SENEST SET
FAVORITTER

Vestergårdsmarken 2, 8783 Hornsyld

Investering-17 ny­op­før­te ræk­ke­hu­se

23.500.000,-
5,83 %
Pris i kr. - Projekt Afkast
SE HOS MÆGLER
Telefon +45 70 26 XX XX Se nummer
E-mail xx@edc.dk Se e-mail
Mægler Bliv kontaktet
Jeg accepterer hermed, at mægler/udbyder af dette emne kan kontakte mig pr. e-mail og telefon og samtidig accepterer jeg at Ejendomstorvet.dk sender mig e-mails med lignende emner i området helt uforpligtende.
Jeg accepterer ovenstående betingelser
KONTAKT MÆGLER
GEM TIL SENERE
Luk
Sagsnummer: 87301198

Spæn­den­de in­ve­ste­rings­mu­lig­hed med 17 ny­op­før­te ræk­ke­hu­se.

Pro­jekt med 17 ræk­ke­hu­se - ik­ke op­før­te end­nu.

Hu­se­ne le­ve­res fær­dig og ind­flyt­nings­klar med an­lag­te udenoms are­a­ler.

Ræk­ke­hu­se­ne op­fø­res i 2 mo­del­ler – 104 kvm bo­lig og 82 kvm bo­lig

Mo­del 1 in­de­hol­der en­tre, bryg­gers, køk­ken/al­rum/stue, toilet med bru­se­ni­che og 3 væ­rel­ser.

Mo­del 2 in­de­hol­der en­tre, køk­ken/al­rum/stue, toilet med bru­se­ni­che og 2 væ­rel­ser.

Til hvert ræk­ke­hus er pro­jek­te­ret egen ha­ve, ter­ras­se, par­ke­rings­plads samt over­dæk­ning og ud­hus

Hu­se­ne over­ta­ges uden le­je­re. Le­jer­ne af­reg­ner for­bru­get di­rek­te til vær­ker­ne.

Der for­ven­tes go­de ge­n­ud­lej­nings­mu­lig­he­der.

Ræk­ke­hu­se­ne bli­ver be­lig­gen­de Ve­ster­gårds­mar­ken 2, Horn­syld. Fra hu­se­ne er der bør­ne­ven­ligt sti­sy­stem til sko­le (over­byg­nin­gen), idrætsan­læg og svøm­me­hal.

Horn­syld er en by, der rum­mer der he­le! Her er bå­de et vel­fun­ge­ren­de han­dels­liv, et stort in­du­stri­om­rå­de, som til­træk­ker ar­bejds­plad­ser til by­en. By­en har dag­lig­va­re­bu­tik, apo­tek, fri­sø­rer, slag­ter, pizza­ria, byg­ge­mar­ked, ben­zin­sta­tion, tand­læ­ge, læ­ge m.m.

Fra Horn­syld er der 15 min kør­sel til Hor­sens og 25 min til Vej­le, samt E45 der er in­den­for 10 min kø­re­tid.

En nem in­ve­ste­ring med en mini­mal ved­li­ge­hol­del­se de før­ste man­ge år.

Kon­takt os på 70 26 40 44 for fle­re in­for­ma­tio­ner.

Økonomi

Årlig lejeindtægt. i alt kr.
1.572.000,-
Årlig lejeindt. pr. etage m² kr.
1.001,-
Årlige driftsudgifter kr.
219.450,-
Årlige driftsudgifter pr. m²
140,-
Pris i kr.
23.500.000,-
Afkast %
5,83 %
Kr./m²
14.968,-
+Mere

Lokalet

Etage areal
1570 m²
Sekundært areal
0 m²
Grund areal
7108 m²

Faciliteter

Toilet
Gård

MARKEDSINDEX

ØSTJYLLAND / Boligudlejning / - Aug2019

SAMME PRISLEJE

Søg på flere
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
FREMHÆVET
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   

SAGER FRA OVER 200 ERHVERVSMÆGLERE

Alle vores mæglere