Få succes med investering i fast ejendom

Fordelene ved at investere i fastejendom er mange. Din investering er først og fremmest fremtidssikret. Alle borgere i Danmark skal bo et sted. Derudover bliver vi ikke færre danskere, så efterspørgslen er konstant stigende.

Prisen for fastejendom bestemmes af udbud og efterspørgsel, og hvis efterspørgslen er konstant stigende, så er værdien af din investering konstant stigende. 

Når du skal vælge, hvilken investeringsejendom du skal købe, så skal du være opmærksom på: Hvad er afkastet? hvad er kvadratmeterprisen? Og hvad er lejen? Disse tre ting kan indikere, hvor attraktivt et givent område er. Beliggenheden er væsentlig faktor for risikoen ved ens investeringen. Optimalt, så vil du gerne investere i et område, som ikke er toppet endnu.Det betyder du skal være opmærksom på nye muligheder. F.eks. hvordan ser infrastrukturen ud om nogle år? Nye transport muligheder kan tilføje massiv værdi til et område

- Poul Randrup, investeringschef for i København for EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Poul Randrup har mere end 30 års erfaring med boligmarkedet i Danmark. Denne store erfaringen deler han her på siderne. Du kan derfor se Pouls gode tips og tricks på alle siderne i Ejendomstorvet Ejendomsinvesterings Guide. 

De 3 vigtigste elementer for investering i fast ejendom

Når du vælger, hvilken ejendom du vil investere i, så skal du være opmærksom på 3 ting:

Afkast:  Afkastet for en ejendom er ikke altsigende, men giver et vejledende bud på et afkast. Du skal være opmærksom på, at potentielle indtægtskilder kan mangle fra afkastudregningen, så afkastet kan være højere end beregnet.

Derfor er det en god ide at kontakte den ansvarlige mægler for den ejendom, du finder interessant.

Beliggenhed: Placeringen kan også have en vigtig rolle at spille, når du vælger, hvilken ejendom du vil investere i. Det er lettere at administrere ejendomme tæt på en selv. Så skal du ikke køre langt for at fremvise ejendommen til lejere, derudover er du også tættere på, hvis der skulle opstå problemer.

Men beliggenheden har også en indflydelse på den potentielle værdistigning for ejendommen. I storbyerne og universitetsbyerne er tilflytningen af nye mennesker oftest størst. Disse byer har meget nybyggeri, hvilket kan presse ejendomspriserne op.

Dette betyder dog ikke, at den største indtjening findes i storbyerne. Det vil ofte være markant billigere at købe sig ind på ejendomsmarkedet uden for storbyerne. Afkastet vil ofte være størst i provinsen, men risikoen vil også være højere. Få Jyske Banks gode råd til afkast på ejendomsinvestering her.

"Mange af de store pensionskasser har stort fokus på universitetsbyerne, hvilket presser afkastet i bund i f.eks. København og Århus. Derfor kan det være en fordel at søge efter investeringsejendomme lidt uden for de store byer” - Poul Randrup, investeringschef for i København for EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Finansiering af købet: Hvis du skal investere i en ejendom, så skal købet ofte finansieres. Afhængig af din finansiering kan værdien af din ejendomsinvestering ændres.

Din finansiering vil ofte være afhængig af kvaliteten af din forrentning af ejendommen, derfor er det vigtig, at banken har tillid til dig og din forrentning af investeringsejendommen. Mest normalt kommer finansieringen fra et realkreditlån og/eller banklån. 

Det er ikke sikkert, at den første bank, du spørger, vil sige JA og tilbyde dig det lån, du efterspørger. Det kan derfor være en god ide at forsøge med flere banker, inden du finder den rigtige løsning for dig. 

Ulemperne og risikoerne ved ejendomsinvestering: Det kan være svært at skaffe kapital til køb af ejendom, hvilket kan skabe en indgangsbarriere til markedet. Den største risiko, er ligesom ved alt andet køb af fast ejendom – du kan blive tvunget til at sælge på et dårligt tidspunkt, hvilket kan give tab” - Poul Randrup, investeringschef for i København for EDC Erhverv Poul Erik Bech

Læs mere