Gugvej 75, 9210 Aalborg SØ

Blandet bolig og erhverv

2.200.000,-
1,00 %
Pris i kr. - Afkast
SE HOS MÆGLER
Telefon +45 96 31 XX XX Se nummer
E-mail xx@edc.dk Se e-mail
Mægler Bliv kontaktet
Jeg accepterer hermed, at mægler/udbyder af dette emne kan kontakte mig pr. e-mail og telefon og samtidig accepterer jeg at Ejendomstorvet.dk sender mig e-mails med lignende emner i området helt uforpligtende.
Jeg accepterer ovenstående betingelser
KONTAKT MÆGLER
GEM TIL SENERE
Luk
Sagsnummer: 91203997

Be­lig­gen­de i et stør­re bo­lig­om­rå­de og med kort af­stand til Aal­borg C. 1 erhvervs- og 1 boliglejemål samt gavlreklame

Ejen­dom­men er be­lig­gen­de på Gug­vej i et stør­re bo­lig­om­rå­de og med kort af­stand til Aal­borg cen­trum.

Er­hvervs­de­len har i de se­ne­ste år væ­ret ud­le­jet til Blå Kors bu­tik og an­dra­ger 143 kvm og for­de­ler sig på bu­tikslo­ka­le, min­dre la­ger samt vel­færds­fa­ci­li­te­ter.

Be­bo­el­ses­lej­lig­he­den på 1. sal an­dra­ger 123 kvm og for­de­ler sig på 2 væ­rel­ser, stort ba­de­væ­rel­se, køk­ken og stue.

Beg­ge le­je­mål er op­sagt, fr­af­lyt­ning pr. 01.08.2019, og ejen­dom­men over­ta­ges så­le­des i tom stand, dog med und­ta­gel­se af gavlre­k­la­mer, der år­ligt ind­brin­ger en le­je­ind­tægt stort kr. 30.400 + moms.

End­vi­de­re fore­fin­des 40 kvm ga­ra­ge med ind­lagt el samt plads til 3-4 kø­re­tø­jer i går­den.

Jf. gæl­den­de kom­mu­ne­plan­ram­me må an­ven­del­sen i om­rå­det væ­re bo­li­ger, bu­tik­ker, kon­to­rer, ser­vi­ce, kli­nik­ker, fri­tids­for­mål mv.

-Blan­det bo­lig og er­hverv
-Le­je­ind­tægt fra gavlre­k­la­mer
-Go­de par­ke­rings­for­hold på ejen­dom­men
-At­trak­tiv be­lig­gen­hed

Gug er en by­del i det syd­li­ge Aal­borg med ca. 13.000 ind­byg­ge­re. I om­rå­det fin­der man go­de ind­købs­mu­lig­he­der, stør­re bo­lig­om­rå­der, ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner mv.

Aal­borg har sam­let me­re end 114.194 ind­byg­ge­re (2018) i by­om­rå­det. By­en er Dan­marks fjer­de stør­ste, og be­teg­nes som Nord­jyl­lands ho­ved­stad. Aal­borg har igen­nem læn­ge­re tid væ­ret un­der en trans­for­ma­tion fra in­du­stri­by til vi­dens- og ud­dan­nel­ses­by. Den­ne trans­for­ma­tion er godt un­der­vejs med næ­sten 20.000 stu­de­ren­de på Aal­borg Uni­ver­si­tet. Man for­ven­ter iføl­ge den fy­si­ske vi­sion for Aal­borg for 2025, at der vil bo ca. 225.000 men­ne­sker i by­re­gio­nen i år 2025.

Økonomi

Årlig lejeindtægt. i alt kr.
30.400,-
Årlig lejeindt. pr. etage m² kr.
114,-
Årlige driftsudgifter kr.
34.902,-
Årlige driftsudgifter pr. m²
131,-
Pris i kr.
2.200.000,-
Afkast %
1,00 %
Kr./m²
8.271,-
+Mere

Lokalet

Etage areal
266 m²
Sekundært areal
0 m²
Grund areal
540 m²

MARKEDSINDEX

NORDJYLLAND / Boligudlejning / - Jan2019

SAMME PRISLEJE

Søg på flere
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
FREMHÆVET
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
   

SAGER FRA OVER 200 ERHVERVSMÆGLERE

Alle vores mæglere