SENEST SET
FAVORITTER

Enggårdvej 2, 7400 Herning

Erhvervsejendom/Projektejendom

1.750.000,-
-1,30 %
Pris i kr. - Projekt Afkast
SE HOS MÆGLER
Telefon +45 7025 XX XX Se nummer
E-mail xx@nordicals.dk Se e-mail
Mægler Bliv kontaktet
Jeg accepterer hermed, at mægler/udbyder af dette emne kan kontakte mig pr. e-mail og telefon og samtidig accepterer jeg at Ejendomstorvet.dk sender mig e-mails med lignende emner i området helt uforpligtende.
Jeg accepterer ovenstående betingelser
KONTAKT MÆGLER
GEM TIL SENERE
Sagsnummer: 53555941

Bynær projektejendom

Beskrivelse:
Den eksisterende ejendom på hjørnet mellem Enggårdvej og Studsgårdvej består i dag af en erhvervsejendom på 961 m², der tidligere har været anvendt som produktionslokaler indenfor tekstilindustrien, og står i dag tom.

På samme matrikel ligger privatboligen (Studsgårdvej 9), der er opført i 1977, og med et samlet boligareal på 197 m² + tilhørende udhuse m.v. Privatboligen udbydes særskilt til salg - via Nybolig, Herning.

Ejendommen er p.t. opdelt i 2 ejerlejligheder, fordelt på en samlet matrikel på 4.529 m².
Standen af erhvervsejendommen fremstår i dag under middel.

Projekt:
Der foreligger godkendt Lokalplan nr. 51.BL6.2 Boliger på hjørnet af Enggårdvej og Studsgårdvej omfattende matr.nr. 3 bd Snejbjerg by, Snejbjerg (ejerlejlighed nr. 1-2), med godkendelse til etablering af boliger i den eksisterende erhvervsbygning på Enggårdvej 2. Ifølge Lokalplanen kan der etableres boliger i byggefelt A i område I, med en maksimal grænse på op til 8 boliger i byggefeltet, og med en boligstørrelse på 78-130 m². Der skal samtidigt, tages højde for, at det kan være nødvendigt at nedrive en mindre del af bygningen for at tilvejebringe boliger, således der kan opnås gode adgangsforhold og opholdsarealer til alle boliger.

Der gives i Lokalplanen tilladelse til tæt-lav bebyggelse i byggefelt A, og åben-lav i byggefelt B.

Lokalplanen er opdelt i følgende delområder:
DELOMRÅDE I: 54% af matr.nr. 3bd, Snejbjerg By, Snejbjerg er omfattet af delområde I.
DELOMRÅDE II: 46% af matr.nr. 3bd, Snejbjerg By, Snejbjerg er omfattet af delområde II.

Områdets anvendelse:
Området må kun anvendes til boligformål i form af tæt-lav og åben-lav bebyggelse.

I delområde I kan der kun etableres tæt-lav bebyggelse.
I delområde II kan der kun etableres åben-lav bebyggelse.

Lokalplanen indeholder bl.a. en eller flere bestemmelser omkring byggefelter. Byggefelt A gælder etageareal: 875 m² for området som helhed. For byggefelt B gælder etageareal 500 m² for området som helhed. Der henvises til Lokalplanens kortbilag nr. 2.

Bebyggelsen må opføres i max. 2 etager med en maj højde på 8,5 m - målt efter reglerne i Bygningsreglementet.

Der er krav om nedrivning af eksisterende bygninger, før etablering af boliger i delområde I. Se lokalplanens pkt. 7.4.

Herudover stiller kommunen krav om jf. Lokalplanens pkt. 3.2, at
- at virksomheden drives af den, der bebor ejendommen
- at der ikke ansættes personale
- at virksomheden drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendommen ikke forandres, og områdets karakter af boligområde ikke brydes, herunder at der ikke opsættes skiltning.
- at virksomheden ikke medfører behov for parkering udenfor den pågældende ejendom.
- at virksomheden ikke er til ulempe for de omkringboende.

Den eksisterende bebyggelse på Studsgårdsvej 7 kan bibeholdes, såfremt dette måtte ønskes. Alternativt er denne del i henhold til lokalplanen udlagt til åben-lav bebyggelse med bebyggelsesregulerende bestemmelser i overensstemmelse med byggelovens bestemmelser.

Der foreligger ikke skitsetegninger eller andet visualiseringsmateriale på projektet, hvorfor der henvises til Lokalplanens indhold. Det forudsættes endvidere, at relevante offentlige tilladelser m.v. kan opnås.

Udenomsarealer:
Adgang til boligerne skal ske via Enggårdvej og Studsgårdvej, og der skal etableres beplantning mod samme for at give området en grøn karakter.

Område:
Ejendommen/grunden ligger centralt placeret i Snejbjerg i umiddelbar nærhed af Snejbjerg Kirke, Ældrecentret Rosenlund og bymidten i Snejbjerg.

Området er særdeles attraktivt for nybyggeri, specielt henvend til unge som ældre, og har generelt kort afstand til dagligvarebutikker, skoler, multihal og med kort afstand til Regionshospitalet i Gødstrup.
Der er samlet set kort afstand til Herning centrum og motorvejsnettet.

Forslag til anvendelse

Dagligvarebutik

Økonomi

Årlig lejeindtægt. i alt kr.
0,-
Årlig lejeindt. pr. etage m² kr.
0,-
Årlige driftsudgifter kr.
23.029,-
Årlige driftsudgifter pr. m²
24,-
Pris i kr.
1.750.000,-
Afkast %
-1,30 %
Kr./m²
1.821,-

Lokalet

Etage areal
961 m²
Sekundært areal
0 m²
Grund areal
4529 m²

Faciliteter

Opholdsareal
Parkering

SAMME PRISLEJE

Søg på flere Søg på flere
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
FREMHÆVET
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   

SAGER FRA OVER 200 ERHVERVS­MÆGLERE

Alle vores mæglere