SENEST SET
FAVORITTER

Nordvesthavnsvej 0, 6400 Sønderborg

Projektgrund med udsigt over Alssund

0,-
0,00 %
Pris i kr. - Udbud/licitation Afkast
SE HOS MÆGLER
Telefon +45 7442 XX XX Se nummer
E-mail xx@nordicals.dk Se e-mail
Mægler Bliv kontaktet
Jeg accepterer hermed, at mægler/udbyder af dette emne kan kontakte mig pr. e-mail og telefon og samtidig accepterer jeg at Ejendomstorvet.dk sender mig e-mails med lignende emner i området helt uforpligtende.
Jeg accepterer ovenstående betingelser
KONTAKT MÆGLER
GEM TIL SENERE
Luk
Sagsnummer: 20433

Meget attraktiv projektgrund

Her er en enestående mulighed for at iværksætte et spændende projekt. Én af de sidste muligheder i området naturskønt beliggende med udsigt til Alssund og samtidig kort afstand til alt det Sønderborg området har at byde på. Hvad enten det kunne være en velbeliggende villa på stor naturgrund med fantastisk udsigt eller udviklingen af et større boligprojekt i området. Det kunne også være et større åbent areal til f.eks. fritidsformål, herunder rekreative formål, kolonihaver, sportsanlæg og grønne områder.

Det kuperede og skrående terræn betyder at der er rig mulighed for arkitektonisk udfoldelse og beliggenheden er super - tæt på det meste og med dejlig udsigt.

En del af arealet er omfattet af §3 beskyttelse - den øvre del af grunden, som har den bedste placering, er ikke omfattet af beskyttelsen, og her burde der kunne bygges en eller to liebhaverboliger med fantastisk udsigt.

Grundarealet er i sig selv perfekt til tæt lav bebyggelse, hvor der egentlig er god plads til 10-12 boliger, men naturbeskyttelse og udsigtslinjer er en udfordring i den forbindelse. Byggeomfanget vil bero på hvorvidt en køber kan opnå dispensation eller hvorvidt naturfredningen evt. på sigt kan ophæves.

§3 Beskyttelse
Grunden har i mange år henligget som et ubenyttet areal og indenfor de nuværende planforhold er der ikke mulighed for at foretage bebyggelse. Der findes i dag en §3 naturbeskyttelse på noget af arealet som begrundes i overdrev. Kommunen beskriver det således; ?Overdrev er defineret som lysåben, græs-og urtedomineret vegetation på tør bund, typisk med græsning eller høslæt som kulturpåvirkning eller uden landbrugsmæssig drift. Et historisk overdrev kan ligesom et biologisk overdrev og andre beskyttede naturtyper vokse sig ud af beskyttelsen.?

Arealet er blevet registreret som beskyttet af Naturstyrelsen i 2014.

Servitut vedr. udsigtslinjer
Der findes på ejendommen en servitut som har til hensigt at sikre udsigten fra Dybbøl skanserne og Aabenraavej mod øst samt fra Als mod Dybbøl banke.

Fredningen omfatter bl.a. foranstaltninger der kan virke hindrende for udsigten fra Aabenraavej mod Alssund eller som kan virke skæmmende.

Bebyggelse vil således kræve dispensation fra Fredningsnævnet, som kun kan dispensere fra bestemmelserne i en fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.

Pga. det kuperede terræn burde det være muligt at bygge noget som ikke medfører svækkelse af udsigten til Alssund.

Øvrige oplysninger
I 2015 har Sønderborg Forsyning omlagt dengang eksisterende afløbsledninger, så disse ikke længere løber på tværs af grunden. Dette er en stor fordel, hvis en større del af grunden evt. skal bebygges.

Udbudsvilkår
Grunden købes som den er med de faktiske forhold samt usikkerhed omkring fremtidig benyttelse. Køber forestår selv evt. forhandling med Sønderborg Kommune og andre med hensyn til udarbejdelse af ny lokalplan samt evt. sletning af fredning/naturbeskyttelse. Sælger afholder ingen omkostninger til dette.

Budfrist er 10. december 2021.
Nærmere oplysninger om vilkår for afgivelse af bud fremgår af punkt 8.

Økonomi

Årlig lejeindtægt. i alt kr.
0,-
Årlig lejeindt. pr. etage m² kr.
0,-
Årlige driftsudgifter kr.
861,-
Årlige driftsudgifter pr. m²
0,-
Pris i kr.
0,-
Afkast %
0,00 %
Kr./m²
0,-

Lokalet

Etage areal
0 m²
Sekundært areal
0 m²
Grund areal
10580 m²

SAMME PRISLEJE

Søg på flere
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
FREMHÆVET
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   

SAGER FRA OVER 200 ERHVERVSMÆGLERE

Alle vores mæglere