Udbudsstatistik

Se udbudsstatistikker:

Indhold af udbudsstatistikken

Ejendomstorvets udbudslejestatistik viser udbudslejen pr. kvm., beregnet med og uden driftsudgifter. Statistikken offentliggøres månedligt.

Statistikken indeholder følgende opdelinger:

Ejendomstyper:

 • Kontor
 • Detailhandel
 • Lager- og produktion

Geografiske inddelinger:

 • Hele landet
 • Københavns By
 • Københavns Omegn
 • Nordsjælland
 • Bornholm
 • Østsjælland
 • Vest- og Sydsjælland
 • Fyn
 • Sydjylland
 • Østjylland
 • Vestjylland
 • Nordjylland

Metode

Nedenfor er metoden til udregning af lejen pr. kvm. skitseret. Der opgøres ikke lejeniveauer, hvis der indgår under 5 ejendomme i kombinationen af den enkelte ejendomstype og landsdel.

Frasortering

Det er kun ejendomme til leje, som benyttes i statistikken. Følgende kriterier gælder for frasortering af emner i statistikken.

 • Alle ejendomme med en opgivet leje på 0 eller 1 kr. i sorteres fra.
 • For hver kombination af landsdel og ejendomstype sorteres de 2½ pct. højeste og de 2½ pct. laveste kvm-lejer fra. Dette gøres for, at fejlindtastninger ikke skal påvirke statistikken.
 • I tilfælde af at en den samme ejendom optræder flere gange – defineret som forskelligt areal samme adresse og ens benyttelse – benyttes kun den største registrering til statistikken. I tilfælde af, at det samme lokale er registreret på flere benyttelser, indgår lokalet i hver af de respektive benyttelser.

Vægtning

Statistikken opgøres vægtet med det antal kvm. lokalet/ejendommen optræder med i databasen. Således skal en ejendom på 1000 kvm. fylde dermed 100 gange mere i statistikken end et lokale på 10 kvm. Dog gælder der, at en ejendom aldrig vægter højere end 10 pct. af det samlede areal i kombinationen af landsdel og ejendomstype.

 • Kvm-lejen opgøres pr. landsdel og for ejendomstyperne
 • I opgørelsen af de landsdækkende udbudspriser er vægtet efter bygningsbestanden i Ejendomstorvet-ED Statistikken på kategorierne kontor, lager- og produktion samt detailhandel
 • Statistikken laves som et gennemsnit af sagerne til leje ved indgangen til måneden.