Ejendomstorvets Markedsindeks

        

Laveste antal tomme kontorer siden 2009 

Opsvinget og den stigende beskæftigelse betyder, at Danmark ikke har haft færre udbudte kontorer i ni år, viser tal fra Ejendomstorvet.dk, landets største portal for erhvervslokaler. Fremgangen præger det meste af landet og bliver forstærket i Storkøbenhavn af konverteringer til boliger.

Erhvervslivet har så kraftig medvind, at andelen af udbudte kontorer på landsplan er den laveste i næsten ni år. Det viser tallene i det kvartårlige Ejendomstorvet Markedsindeks over udbudte erhvervslokaler, udgivet af Dansk Ejendomsmæglerforening i samarbejde med erhvervsportalen Ejendomstorvet.dk og Ejendomsforeningen Danmark, som repræsenterer ejere, udlejere og administratorer af ejendomme. 
”Vores tal viser, at andelen af udbudte lokaler er faldet næsten uafbrudt gennem de seneste tre år, og med blot syv procent af de samlede kontorarealer udbudt på markedet skal vi helt tilbage til 2009 for at finde lavere tal. Det seneste år har fx København by med en fjerdedel af landets kontorarealer oplevet stor fremgang, men det gælder også fx Region Sjælland, Fyn og Nordjylland,” siger Mette B. Dehn, presseansvarlig for Ejendomtorvet.dk, landets største portal for erhvervslokaler.

Et andet tegn på fremgang i erhvervslivet er lejeniveauet, som for de udbudte lokaler ligger næsten 11 procent højere end for fem år siden.

”Det vedvarende fald i udbuddet af kontorarealer afspejler en gunstig udvikling i dansk økonomi. Under de seneste års fald i andelen af udbudte kontorer har der været en bred økonomisk fremgang, herunder en stigning i investeringerne i fremtiden,” siger cheføkonom Troels Theill Eriksen fra Dansk Ejendomsmæglerforening.
Desuden har flere erhvervsmæglere jævnligt peget på, at en del ældre, upraktisk indrettede kontorarealer i hovedstaden bliver omdannet til boliger og dermed bidrager til et lavere udbud af tomme kontorer.
Før finanskrisen ramte landet, var blot lige knap 4 procent af landets kontorarealer udbudte – andelen skød i vejret i 2008 og 2009 og nåede et højdepunkt ved nytår 2013/2014 med lidt over 10 procent. 
 
 
Kontaktoplysninger 
Mette B. Dehn fra Ejendomstorvet.dk kan kontaktes på mobil 20 66 12 74
 
Troels Theill Eriksen fra Dansk Ejendomsmæglerforening kan kontaktes på mobil 61 22 45 65
 
Link til seneste Markedsindeks: markedsindeks 2. kvartal 2018

Fakta om Ejendomstorvet Markedsindeks Udbudsstatistikken 
Ejendomstorvet Markedsindeks Udbudsstatistikken kortlægger hvert kvartal udbuddet af danske erhvervsbygninger, fordelt på butikker, kontorer samt lager-/produktionslokaler – og opgjort som udbudte lokaler målt i forhold til den samlede bestand af bygninger (kvadratmeter). 
Statistikken omfatter en meget betragtelig del af erhvervslokalerne i Danmark og udgives af Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) i samarbejde med erhvervsportalen Ejendomstorvet.dk og Ejendomsforeningen Danmark (ED). 
Dansk Ejendomsmæglerforening er brancheforening for virksomheder og personer, der formidler fast ejendom (boliger eller erhvervslokaler). Foreningen blev grundlagt i 1912 og har i dag omkring 90 procent af alle mæglere som medlemmer. 
Ejendomstorvet.dk er ejet af de danske erhvervsmæglere og har Danmarks største udvalg af ledige lejemål samt ejendomme til salg med adresse, foto og tekst om aktuelt cirka 10.000 lokaler og ejendomme. Dataene kommer fra næsten alle landets erhvervsmæglere samt en række pensionskasser, ejendomsselskaber og ejendomsadministratorer. Ejendomstorvet.dk har mere end 120.000 besøgende hver måned og bidrog i 2017 til køb af ejendomme og udlejning af lokaler for en værdi af i alt 14,4 mia. kr. 
Ejendomsforeningen Danmark organiserer ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom. Foreningen blev etableret i 1860, og medlemmerne står for cirka 85 procent af det professionelle ejendomsmarked. 


Se ældre udgaver af Ejendomstorvet-ED Statistikken

Ejendomstorvet-ED statistik 1. kvartal 2018

Ejendomstorvet markedsindeks 4. kvartal  

Ejendomstorvet-ED statistik 3. kvartal 2017

Ejendomstorvet-ED Statistikken 2.kvartal 2017

Ejendomstorvet-ED Statistikken 1. kvartal 2017

Ejendomstorvet-ED Statistikken 4. kvartal 2016
Ejendomstorvet-ED Statistikken 3. kvartal 2016
Ejendomstorvet-ED Statistikken 2. kvartal 2016
Ejendomstorvet-ED Statistikken 1. kvartal 2016

Ejendomstorvet-ED Statistikken 4. kvartal 2015
Ejendomstorvet-ED Statistikken 3. kvartal 2015
Ejendomstorvet-ED Statistikken 2. kvartal 2015
Ejendomstorvet-ED Statistikken 1. kvartal 2015

Ejendomstorvet-ED Statistikken 4. kvartal 2014
Ejendomstorvet-ED Statistikken 3. kvartal 2014
Ejendomstorvet-ED Statistikken 2. kvartal 2014
Ejendomstorvet-ED Statistikken 1. kvartal 2014

Ejendomstorvet-ED Statistikken 4. kvartal 2013
Ejendomstorvet-ED Statistikken 3. kvartal 2013
Ejendomstorvet-ED Statistikken 2. kvartal 2013
Ejendomstorvet-ED Statistikken 1. kvartal 2013

Ejendomstorvet-ED Statistikken 4. kvartal 2012
Ejendomstorvet-ED Statistikken 3. kvartal 2012
Ejendomstorvet-ED Statistikken 2. kvartal 2012
Ejendomstorvet-ED Statistikken 1. kvartal 2012

Se ældre udgaver af Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken
Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 4. kvartal 2011
Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 3. kvartal 2011
Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 2. kvartal 2011
Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 1. kvartal 2011

Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 4. kvartal 2010
Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 3. kvartal 2010
Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 2. kvartal 2010
Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 1. kvartal 2010

Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 4. kvartal 2009
Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 3. kvartal 2009
Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 2. kvartal 2009
Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 1. kvartal 2009

Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 4. kvartal 2008
Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 3. kvartal 2008
Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 2. kvartal 2008
Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 1. kvartal 2008

Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 4. kvartal 2007
Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 3. kvartal 2007
Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 2. kvartal 2007
Ejendomstorvet-Lokalebørs Statistikken, 1. kvartal 2007