etage areal
0 m²
Sekundært areal
0 m²
Grund areal
20000 m²

SAMME PRISLEJE

Søg på flere Søg på flere
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
FREMHÆVET
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   

SAGER FRA OVER 200 ERHVERVS­MÆGLERE

Alle vores mæglere