Lærkevej 23A, 6880 Tarm

OFFENTLIGT UDBUD - Udlejningsejendom

700.000,-
4,31 %
Pris i kr. - Afkast
SE HOS MÆGLER
Telefon +45 70 25 XX XX Se nummer
E-mail xx@nybolig.dk Se e-mail
Mægler Bliv kontaktet
Jeg accepterer hermed, at mægler/udbyder af dette emne kan kontakte mig pr. e-mail og telefon og samtidig accepterer jeg at Ejendomstorvet.dk sender mig e-mails med lignende emner i området helt uforpligtende.
Jeg accepterer ovenstående betingelser
KONTAKT MÆGLER
GEM TIL SENERE
Luk
Sagsnummer: 53532450

Centralt beliggende udlejningsejendom i Tarm By tæt på centrum.

Centralt beliggende udlejningsejendom i Tarm By tæt på centrum.

Ejendommen udbydes med en mindstepris på kr. 700.000.

Der er i alt 4 lejemål i ejendommen, hvor de 2 yderste lejemål A & D er registreret med et bebygget areal på 52 m2.
Lejemål B & C er registreret i BBR med et bebygget areal på 51 m2.

Der er til hvert lejemål en garage på 17 m2 samt fælles udhus/vaskerum/fyrrum på 42 m2.

Ejendommen, som er opført 1962, er med teglsten og eternittag. Lejemål B, C og D er renoveret med nyt køkken, og badeværelser i perioden 2014-2015.
De fire lejligheder er indrettet med stue, værelse, soveværelse, køkken og bad.

Lejerne betaler eget elforbrug direkte til forsyningsværkerne. Forbrug af varme og antenne-bidrag betales løbende med aconto beløb. Forbrug af vand er indeholdt i huslejen.
Lejekontrakterne er ikke med årlig lejeregulering.

Lejlighederne er meget efterspurgte, hvorfor genudlejning ikke er problematisk.

Ejendommen fremstår generelt i en normal vedligeholdelsesmæssig tilstand, både udvendigt og indvendigt.

Ejendommen opvarmes med fjernvarme.

Salgsvilkår
Ejendommen sælges i offentligt udbud for Ringkøbing-Skjern kommune. Købstilbuddet skal være på et kontant beløb, og skal afgives skriftligt på tilbudsblanket fremsendt pr. brev eller afleveret personligt. Budgiver er bundet af sit bud frem til det tidspunkt, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune godkender eller afviser tilbuddet. Buddet på ejendommen skal fra købers side vedstås i 12 uger.
Ejendommen er udbudt med fastsat mindstepris. Der kan således ikke ske salg under mindstepris uden fornyet udbud.
Ringkøbing-Skjern er ikke forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene, men forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud og ret til at forkaste alle indkomne tilbud.
Når budgiver modtager meddelelse om, at Ringkøbing-Skjern Kommune har accepteret buddet, er tilbudsgiver forpligtiget til at underskrive købsaftale og ved sælgers underskrift at deponere købesummen hos Ringkøbing- Skjern Kommune.
Tilbudsgiver erklærer at have gennemlæst hele udbudsmaterialet med tilhørende bilag, og er bekendt med, at ejendommen udbydes i henhold til retningslinierne i "Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme" af 24.06.2011. Nærværende salgsprospekt danner sammen med købsaftalen og de i købsaftalen anførte bilag udgangspunkt for købers angivelse af tilbud om køb af ejendommen.
Ejendommen overtages af køber den 01.03.2019
Med hensyn til besigtigelse af ejendommen, henvises der til ÅBENT HUS arrangement, den 16.01.2019 fra kl. 13 til 15.
Samlet udbudsmateriale kan rekvireres ved henvendelse til
Nybolig Erhverv Midtjylland A/S, att.: Michal Jensen, erhvervsrådgiver. Mail: mj3@nybolig.dk, tlf.: 3066 1165.

Afgivelse af tilbud
Der modtages alene tilbud på den særlige tilbudsformular, som skal returneres til:
Nybolig Tarm
Storegade 25
6880 Tarm

Mrk. ?Tilbud ? Lærkevej 23?
Tilbudsfrist
Tilbuddet skal være modtaget senest:
Tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 12.00


Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af de indkomne købstilbud, og købstilbuddene vil ikke efterfølgende blive offentliggjort.


Tilbuddet skal være ubetinget.

Ansvarsfraskrivelse
Køber er bekendt med, at ejendommen sælges som et offentligt udbud. Sælger har ingen risiko og intet ansvar for ejendommens bygningsmæssige stand. Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for mangler, herunder men ikke begrænset til faktiske mangler, bygningsmæssige mangler, funktionsmangler og eventuelle skjulte mangler ved ejendommen. Køber er opfordret til at gennemgå ejendommen med sagkyndig, og køber kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor sælger i anledning af eventuelle mangler ved ejendommen, herunder retten til at hæve handlen, kræve erstatning eller få afslag i prisen, hverken nu eller senere. Den af tilbudsgiver anførte købesum tager højde for nærværende ansvarsfraskrivelse.

Ansvarsfraskrivelsen omfatter tillige ethvert lejeretligt forhold vedrørende ejendommen, det være sig indholdet af lejekontrakter, vilkår, beregning af budgetleje og ethvert andet grundlag, der ligger til grund der for.
Køber er på baggrund af sælgers ansvarsfraskrivelse opfordret til at søge juridisk og økonomisk rådgivning inden afgivelse af købstilbud, herunder at lade de anslående beløb i salgsmaterialet efterregne hos egne rådgivere.

Omkostninger
Salær til mægler afholdes af sælger.
Sælger eller sælgers advokat foranlediger berigtigelse af handelen - herunder udarbejdelse af refusionsopgørelse.
Tinglysningsomkostninger ved tinglysning af skødet betales af køber med 100%
Øvrige omkostninger herunder omkostninger til købers evt. rådgivere afholdes af køber.

Forslag til anvendelse

Udlejningsejendom

Økonomi

Årlig lejeindtægt. i alt kr.
96.000,-
Årlig lejeindt. pr. etage m² kr.
466,-
Årlige driftsudgifter kr.
66.186,-
Årlige driftsudgifter pr. m²
321,-
Pris i kr.
700.000,-
Afkast %
4,31 %
Kr./m²
3.398,-
+Mere

Lokalet

Etage areal
206 m²
Sekundært areal
0 m²
Grund areal
1093 m²

Faciliteter

Køkken
Bad
Fyrrum
Garage
Teglsten
Vaskerum
Køkken
Bad
+Mere

Teknik

Eternittag
Fjernvarme

MARKEDSINDEX

VESTJYLLAND / Boligudlejning / - Dec2018

SAMME PRISLEJE

Søg på flere
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
FREMHÆVET
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   

SAGER FRA OVER 200 ERHVERVSMÆGLERE

Alle vores mæglere
;