Tro på dig selv, uanset dit køn

Ejendomstorvet.dk - - #investering

Indlægget er oprindeligt skrevet og bragt af Nordnetbloggen og senest opdateret d. 5. juli 2022

I Danmark er der formelt set ligestilling. Mænd og kvinder har i princippet samme muligheder. I virkelighedens verden er det dog ikke så enkelt.

Vores køn er med til at sætte mentale grænser op for os, og det gælder også i forhold til investering. Og at kvinder generelt tror mindre på sig selv, når det gælder investering, hører endnu ikke fortiden til.

Ligestilling og kønsroller er et område, som vækker mange følelser. Jeg vil derfor starte med at tage nogle forbehold: Alle mennesker er forskellige, og der er masser af kvinder og mænd, som går på tværs af kønsstereotyperne.

Strategier, som er gode i visse perioder, kan desuden i andre vise sig mindre fordelagtige. Så lad os tage den med det samme: Kvinder er hverken dårligere eller bedre investorer end mænd. I visse perioder klarer kvinder sig statistisk set bedre end mandlige, i andre dårligere.

Når det nu er sagt, kan det være sundt at reflektere over, hvordan kønsroller påvirker én, og hvad det får for konsekvenser.

Mænd sparer mere op

Nordnet har gennemført en undersøgelse af villighed til at spare op og investere i Danmark og i de øvrige nordiske lande. Sorterer man tallene på køn, ser man pænt store forskelle. Mænd sparer for det første mere op. Godt 16 procent af de danske mænd sparer mere end 3000 kr. op hver måned mod ca. 10 procent af kvinderne.

Hjælp hinanden

Her vil en typisk indvending være, at det har med forskellige roller i familien at gøre.

Kvinder lægger generelt set mere af sin tid på barsel, børn m.m. Man kan diskutere herfra og til evigheden, hvorvidt det er godt eller skidt, men man kan ikke komme udenom, at det f.eks. betyder noget for, hvor meget man har at leve af, når man en dag går på pension.

Lever man i et parforhold, hvor den ene part tager en større tørn i hjemmet, kan man eksempelvis modvirke skævheder ved at oprette en særskilt opsparing til den, som holder skansen derhjemme (og trods en høj grad af ligestilling vil det jo ofte være en kvinde).

Kvinder investerer mindre på børsen

Der er også store forskelle på, hvordan mænd og kvinder placerer sine penge. I mænds porteføljer finder man aktier og aktiefonde i betydeligt højere udstrækning end i kvinders. Faktisk investerer dobbelt så mange mænd som kvinder i aktier, ifølge undersøgelsen.

Optimistiske mænd

Den forskel spejles igen i kvinders og mænds syn på børsen. 63 procent af kvinderne har ikke nogen holdning til, hvordan børsen vil udvikle sig i år mod 37 procent af mændene. 27 procent af kvinderne tror på en positiv børsudvikling mod 47 procent af mændene.

Der er lavet talrige undersøgelser om køn og investering, og det billede som jeg selv har oplevet, bliver bekræftet. For nu at generalisere, så nedtoner kvindelige investorer ofte deres egen viden om investering, mens det i mindre grad gælder de mandlige. Men når det kommer til stykket, så handler det mere om et selvbillede end reel forskel.

Flere kvinder investerer

Ser vi blot på vore egne kunder, har vi med årene set en stigende andel kvindelige investorer i Danmark, men de udgør stadig kun ca. 20 procent af vores danske kunder. Til sammenligning er godt en tredjedel af Nordnets svenske kunder kvinder. Det er svært at svare på, hvorfor der er den forskel.

Min oplevelse er, at danskerne i de senere år er blevet mere og mere som svenskerne, når det gælder åbenhed over for at investere i aktier og andre værdipapirer. Så mon ikke de danske kvinder efterhånden kommer med på vognen i samme omfang som de svenske?

Nøglen til større selvtillid

Jeg tror, at viden er nøglen til en større selvtillid – og dermed til en opsparing som vokser mest muligt på langt sigt. For det er svært at komme udenom, at en større andel aktier i opsparingen historisk set har givet det bedste afkast. Og med en stor opsparing, har man bedre forudsætninger for at leve det liv, man vil i fremtiden.

*Undersøgelsen havde i Danmark 1037 deltagere, repræsentativt fordelt på køn og geografi.

Vil du i gang med at investere?

Ejendomstorvets søgeportal samler hele landets udbudte investeringsejendomme til dig. Du kan søge helt gratis og uforpligtende blandt alle emnerne.