Menu

Hvordan skaber man en balance mellem arbejdsliv og privatliv?

EJENDOMSTORVET.DK - 14 MAJ 2020 - #SUND PÅ JOB

Indlægget er oprindeligt skrevet og bragt af Godt Arbejdsliv.

Og hvem skal skabe den balance mellem dit arbejde og resten af dit liv?

Der tales stadig meget om work/life balance som en af måderne at imødekomme den stress, vi oplever som en udfordring i vores arbejde. Samtig udfordres denne skelnen mellem arbejde og privatliv, blandt andet af erhvervsmand og filosof Morten Albæk. Han argumenterer for, at vi har et liv og kun er et menneske. Derfor bør vi ifølge ham opgive denne skelnen mellem forskellige livsfærer og fokusere på at skabe et sammenhængende og meningsfyldt liv.

Kan og skal vi skelne mellem arbejde og privatliv for at finde en work/life balance?

Men giver det mening at opdele livet i arbejde versus privatliv? Hvilke fordele kan det have? Hvad er problemet ved at forsøge at gøre det? Og hvordan vil du lave den skelnen, når arbejdet i højere og højere grad bliver en glidende og grænseløs størrelse i tid, rum og ressourceforbrug?

Er arbejdet ikke livet?

For mange af os er arbejdet en væsentlig og dybt integreret del af vores identitet. Måske er det bare for den sproglige nemheds skyld, at man opfandt et begreb som work/life, der i så høj grad adskiller arbejdet fra “livet”. Måske gav den opdeling mening, dengang man udelukkende arbejdede for at skaffe brød på bordet. Det gør mange måske også i dag. Men mange får samtidig også udfyldt en mening med deres tilværelse, som går ud over det at kunne brødføde deres nærmeste.

Vi udvikler os personlig og fagligt, og vi indgår i sociale relationer, der påvirker vores mentale sundhed. Vi udfører opgaver som (forhåbentlig) gør en forskel i en større sammenhæng. Derudover tilfredsstiller vi en masse af vores egne behov for anerkendelse, psykologisk tryghed, tilhørsforhold osv. I et moderne arbejdsliv er arbejdet også en vigtig kilde til menneskers overordnede livstilfredshed.

Hvorfor så insistere på at der skal være en balance mellem denne del af vores liv og resten af det, vi fylder vores liv ud med?

Måske netop fordi arbejdet kan være enormt tilfredsstillende, kan man have en tendens til at give det for meget opmærksomhed. Og dette sker på bekostning af alle de andre ting, vi har forpligtet os til, og som bidrager til vores livstilfredshed. Vi vil også gerne være en del af en familie og andre sociale sammenhænge, som giver andre og gode tilskud til vores lykke og samfund. Det skal der også være plads til.

Derfor er vi nogle gange nødt til at skabe plads ved at lave en opdeling mellem arbejde og resten af livet. Fordi vi ellers ikke kan håndtere det, vores værdier tilskynder os at håndtere.

Segmentering eller integration af arbejde og privatliv?

For at arbejdet ikke skal fylde for meget, har nogle mennesker brug for at segmentere mellem de forskellige livsområder. De er nødt til at sætte nogle grænser for, hvornår de arbejder, og hvornår de laver andre ting.

For at arbejdet og privatlivet skal gå op i en højere enhed, har andre mennesker brug for at integrere de forskellige dele af livet. De er nødt til at smelte arbejde, fritid og familieliv sammen, for at kunne nå alt det, de gerne vil nå.

Sådan er vi altså forskellige. Men uanset hvilken en af kategorierne du falder ind under, er det den samme kompetence, der bliver væsentlig for, om du oplever en kontrol over dit liv. Nemlig selvregulering.

Selvregulering er vejen til en oplevet livskontrol

I et svensk studie fra 2014 (Mellner,  Aronsson og Kecklund) satte man sig for at undersøge behovet for grænsestyring (mellem arbejde og privatliv). Man undersøgte, hvilke faktorer der påvirker enten en integration eller en opdeling af de to domæner. Og man kiggede på, hvordan det påvirker ens oplevelse af at have kontrol over sit eget liv.

Rammer og forventninger til arbejdet er det vigtigste, hvis du skal være ok med et arbejdsliv med flydende grænser

Kort fortalt viste studiet, at for de, der foretrækker flydende grænser, er klare rammer og forventninger til arbejdet afgørende for, om de stadig oplever kontrol over deres liv. For de, der foretrækker en adskillelse mellem arbejde og privatliv, er der mange flere psykosociale arbejdsfaktorer, der påvirker deres oplevede livskontrol. Og som dermed vel også lettere kan udfordre den oplevede balance.

Selvregulering er en væsentlig kompetence, hvis dine grænser skal kunne styres

For begge parter i det ovennævnte studie skelnes der til individets egen evne til selvregulering som en afgørende faktor for at kunne styre sine grænser. Og dette hvad end man ønsker flydende eller faste grænser. Det stiller store krav til dig som individ.  Det er altså ifølge dette studie også op til dig selv at sætte grænserne. Du skal være god til at kende dine egne grænser og til at handle, hvis grænserne bliver overtrådt uhensigtsmæssigt.

Selvom du er god til at regulere dine grænser på arbejdet, kræver det at arbejdspladsen respekterer dem

For ikke at havne i samme individualiserende ansvarsrolle, som stressforskningen nu i mange år har forsøgt at løfte os ud af, er det vigtigt at påpege, at din leder og din arbejdsplads altså også har en stor indflydelse på, om du kan regulere dine grænser.

Rammer og forventninger bør udstikkes af din leder. Din virksomhed spiller også en stor rolle i, hvorvidt din regulering bliver muliggjort. Hvis det skal virke, kræver det, at din arbejdsgiver respekterer, når du siger nej.

Ellers vil din oplevelse af at have kontrol over dit liv blive negativt påvirket. Hvilket kan have mange uheldige konsekvenser. Og dette gælder altså, uanset om du har brug for hårde eller flydende grænser mellem arbejdet og resten af dit liv.

God arbejdslyst og

Skal vi hjælpe dig med at finde et nyt lokale til din virksomhed?

Ejendomstorvet.dk får du et overblik over hele landets ledige erhvervslokaler, investeringsejendomme og kontorpladser. Og du kan søge helt gratis og uforpligtende blandt dem alle. Klik her og start din søgning allerede nu!

Fik du læst?

Se alle indlæg i kategorien sund på job

0 kommentarer


Skriv en kommentar

(max 1000 karakterer)
SKRIV KOMMENTAR