SENEST SET
FAVORITTER

Jebjergvej 43, 8870 Langå

Tidligere skole med stort grundareal

1.300.000,-
Pris i kr.
SE HOS MÆGLER
Telefon +45 70 20 XX XX Se nummer
E-mail xx@nordicals.dk Se e-mail
Mægler Bliv kontaktet
Jeg accepterer hermed, at mægler/udbyder af dette emne kan kontakte mig pr. e-mail og telefon og samtidig accepterer jeg at Ejendomstorvet.dk sender mig e-mails med lignende emner i området helt uforpligtende.
Jeg accepterer ovenstående betingelser
KONTAKT MÆGLER
GEM TIL SENERE
Luk
Sagsnummer: 5239RType : Andre typer

Tidligere skole med stort grundareal udbydes for Randers Kommune

NY PRIS - EJENDOMMEN ER NETOP NEDSAT TIL KR. 1.300.000!

Ejendommen:
Ejendommen ligger i Jebjerg, der er et mindre bysamfund ca. 10 km sydvest for Randers, og tæt ved landevej 46 Randers-Silkeborg.

Ejendommen er opført til skoleformål med senere tilbygninger, og er tom pga. nedlæggelse af skolen.

Stor regulær og delvis ubebygget grund, der kan bebygges/udstykkes.

Der henvises til kort og indretningsplaner bagerst i opstillingen.

Anvendelse:
Randers Kommune har på forhånd ingen begrænsninger i den fremtidige anvendelse af ejendommen, der således kunne tænkes anvendt til beboelseslejligheder, ældreboliger, ungdomsboliger, institutionsformål, kulturformål, erhvervsformål så som kontor, kursuscenter, udstilling og salg, montage/lettere produktion eller en kombination af de nævnte muligheder.

Med mindre købers anvendelsesformål opfylder den for ejendommen gældende kommuneplan, skal der udarbejdes en lokalplan for ejendommen. Udarbejdelsen heraf skal ske i samarbejde mellem køber og Randers Kommune. Omkostningerne til udarbejdelsen af lokalplanen afholdes af Randers Kommune.

Køber skal selv betale for etablering af varme, el og vand fra hovedværker samt evt. tilslutningsafgifter, idet omfang dette måtte kræves som følge af købers påtænkte udnyttelse og anvendelse af ejendommen.

Bygningsforhold:
Ejendommen består p.t. af fire primære bygningskroppe, hvoraf de tre er forbundet med forbindelsesgange i glas.

Hovedbygning:
I et plan og med delvis fritlagt underetage. Opført i teglsten og med fladt tag belagt med tagpap. Nyere vinduer af plast monteret med termoruder. Lofter beklædt med træbetonplader med belysning. Gulve fortrinsvis belagt med linoleum. Indrettet med centralt placeret højloftet gymnastiksal med vinduesbånd, undervisningsrum, lærerrum, administration, velfærdsrum m.v.

Barakbygning:
I et plan og med beklædning af træ og fladt tag med tagpap. Vinduer og døre i træ monteret med termoruder. Der er overdækket gang fra hovedbygning til barakbygningen.
Indrettet med varierende rumstørrelser til undervisning, ophold, administration, velfærdsrum m.v.

Barakbygning:
I et plan og med beklædning af træ og fladt tag med tagpap. Vinduer og døre i træ monteret med termoruder. Der er overdækket gang mellem de to barakbygninger.
Indrettet med varierende rumstørrelser til undervisning, ophold, administration, velfærdsrum m.v.

Tidligere lærerbolig:
I et plan og med delvis kælder. Opført i teglsten og med fladt tag belagt med tagpap. Ældre vinduer og døre i træ monteret med termoruder. Gulve belagt med linoleum. Fremstår i utidssvarende stand.
Indrettet som servicebygning for skolen.

Opvarmning: Fjernvarme, Radiatorer med termostater og forbrugsmålere. Den tidligere lærerbygning har separate tilslutninger til el, vand og varme.

Udenomsarealer: befæstet foran og omkring bygningerne til tilkørsel og skolegård. Stort lukket areal udlagt
til græs og beplantning. Stor grusparkeringsplads.

Grundforhold:
Grunden består af matr.nr. 4 c Jebjerg By, Ørum.

Den østlige del af grunden er bebygget og arealet mellem bygningerne og udenom bygningerne har hidtil tilsammen udgjort Jebjerg Skole.

Den vestlige del af grunden er ubebygget og ligger ud til indkørselsvejen til byen. Denne del kunne være oplagt at udnytte til boligbyggeri.

Lejemål:
Der er ingen lejemål, og ejendommen er til købers fulde disposition.

Udbudsvilkår:
Ejendommen sælges for Randers Kommune i henhold til Bekendtgørelse nr. 799 af 24.06.2011.

Ejendommen sælges i den stand hvori den er og forefindes, og på de vilkår, der fremgår af denne salgsopstilling inkl. bilag.

Det påhviler køber at gennemgå ejendommen nøje med byggesagkyndig bistand.

Købstilbud skal indeholde købers beskrivelse af den påtænkte anvendelse, idet den fremtidige anvendelse af ejendommen vægtes højt af Randers Kommune.

Seriøse og relevante købstilbud vil løbende blive behandlet af Randers Kommune. Randers Kommune har ret til af afslå ethvert tilbud.

Tilbud skal godkendes af såvel Udviklingsudvalget i Randers Kommune, Økonomiudvalget i Randers Kommune som Randers Byråd.

Bilag:
Til denne salgsopstilling hører følgende bilag:
Tingbogsattest, servitutter, BBR, offentlig ejendomsvurdering, ejendomsskat 2019, uddrag af kommuneplan, miljøoplysninger, matrikelkort, ejendomsdatarapport, kort over vejforsyning, energimærke, indretningsplaner.

Fremvisning:
Ejendommen fremvises kun efter forudgående aftale med Nordicals.

Forslag til anvendelse

Skole
Produktion
Undervisning

Økonomi

Pris i kr.
1.300.000,-
Årlige driftsudgifter kr.
179.380,-
Årlige driftsudgifter pr. m² kr.
79,-
+Mere

Lokalet

Etage areal
2269 m²
Sekundært areal
0 m²
Grund areal
23211 m²

Faciliteter

Kælder
Teglsten

Teknik

Fjernvarme
Radiatorer

SAMME PRISLEJE

Søg på flere
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
FREMHÆVET
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   

SAGER FRA OVER 200 ERHVERVSMÆGLERE

Alle vores mæglere
NY APP - Optimér din søgning
Få straks notifikationer
Søg i dit nærområde med ét klik
Gem ejendomme og lokaler
NEJ TAK
JA TAK
DOWNLOAD
NEJ TAK