SENEST SET
FAVORITTER

Tidselbak Alle 16, 9330 Dronninglund

Offentligt udbud - byggegrunde

500.000,-
Pris i kr.
SE HOS MÆGLER
Telefon +45 9813 XX XX Se nummer
E-mail xx@nordicals.dk Se e-mail
Mægler Bliv kontaktet
Jeg accepterer hermed, at mægler/udbyder af dette emne kan kontakte mig pr. e-mail og telefon og samtidig accepterer jeg at Ejendomstorvet.dk sender mig e-mails med lignende emner i området helt uforpligtende.
Jeg accepterer ovenstående betingelser
KONTAKT MÆGLER
GEM TIL SENERE
Luk
Sagsnummer: 8210121Type : Grunde

Sælges for Region Nordjylland

Grundareal, som tilhører det tidligere Dronninglund Sygehus sælges via offentligt udbud.

Tidselsbak Alle 16 - delområdet ligger i tilknytning til eksisterende ældre parcelhuse langs Nørregade og tidligere sygehusboliger i form af en etageboligbebyggelse. Området ligger som en bagside og nuværende bykant. Tilkørselsforholdene til den nordlige del kræver passage forbi eksisterende boliger.

Retningslinier for fremtidig anvendelse:

Lav boligbebyggelse i max. 2 etager med en forholdsvis åben karakter (parcelhuse, dobbelthuse o.l.)
Bebyggelsesprocent på 30-40% afhængig af anvendelse og karakter

UDBUDSVILKÅR:
Ejendommen udbydes til salg for Region Nordjylland. Hvilket indebærer, at køber opfordres til at fremkomme med bindende tilbud om køb af grundarealet på de angivne vilkår.

Købstilbud skal angives med et præcist kontant beløb over kr. 500.000,- uden forbehold. Tilbuddet skal fremsendes til:

Nordicals, Skibsbrogade 3, 3. sal, 9000 Aalborg

Sendes som anbefalet post eller afleveres personligt mod kvittering.

Budfrist er fredag den 30. juni 2021, kl. 12.00.

Grundarealet sælges efter den 5. juli 2021 på grundlag af de indkomne acceptable købstilbud over kr. 500.000,-. Tilbud modtages, indtil der er indgået endelig aftale om salg.

Region Nordjylland er ikke forpligtet til at sælge grundarealet, men kan forkaste samtlige tilbud eller vælge frit mellem de afgivne tilbud eller søge at opnå overbud.

Efter regionens endelige godkendelse af aftalen skal udfærdigelse af skøde iværksættes af købers advokat.

Køberen skal senest 10 dage efter, at der er meddelt foreløbig accept stille en bankgaranti (anfordringsgaranti) på hele købesummen overfor sælger til sikkerhed for betalingen heraf på forfaldsdagen. Gyldigheden af betalingsgarantien må ikke være tidsbegrænset.

Købesummen skal betales kontant ved betinget skødes underskrift / overtagelsesdagen.

Overtagelsesdagen aftales nærmere, når der er indgået en handel, men forventes at ske ultimo 3. kvartal eller primo 4. kvartal 2021.
Købesummen skal tillægges moms.

Det fremhæves, at ejendommen overtages, som den er og forefindes pr. overtagelsesdagen. Alt som indgår i handlen overdrages til køber, som der er og forefindes og som besigtiget og gennemgået af køber. Bortset fra vanhjemmel påtager sælger sig intet som helst ansvar for ejendommen, herunder vedr. jordbunds- og miljøforhold/forurening og grundens eller bygningernes/installationernes beskaffenhed i øvrigt, og køber accepterer derfor at frafalde ethvert mangelkrav mod sælger, uanset om dette måtte være begrundet i reglerne om erstatning eller reglerne om forholdsmæssigt afslag. Købers tilbud er fastsat under hensyntagen hertil. Køber er udtrykkeligt opfordret til, inden afgivelse af tilbud, nøje at gennemgå ejendommen med egne rådgivere.

ØVRIGE SALGSVILKÅR
Køberen lader udfærdige skøde ved advokat og betaler udgifterne her-til. Der skal udarbejdes både traditionelt papirskøde som digitalt skøde. Hver af parterne betaler halvdelen af omkostningerne til skødets værdiafgift og fast tinglysningsafgift.

Skøde og alle øvrige nødvendige/ relevante dokumenter, alt underskrevet af køber, skal være sælger i hænde hurtigst muligt dog før overtagelsesdagen. Endvidere skal skødet være indleveret til tinglysning senest 30 dage efter overtagelsesdagen.

Med overtagelsesdagen, som skæringsdato udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. Refusionsopgørelsen skal foreligge senest 30 dage efter overtagelsesdagen.

Adgang til bilagsmaterialet, der ligger i datarum kan fås ved henvendelse til Nordicals. Send venligst en email til 9000@nordicals.dk med ønske om adgang til bilag i datarum.

Følgende bilagsmateriale kan downloades i datarum (EDH):

Tingbogsattest
Servitutter
BBR-ejermeddelse
Ejendomsskat og vurdering
Forureningsattest
Ejendomsdatarapport med diverse bilag
Lokalplan/kommuneplan
Ejendomskort
Svarbrev om Dronninglund Sygehus og ændring af plangrundlag

Økonomi

Pris i kr.
500.000,-
Årlige driftsudgifter kr.
14.800,-
+Mere

Lokalet

Etage areal
0 m²
Sekundært areal
0 m²
Grund areal
8356 m²

SAMME PRISLEJE

Søg på flere
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
FREMHÆVET
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   

SAGER FRA OVER 200 ERHVERVSMÆGLERE

Alle vores mæglere
NY APP - Optimér din søgning
Få straks notifikationer
Søg i dit nærområde med ét klik
Gem ejendomme og lokaler
NEJ TAK
JA TAK
DOWNLOAD
NEJ TAK