Menu

En virtuel virkelighed – på besøg hos MeetinVR

EJENDOMSTORVET.DK - 01 NOVEMBER 2018 - #CASES

Dare2mansion

En surrealistisk følelse af at indtræde i en anden verden samtidig med, at hjernen kæmper for at minde dig om, hvor du rent fysisk er tilstede. Det er nok den nemmeste måde at beskrive, hvordan det føles at træde ind i et virtuelt møderum. Mulighederne er uendelige, når det kommer til at udvikle de forskellige “scener”, som virtual reality kan tilbyde. Virtuelle virkeligheder vælter frem i lyset, både når det kommer til leg og læring, men i særdeleshed også på arbejdspladsen.

En solbeskinnet eftermiddag træder vi ind på DARE2Mansions område på grænsen mellem Nørrebro og Østerbro, et område præget af farver og funky materialer, det emmer langt væk af iværksætteri. Facaden er blå og fyldt med fine fuglehuse. I gården står en stor lyserød enhjørning placeret foran indgangen til, hvad der ligner en gammel værkstedsbygning.

En verden af mennesker som brænder for udvikling

Bag døren gemmer sig en verden af mennesker, som brænder for at udvikle, skabe og ikke mindst opfinde. Efter lidt søgen, bliver vi mødt af Francois, salgs- og forretningsudvikler fra MeetinVR.

Cristian søgte gode råd hos investoren Nicolaj Højer Nielsen (Stifter af Biostrat, medstifter af bl.a. CodeSealer og Sepior og investor i eksempelvis Penneo), som endte med at gøre drømmen til virkelighed og investerede i MeetinVR. Omtrent samme tid, besluttede softwareudvikleren Gabrielius Gudynas, en kollega til Cristian på Leardal, at blive medstifter af MeetinVR. Kort tid efter opstarten, stødte Thais Borgholm en erfaren spil-udvikler til holdet i MeetinVR, mens Francois Schumer blev en del af MeetinVR i april 2017.

MeetinVRteam

 

Holdet bag MeetinVR, fra venstre: Francois Schumer, Maria Ujvarosi, Antonios Nestoridis, Cristian-Emanuel Anton, Carolina Bermejo Pascual, Rasmus Dyhr Larsen.

MeetinVR’s rejse

Francois inviterer os med ind i møderummet “Lego-rummet” til en snak om MeetinVRs rejse. Møderummet er dekoreret med farverige legoklodser på både vægge og whiteboard. På gulvet står et bakkebord fyldt med legoklodser i kæmpedimensioner. Rummet emmer langt væk af leg, kreativitet og samtidig af at være det perfekte rum til brainstorms. Snakken glider hurtigt hen på, hvorfor MeetinVR har valgt at bosætte sig i et kontorhotel.

“Vi har altid forsøgt at skabe et kreativt miljø for virksomheden. Vi er 6 mennesker lige nu. Det er optimalt med 24/7 timers adgang til kontorhotellet. Her er hyggeligt, vi har stearinlys, god musik og sociale arrangementer, som fælles morgenmad med de andre virksomheder” fortæller Francois og fortsætter,

“Da vi havde eksisteret i 2 år, havde vi gennemgået 4 forskellige steder, hvor vi kunne bosætte os. Vi søgte efter den rette stemning og efter et sted, som ikke var for “corporate” men et sted, hvor de forstod, hvad det er vi laver. Det fandt vi hos DARE2Mansion“.

En virtuel virkelighed

Da snakken falder hen på, hvad MeetinVR egentlig er, og hvordan det fungerer i praksis, lyser Francois’ ansigt op, man kan tydeligt fornemme entusiasmen for MeetinVR.

“Vi tilbyder en avanceret Skype løsning, vi designer virtuelle miljøer, hvor det er muligt at interagere i. Vi ønsker ikke at erstatte noget af det, som vi allerede har til rådighed i dag, men vi skaber en bro mellem et Skype møde og et personligt møde. Det giver en følelse af social tilstedeværelse” forklarer Francois, inden han inviterer os til at prøve “MeetinVR”.

Jeg får lov at være den første, og sikke en oplevelse. Min største frygt var at blive svimmel og miste fornemmelsen for, hvor jeg egentlig var henne. Da jeg får udstyret på, joystikket i hånden og lyden rammer mine ører, mærker jeg for alvor hvor kompliceret et univers, man kan skabe med en god portion fantasi, heldigvis slipper jeg for svimmelheden. Min kollega Benjamin får ligeledes lov at prøve MeetinVRs virtuelle mødeunivers, og hvilken oplevelse. Det går hurtigt op for os begge, hvor brugbart det her koncept kan blive for mange virksomheder.

MeetingVRoffice

MeetinVRapp

En lys fremtid

Efter en gennemgang af hvordan MeetinVR fungerer i praksis, sætter vi atter kurs mod Lego-rummet, hvor samtalen hurtigt falder på fremtidsplanerne for MeetinVR og her er ambitionerne ikke små.

“Vi ser os selv som lederne af dette koncept og indenfor virtual reality feltet. Vi ser os selv blive boende her, da stedet er stort nok til os, til trods for planerne om at ekspandere de kommende år. Vores vision er at give dig superkræfter med teknologien af VR.” afslutter Francois interviewet.

Vi forlader DARE2Mansion med viden i bagagen om VR og fantasier om, hvilken verden der mon møder os i de kommende mange år. Én ting er sikkert, VR bliver en stor del af vores fremtid. Det er smart!

Besøg og læs mere om MeetinVR her

Besøg DARE2mansion here

 

Vil du også gerne bo i et kontorhotel?

Ejendomstorvet.dk kan du søge blandt hele landets ledige kontorhoteller. Klik her og start din søgning allerede nu!

 


English version:

As you step into a virtual environment, you experience of feeling of immersion, which make you forget about where you are. That is probably the easiest way to describe how it feels to enter a virtual meeting room. The possibilities are endless when it comes to developing the different “scenes” virtual reality may offer. Virtual reality makes the future look brighter, both when it comes to games but now also in workplaces.

We enter DARE2Mansion’s area between Nørrebro and Østerbro a sunny afternoon in October. The area is characterized by colors and funky materials, the facade is blue and filled with nice bird houses. A large pink unicorn is located in front of the entrance to what looks like an old workshop. Behind the door hides a world of people, who strikes to develop and create. After a short tour inside the building, we are met by Francois, Sales and Business Developer at MeetinVR.

The history

The idea behind MeetinVR came up when only 23-year-old Cristian-Emanuel Anton after one year as a 3D artist for Laerdal medical, decided to do something with his biggest dream; working with virtual reality and creating some sort of metaverse of creativity, where people could meet and truly unleash their creative imagination.

Cristian later sought advice from the well-known investor Nicolai Højer Nielsen (founder of among others Biostrat, co-founder of Codesealer and Sepior), who ended up investing in Meetin VR 10 months later. In the meantime, Gabrielius Gudynas, who had been a colleague of Cristian’s at Laerdal for over a year, working as a software developer and SCRUM master, decided to join the company as a co-founder. Soon after, Thais Borgholm, an experienced game-developer joined the team. In April 2017 Francois Schumer, a serial entrepreneur, joined the team full time as a Sales and Business Developer.

The journey of MeetinVR

Francois invites us to the meeting room named “Lego” to talk about the journey of MeetinVR. The meeting room is decorated with colorful Lego toys on the walls and around the whiteboard. In the corner, there is a tray-table with huge Lego toys. The room is filled with a playful, creative atmosphere, perfect for creative brainstorms. We open the conversation with a talk about why MeetinVR chose to settle in a co-working environment.

“We have always tried to create a creative environment for the company. We are 6 people right now. It is optimal with a 24/7 hours access to the co-working space. It is cozy, we have candles, good music and social events, such as a shared breakfast with the other companies” says Francois and continues,

“When we had existed for 2 years, we had gone through 4 different places, where we could possible settle down. We were looking for the right atmosphere and a place that was not too “corporate”, a place that understands what we do. We found that at DARE2Mansion.”

A virtual reality

When the conversation turns to what MeetinVR is and how it works, it is clearly to see Francois’ excitement for what they do.

“We offer an advanced skype solution. We design virtual environments, in which it is possible to interact with other people. We do not want to replace anything that we already have today, but we wish to create a bridge between a skype meeting and a personal meeting. It offers a feeling of social presence” Francois explains before he invites us to try MeetinVR.

I get to be the first one trying MeetinVR’s virtual meeting universe, and what an experience! My biggest fear was to get dizzy and lose my sense of reality. As soon as I get the VR glasses on, joysticks in my hands, and the sound hits my ears, I am completely blown away of how complicated a universe, you can create with a good portion of imagination. Fortunately, I avoid the dizziness, but I have to keep reminding myself of where I am, while I explore the virtual meeting environments. My colleague Benjamin also gets to try MeetinVR’s virtual meeting universe. He is just as amazed as I was. After our experience with MeetinVR, we both realized how useful this concept may be to many companies, who interacts globally.

A bright future

After our VR experience, we walk back to the Lego room, where the conversation continues. When we ask about MeetinVR’s future plans, the ambitions are high.

“We see ourselves as leaders of this concept. We see ourselves staying here in at DARE2Mansion, as the place is big enough for us to grow. Our vision is to give you superpowers with the technology of VR.” Francois finish the interview.

We leave DARE2Mansion with new knowledge about VR and we can only imagine, what the future holds when it comes to developing VR. One thing is clear, VR will become a big part of our future!

Read more about Meetin VR here

Visit DARE2mansion here

Fik du læst?

Se alle indlæg i kategorien cases

0 kommentarer


Skriv en kommentar

(max 1000 karakterer)
SKRIV KOMMENTAR