Få det bedste ejendomsinvesterings afkast

Afkastet på investeringsejendomme bruges ofte som indikator på værdien af en investeringsejendom. Afkastet er dog ikke det eneste parameter, du skal være opmærksom på, når du vælger en investeringsejendom. Den geografiske placering af din nye ejendom kan også have en betydning. Det er ofte lettere at administrere ejendomme, som ligger tæt på en selv. Derudover kan finansieringen af købet have indflydelse på forrentning af din investering. Afkastet er dog ofte det afgørende parametre for valget af investeringsejendomme. Afkastprocenten er forrentningen af din investering. Den beskriver, hvor meget din formue vokser pr. år. F.eks. en ejendom, som koster 100.000 kr. og har et afkast på 10%, vil øge din formue med 10.000 kr. årligt. 

Forrentning af investering

Man kan ikke sige afkast uden også at nævne risiko. De fleste investerer for at opnå et højt afkast og jo højere et afkast, jo større risiko må der ligeledes accepteres. 
Risiko kan beskrives som hvor sandsynligt og sikkert det er, at et fremtidigt afkast kan forudsiges, eller hvor stort udsving der kan forventes i afkastet fra det ene år til det andet. Dermed kan man sige, at der er en større sammenhæng mellem det forventede afkast og risikoen man er villig til at løbe. 
En høj risiko hænger ofte sammen med muligheden for et højere afkast, hvorimod en lav risiko investering, forventeligt, vil have et lavere afkast end ved høj risiko investeringer. For de fleste vil et "godt" afkast være ensbetydende med at investeringen vokser, langsomt men stabilt. Dog kommer et godt afkast oftest an på, hvad du benchmarker din investering op mod. Dette kan en investeringsrådgiver ofte hjælpe dig med. 

Modernisering af din nye boligudlejningsejendom, er et godt trick til at få hævet lejen og dermed dit afkast. Men du bliver ofte nødt til at have disse penge selv. Derfor kan det være vigtigt ikke at bruge hele sin formue på finansiering af købet, men holde nogle penge i reserve, som kan bruges til moderniseringen af ejendommen. Inden du køber ejendommen, kan det være værd at undersøge: Hvad koster det at få ejendommen moderniseret, og hvor meget kan lejen stige som konsekvens af dette?  Er det realistisk at ombygge ejendommen? Måske find noget professional hjælp, som kan give dig et bud på en pris for en modernisering.”  - Poul Randrup, investeringschef for i København for EDC Erhverv Poul Erik Bech. Poul Randrup har mange års erfaring med investeringsejendomme. Her på Ejendomstorvets Ejendomsinvesterings Guide deler Poul ud af sin store viden. 


Ejendomsinvestering beregning

Afkastet for en ejendom beregnes via DCF-modellen. DCF er en forkortelse for ”Discounted Cash Flow” – på dansk kan det kaldes ”Diskonteret Pengestrøm”. Denne model bruges til at værdisætte investeringer. Afkastet bestemmes af den tilbagediskonteret værdi af de forventede fremtidige indtægter fra ejendommen. Afkastet kan meget simpelt udregnes sådan:

Lejeindtægter
Købesum


Vi har lavet en mere dybde guide til udregning af afkast og værdiansættelsen af investeringsejendomme, som kan findes her. Men kort beskrevet, så bliver de nuværende indtægter for udlejningen af den givne ejendom brugt til forudse fremtidig indtjening. Afkastet opgøres på årsbasis. Afkastet repræsenterer indtjeningen ved købet af den givne ejendom efter et år. Du kan se et eksempel på DCF-modellens brug til beregning af kast her

Årsagen til, at vi opgør afkastet i procent, og ikke en konkrete fortjeneste, er finansiering af købesummen. Det er vigtigt, at du kan finansiere din investeringsejendom til en lavere rente end afkastet, hvis du ønsker at tjene penge. Derfor kan det være en god ide at søge finansiering hos flere forskellige banker for at få den billigste løsning.

”Det beregnede afkast er ikke altid retvisende. Moderne eller nybyggede ejendomme vil have det mest retvisende aflast. Mens afkastet for ældre ejendomme ofte kan forbedres. En af de mest effektive metoder til at øge ens afkast, er modernisering af lejemålet. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på prisen for modernisering. Hvis du ikke selv er ekspert, så kan du hyre en arkitekt eller tømre, som kan give dig en pris på moderniseringen af ejendommen.” - Poul Randrup, investeringschef for i København for EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Hvorfor nogle ejendomme har et negativt afkast

Hvis du har kigget alle investeringsejendomme igennem på Ejendomstorvet.dk, har du nok mødt nogle få ejendomme med et negativt afkast. Du kan se alle vores investeringsejendomme her.  Hvorfor en investeringsejendom har et negativt afkast, kan variere og det bedste svar, vil du få ved at kontakte den ansvarlige mægler for den givne ejendom. Men overordnet vil det ofte skyldes, at den givne investeringsejendom ikke eller kun delvist er udlejet, og derfor har urealiseret indtægter. Dette kan ske, når ældre ejendomme for første gang sælges som investeringsejendomme. Disse ejendomme har et uudnyttet areal, som ikke før er blevet udlejet, hvorfor denne indtægt ikke medregnes i afkastet. I disse typer ejendomme beregnes afkastet stadig efter lejeindtægter fra de forrige år, hvor ejendommen måske kun delvist har været udlejet eller brugt til andet. 

Du skal derfor ikke lade dig skræmme af et negativt afkast. Disse ejendomme kan give en stor gevinst. Finder du en ejendom med et negativt afkast, vil det derfor være en god ide at kontakte den ansvarlige mægler for ejendommen, som vil kunne forklare dig, hvorfor afkastet er negativt. 

Læs mere